vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouNoviny / Kto sme

Vranovské SPEKTRUM - vydáva SPEKTRUM Stropkov s.r.o.

Šéfredaktor: Imrich Makó

Inzercia: redaktori
Sadzba a grafika: Ing. Marián Kačur.

Rozširuje Kapa - DAB, s.r.o., Slovenská pošta, a.s. a súkromní predajcovia.

Tlač: Rotaprint s.r.o. Košice podľa dodaných predlôh.

Vychádza každý pondelok.

Uzávierka je každý piatok do 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu do 20.00 hod.

Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov.

Uverejnené články nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa.

Registrácia na MK SR pod číslom EV 4334/11.

Vydavateľ týždenníka Stropkovské Spektrum je členom Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET.

Platená reklama

Svet zdravia
Pink Floyd
GRAND STUDIO, s.r.o. - reklamná, produkčná a umelecká spoločnosť
Kadernícky salón Janka
Noc divadiel
Hobby centrum
Zelená Lagúna
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum