vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouSprávy / Mesto Vranov / Články

 • J. Ragan: Urobte si obraz o firme Transparency International

  J. Ragan: Urobte si obraz o firme Transparency International

  2012/51 | 17.12.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Primátor Ján Ragan sa k tejto téme nechcel, podľa jeho slov, obšírne vyjadrovať, preto iba poznamenal: „Urobte si obraz o firme Transparency International.“
 •  S investorom by mohla pomôcť nemecká obchodná komora

  S investorom by mohla pomôcť nemecká obchodná komora

  2012/51 | 17.12.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Mesto Vranov nad Topľou uzatvorilo s firmou Grandwood holding s. r. o. Zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej sa prenajímateľ zaviazal uzatvoriť riadnu zmluvu v termíne do 31. 12. 2012 za podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Ak by ju nájomca do konca roka nezískal, tento záväzok mal zaniknúť.
 •  Ohňostroj je možné vykonať iba so súhlasom mesta

  Ohňostroj je možné vykonať iba so súhlasom mesta

  2012/51 | 17.12.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Obdobie záveru roka je spojené s rôznymi oslavami, pričom exponovanými sú predovšetkým Štefanská noc a Silvester. Náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Jozef Uhlík v tejto súvislosti uviedol, že MsP v obidvoch prípadoch posilní hliadkovú činnosť.
 • Vranov sa tešil z Rozžiarených Vianoc

  Vranov sa tešil z Rozžiarených Vianoc

  2012/51 | 17.12.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Tretia adventná nedeľa sa v centre Vranova niesla v slávnostnom a symbolickom duchu. Mesto Vranov, Mestský dom kultúry a cirkvi Rímsko-katolícka, Grécko-katolícka a Evanielická A. V. pripravili podujatie pod názvom Rozžiarme si Vianoce.
 • Kde naše mesto alebo obec plytvá zdrojmi a naopak, kde by malo investovať?

  Kde naše mesto alebo obec plytvá zdrojmi a naopak, kde by malo investovať?

  2012/50 | 10.12.2012 | Mesto Vranov | nezaradené
  Som Toplianskovranovčan, čiže obyvateľ Vranova nad Topľou, 32. najväčšieho mesta Slovenska. Napriek mnohým výhodám a krásam, ktorými oplýva môj milovaný a rodný kraj, musím skonštatovať, že má aj množstvo nevýhod, ktoré by bolo potrebné odstrániť či zmeniť. Ale priznajme si, ktoré mesto ich nemá?
 • Hlavné zmeny v miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Hlavné zmeny v miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  2012/50 | 10.12.2012 | Mesto Vranov | nezaradené
  Na úseku miestnych daní najvýznamnejšou zmenou, ktorú prináša zmena právnej úpravy, sú nové tlačivá daňových priznaní. V rámci jedného podania si občan bude vypĺňať jednotné tlačivo k dani z nehnuteľností, dani za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.
 • Poslanci žiadajú optimalizáciu nákladov odpadového hospodárstva

  Poslanci žiadajú optimalizáciu nákladov odpadového hospodárstva

  2012/49 | 03.12.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Hoci mesto Vranov nad Topľou vyprodukovalo v roku 2011 o 426 ton menej komunálneho odpadu, ako v roku 2002, za jeho likvidáciu zaplatilo o 190 tis. Eur viac, pod čo sa podpísal nárast ceny za vývoz, ktorý stúpol z 26,98 na 54,20 Eur.
 • Poslanci dali zelenú digitalizácii kina

  Poslanci dali zelenú digitalizácii kina

  2012/49 | 03.12.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Najdôležitejším bodom na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou bol „Návrh rozpočtu mesta na rok 2013“. S prvým pozmeňujúcim návrhom vystúpil I. Pribula, ktorý žiadal dobudovanie sídliskovej infraštruktúry na sídlisku Lúčna a pre tento účel navrhol použiť prostriedky určené na spolufinancovanie projektu „Komunitné centrum Čemerné – rekonštrukcia a prístavba“.
 • Mesto investovalo do opráv v bytovom dome na Budovateľskej ul.

  Mesto investovalo do opráv v bytovom dome na Budovateľskej ul.

  2012/48 | 26.11.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Mesto Vranov nad Topľou podalo obyvateľom bytového domu na Budovateľskej ul. pomocnú ruku. Primátor Ján Ragan sa s nájomníkmi stretol osobne začiatkom októbra počas brigády zorganizovanej mestským úradom a pri tejto príležitosti im prisľúbil vykonanie jednoduchých opráv, dezinsekcie a dezinfekcie.
 • Obyvatelia Vranova môžu odovzdať odpad aj v zbernom dvore

  Obyvatelia Vranova môžu odovzdať odpad aj v zbernom dvore

  2012/48 | 26.11.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Prevádzkový čas zberného dvora je pondelok - piatok: 6:00 - 14:30 hod. a v sobotu: 7:00 - 12:00 hod. Občania môžu vyviezť veľkoobjemový odpad, ktorý svojim objemom a hmotnosťou nezodpovedá používaným nádobám (nábytok, okná, dvere a pod.), plasty, sklo, papier, elektronický, nebezpečný, biologický odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukcii bytových jadier do 1t.
 • Stavebné povolenie pre výstavbu horúcovodu bolo predĺžené do konca roka 2017

  Stavebné povolenie pre výstavbu horúcovodu bolo predĺžené do konca roka 2017

  2012/47 | 19.11.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Desaťčlenná komisia zložená so zástupcov spoločnosti Bukóza Energo a.s., zamestnancov mestského úradu a poslancov MsZ zasadala v tomto kalendárnom roku trikrát. Hoci v hre bolo viacero alternatív trasovania horúcovodu, nakoniec sa do finále dostala pôvodná trasa.
 • Google spustil virtuálnu prehliadku Vranova

  Google spustil virtuálnu prehliadku Vranova

  2012/45 | 05.11.2012 | Mesto Vranov | Peter Novák
  V jari tohto roka si verejnosť mohla v uliciach mesta a okresu všimnúť neobvyklé vozidlo spoločnosti Google. Celý región i zastavané územie Slovenska boli v tom čase snímané špeciálnou technológiou, ktorá umožnila vyhotoviť 360-stupňové panoramatické fotografie jednotlivých ulíc.
 • Poslanec J. Barna opäť upozornil na situáciu na Budovateľskej ul.

  Poslanec J. Barna opäť upozornil na situáciu na Budovateľskej ul.

  2012/45 | 05.11.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Situácia na Budovateľskej ul. sa dostala na pretras aj počas posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva, kde ju otvoril poslanec Jozef Barna.
 •  Mesto realizuje prvú etapu rozšírenia cintorína na Mlynskej ul.

  Mesto realizuje prvú etapu rozšírenia cintorína na Mlynskej ul.

  2012/45 | 05.11.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Hrobové miesta na cintoríne na Mlynskej ul. vystačia iba do konca roka 2012, o čom sme informovali ešte v marci. Témou kapacity cintorína na Mlynskej ul. sa poslanci opätovne zaoberali na svojom septembrovom zasadnutí, kedy schválili financovanie výstavby I. etapy vo výške 80 tis. Eur.
 • Mesto bude zimnú údržbu zabezpečovať vo vlastnej réžii

  Mesto bude zimnú údržbu zabezpečovať vo vlastnej réžii

  2012/44 | 29.10.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Údržbu miestnych komunikácií počas blížiacej sa zimy zabezpečí Mesto Vranov vo vlastnej réžii. Hoci v hre bolo viacero alternatív, vedenie mesta sa na MsÚ rozhodlo zriadiť oddelenie verejno-prospešných činností, kde zamestnali vodičov, ktorí mimo zimného obdobia obsluhujú čistiacu a polievaciu techniku.
 • Mesto Vranov chce neprispôsobivých občanov riešiť razantne

  Mesto Vranov chce neprispôsobivých občanov riešiť razantne

  2012/42 | 15.10.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Mesto Vranov nad Topľou chce situáciu v bytovom dome na Budovateľskej ul. riešiť nekompromisne. Radnica si pozvala jeho obyvateľov na mestský úrad už pred dvoma týždňami, no keďže ich účasť na stretnutí nebola vysoká, rozhodol sa primátor Ján Ragan preveriť pomery v ňom priamo v teréne.
 • Vranov žil dva dni pravou jarmočnou atmosférou

  Vranov žil dva dni pravou jarmočnou atmosférou

  2012/42 | 15.10.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Počas dvoch dní žilo mesto Vranov pravou jarmočnou atmosférou, o ktorú sa postaralo nielen stoosemdesiatpäť predajných stánkov s rôznym tovarom, ale aj bohatý kultúrny program.
 •  Grandwood podporu slovenskej vlády nezískal

  Grandwood podporu slovenskej vlády nezískal

  2012/42 | 15.10.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Minulý týždeň padlo rozhodnutie o podpore desiatich firiem v celkovej výške 120 mil. Eur., no Grandwood medzi nimi nefiguruje. Podporu získali SCP Mondi, Samsung, Marelli, Bekaert, Delta Electronics, Continental Automotive Systems, Muhlbauer, Ekoltech, Fagor a ZKW Slovakia.
 • O investovanie vo Vranove sa zaujíma spoločnosť MEDLINE

  O investovanie vo Vranove sa zaujíma spoločnosť MEDLINE

  2012/41 | 08.10.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Po oficiálnom záujme spoločnosti Grandwood, s. r. o. investovať v priemyselnom paru Ferovo rokoval v stredu primátor mesta Ján Ragan, spolu so svojim zástupcom Dušanom Molekom a vedúcim oddelenia mestského majetku Mariánom Onderkom, so zástupcom spoločnosti MEDLINE Davidom Mortreuxom.
 • R. Fico: Chceme, aby kvalifikácia šičiek bola vo Vranove opäť využitá

  R. Fico: Chceme, aby kvalifikácia šičiek bola vo Vranove opäť využitá

  2012/40 | 01.10.2012 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Po dvoch týždňoch od svojho vyhlásenia navštívil premiér R. Fico, spolu s ministrom prace, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom, pobočku vranovskej Sociálnej poisťovne, aby sa presvedčil o aktuálnom stave súvisiacom s vyplatením miezd pre bývalé zamestnankyne Slotexu.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum