vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouSprávy / Oznamy / Články

 •  Ochrana úrody pred požiarmi

  Ochrana úrody pred požiarmi

  2013/30 | 22.07.2013 | Oznamy | nezaradené
  Leto pre poľnohospodárov znamená obdobie žatvy, zber úrody a následne jej uskladnenie. Zhodnocuje sa práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z negatívnych faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je vznik požiarov.
 • Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

  Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

  2013/26 | 24.06.2013 | Oznamy | nezaradené
  Z tretích krajín – Turecko, Tunis a podobne, je možné doviezť leteckou dopravou tovar do hodnoty 430 eur. Pokiaľ použijete iný druh dopravy – tento limit sa znižuje na 300 eur. Cestujúci mladší ako 15 rokov si môžu doviezť tovar do 150 eur.
 • Novinky aktívnej politiky trhu práce

  Novinky aktívnej politiky trhu práce

  2013/21 | 20.05.2013 | Oznamy | nezaradené
  1. mája 2013 nadobudla účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá má napomôcť vytváraniu pracovných miest a uplatneniu sa nezamestnaných na trhu práce. Zmeny nastali u týchto opatrení aktívnej politiky trhu práce.
 • Novinky pre nezamestnaných

  Novinky pre nezamestnaných

  2013/20 | 13.05.2013 | Oznamy | nezaradené
  Základné zmeny vyplývajúce z novely č. 96/2013 Z.z., ktorou sa novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 •  Posudzovanie invalidity je medicínska záležitosť

  Posudzovanie invalidity je medicínska záležitosť

  2013/20 | 13.05.2013 | Oznamy | nezaradené
  Sociálna poisťovňa v poslednom období zaznamenala zo strany invalidných dôchodcov nárast žiadostí o prehodnotenie miery invalidity. Zároveň registruje aj nespokojnosť poistencov s výsledkom posudzovania zdravotného stavu.
 • Výhercovia s Valentínskou kvapkou krvi

  Výhercovia s Valentínskou kvapkou krvi

  2013/13 | 25.03.2013 | Oznamy | nezaradené
  Územná rada SČK vo Vranove nad Topľou vyžrebovala 10 výhercov vecných cien. Výhercom gratulujeme a zároveň ich prosíme, aby si výhry vyzdvihli v Dome humanity SČK vo Vranove nad Topľou, Šturova 130.
 • Preventívne proti lesným požiarom

  Preventívne proti lesným požiarom

  2013/13 | 25.03.2013 | Oznamy | nezaradené
  Zo štatistiky požiarovosti za minulé roky máme poznatky o tom, že práve v tom období vzniká najviac požiarov v prírodnom prostredí v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. Rok 2012 nepatril medzi priaznivé roky v oblasti lesných požiarov.
 • Vzdelávanie nezamestnaných – výzva zamestnávateľom

  Vzdelávanie nezamestnaných – výzva zamestnávateľom

  2013/12 | 18.03.2013 | Oznamy | nezaradené
  V rámci uvedených projektov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou pripravuje Regionálny plán vzdelávania a prípravy pre trh práce pre rok 2013. Podkladom pre plánovanie jednotlivých vzdelávacích aktivít sú aj požiadavky, návrhy a odporúčania zo strany zamestnávateľských subjektov a zväzov, samosprávy a sociálnych partnerov, ktoré vychádzajú z potreby obsadzovania novovytvorených pracovných miest uchádzačmi o zamestnanie.
 • Ako opätovne žiadať o neprevzaté dávky sociálneho poistenia

  Ako opätovne žiadať o neprevzaté dávky sociálneho poistenia

  2013/11 | 11.03.2013 | Oznamy | nezaradené
  Dôchodkové dávky si poberateľ môže na pošte vyzdvihnúť po dobu troch mesiacov. Ak tak neurobí, môže o opätovné vyplatenie požiadať neformálnou žiadosťou ústredie Sociálnej poisťovne.
 • Medzinárodná burza práce ponúkne nové pracovné miesta

  Medzinárodná burza práce ponúkne nové pracovné miesta

  2013/10 | 04.03.2013 | Oznamy | nezaradené
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Vás pozýva na najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku JOB Expo 2013 v spojení s XV. Medzinárodnou burzou práce, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. – 19. apríla 2013 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.
 • Sociálna poisťovňa predlžuje 31. januára úradné hodiny

  Sociálna poisťovňa predlžuje 31. januára úradné hodiny

  2013/05 | 28.01.2013 | Oznamy | nezaradené
  Vzhľadom na blížiaci sa termín ukončenia vstupu a výstupu z II. dôchodkového piliera Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou predlžuje úradné hodiny pre klientov vo štvrtok, 31. januára 2013 do 19.00 hod.
 • Literárna súťaž Mladej Matice

  Literárna súťaž Mladej Matice

  2013/04 | 21.01.2013 | Oznamy | nezaradené
  Literárna súťaž Mladej Matice je celoslovenskou literárnou súťažou určenou mladým talentovaným autorom do 35 rokov, ktorí doposiaľ nepublikovali. Rozsah jednej práce je do 10 strán. Súťažiaci si môžu témy zvoliť ľubovoľne.
 •  Európske peniaze na zvýšenie zamestnanosti aj v našom regióne

  Európske peniaze na zvýšenie zamestnanosti aj v našom regióne

  2012/48 | 26.11.2012 | Oznamy | nezaradené
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou začal s realizáciou 2 nových národných projektov, ktorých nenávratné finančné príspevky pomôžu zvýšiť zamestnanosť aj v našom regióne.
 • Objavte detský raj Mišiakovo

  Objavte detský raj Mišiakovo

  2012/44 | 29.10.2012 | Oznamy | Imrich Makó
  Zábavno-relačné centrum Mišiakovo je detským rajom, v ktorom objavíte miesto plné zábavy pre deti a dospelých, kde si pri kvalitnej talianskej káve, čokoláde, či čaji môžete v pokoji vychutnať chvíľku oddychu s vašou ratolesťou.
 • Vykurovacie obdobie – zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

  Vykurovacie obdobie – zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

  2012/43 | 22.10.2012 | Oznamy | nezaradené
  S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Požiare, spôsobené tepelnými spotrebičmi tvoria zhruba 3,2 % z celkového počtu požiarov za rok, spolu s požiarmi zapríčinenými komínmi sa jedná o podiel cca 5 %.
 • Pozor na pravidelné technické a emisné kontroly vozidiel
 • Študentská kvapka krvi 2012

  Študentská kvapka krvi 2012

  2012/42 | 15.10.2012 | Oznamy | nezaradené
  Slovenský Červený kríž aj na túto jeseň pripravil celoslovenskú kampaň Študentská kvapka krvi. Jej 18. ročník potrvá päť týždňov a začína 15. októbra 2012 a potrvá do 16. novembra 2012.
 • Oznam Folklórneho súboru Rovina

  Oznam Folklórneho súboru Rovina

  2012/40 | 01.10.2012 | Oznamy | nezaradené
 • Do pozornosti občanom Ukrajiny v Slovenskej republike

  Do pozornosti občanom Ukrajiny v Slovenskej republike

  2012/40 | 01.10.2012 | Oznamy | nezaradené
  Svoju žiadosť môžete zaevidovať do predchádzajúceho zoznamu registra voličov volebného okruhu číslo 900087, ktorý je vytvorený na Generálnom konzuláte Ukrajiny v Prešove, občania Ukrajiny a to denne od 8.00 hod. do 17.00 hod. okrem soboty a nedele.
 • Očkovanie proti besnote

  Očkovanie proti besnote

  2012/34 | 20.08.2012 | Oznamy | nezaradené
  Vo Vranove bude vakcinácia vykonávaná v sobotu 25. augusta 2012 od 13.00 – 13.30 hod. pred budovou B. Hájnika v mestskej časti Táňa, od 13.45 do 14.30 hod. pred strediskom Dym na Dlhej ul. a od 14.30 do 15.00 hod. na Rodinnej oblasti pred tlačiarňou Printon.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum