Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Kontakty

Kontakty

Názov: Vranovské NOVINKY
Adresa redakcie: Námestie slobody 79,
OD COOP Jednota - AB 3. posch.,
093 01 Vranov nad Topľou
Mobil: 0905 846 910
E-mail: redakcia@vranovske.sk
Šéfredaktor: Imrich Makó
Vydavateľ: SPEKTRUM Stropkov s.r.o.
IČO: 31708617
Mapa Google
VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Mapa Google

Vranovské SPEKTRUM - vydáva SPEKTRUM Stropkov s.r.o.

Šéfredaktor: Imrich Makó

Inzercia: redaktori
Sadzba a grafika: Ing. Marián Kačur.

Rozširuje Kapa - DAB, s.r.o., Slovenská pošta, a.s. a súkromní predajcovia.

Tlač: Rotaprint s.r.o. Košice podľa dodaných predlôh.

Vychádza každý pondelok.

Uzávierka je každý piatok do 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu do 20.00 hod.

Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov.

Uverejnené články nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa.

Registrácia na MK SR pod číslom EV 4334/11.

Vydavateľ týždenníka Stropkovské Spektrum je členom Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET.

Kontakty

Kontakty

Názov: Vranovské NOVINKY
Adresa redakcie: Námestie slobody 79,
OD COOP Jednota - AB 3. posch.,
093 01 Vranov nad Topľou
Mobil: 0905 846 910
E-mail: redakcia@vranovske.sk
Šéfredaktor: Imrich Makó
Vydavateľ: SPEKTRUM Stropkov s.r.o.
IČO: 31708617
Mapa Google
VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Mapa Google

Vranovské SPEKTRUM - vydáva SPEKTRUM Stropkov s.r.o.

Šéfredaktor: Imrich Makó

Inzercia: redaktori
Sadzba a grafika: Ing. Marián Kačur.

Rozširuje Kapa - DAB, s.r.o., Slovenská pošta, a.s. a súkromní predajcovia.

Tlač: Rotaprint s.r.o. Košice podľa dodaných predlôh.

Vychádza každý pondelok.

Uzávierka je každý piatok do 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu do 20.00 hod.

Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov.

Uverejnené články nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa.

Registrácia na MK SR pod číslom EV 4334/11.

Vydavateľ týždenníka Stropkovské Spektrum je členom Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok