vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouSprávy / Mesto Vranov / Články

 • Ambícia Bukózy Energo, a. s. vybudovať horúcovod sa nemení

  Ambícia Bukózy Energo, a. s. vybudovať horúcovod sa nemení

  2011/29 | 31.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Člen Predstavenstva Bukóza Energo, a. s. Ján Iľko odchádzal zo zasadnutia mestského zastupiteľstva spokojný s tým, že schválený dodatok považuje za krok dopredu. Zároveň však pripomenul, že bez výstavby horúcovodu ostáva naplnenie základnej zmluvy a výhod z nej plynúcich nerealizovateľné.
 •  J. Ragan je s vyrokovanými garanciami spokojný

  J. Ragan je s vyrokovanými garanciami spokojný

  2011/29 | 31.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Na základe rozhodnutia poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou bude nájomný vzťah medzi Mestom Vranov a Bukózou Energo, a. s. pokračovať s novými podmienkami.
 • Zima a Pamiatka zosnulých Vranov nezaskočia

  Zima a Pamiatka zosnulých Vranov nezaskočia

  2011/29 | 31.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Zimná údržba miestnych komunikácií vo Vranove nad Topľou je zabezpečená. O pripravenosti Mestského bytového podniku informoval primátora Vranova Jána Ragana správca konkurznej podstaty.
 • J. Ragan: Rozhodnutie Telecom TKR neodsudzujem, chcem rokovať

  J. Ragan: Rozhodnutie Telecom TKR neodsudzujem, chcem rokovať

  2011/29 | 31.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Vypnutie analógového vysielača Košice – Dubník bolo naplánované na 4. apríl 2011. Hoci média na túto tému upozorňovali v dostatočnom predstihu, Vranov si svoju domácu úlohu nechal na poslednú chvíľu.
 • Š. Topľanský: Len sme zastavili pre mesto nevýhodný odpredaj

  Š. Topľanský: Len sme zastavili pre mesto nevýhodný odpredaj

  2011/29 | 31.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  "Ak mám reagovať za bývalé Predstavenstvo, my sme na tento problém vedenie mesta a jeho štatutára – primátora upozorňovali od nášho nástupu vo februári 2011," odmieta bývalý predseda Predstavenstva MsBP, a. s. a poslanec MsZ Štefan Topľanský zodpovednosť za vzniknutý stav.
 • Telecom TKR: Nemôžeme pokračovať v poskytovaní signálu bez právneho základu
 • Primátor mesta osobne zagratuloval vranovským jubilantom

  Primátor mesta osobne zagratuloval vranovským jubilantom

  2011/29 | 31.10.2011 | Mesto Vranov | Ľuboslava Kočišová
  V rámci Mesiaca úcty k starším privítal primátor mesta Ján Ragan v obradnej sieni našich spoluobčanov, ktorí sa tohto roku dožili resp. ešte dožijú sedemdesiat rokov. Na slávnosť pod názvom Rozozvučanie sŕdc-úcta k starším pozval primátor Vranova dokopy stotridsať občanov, z ktorých nakoniec prijalo pozvanie deväťdesiatjeden.
 • Vranovskú radnicu trápi vandalizmus v centre mesta

  Vranovskú radnicu trápi vandalizmus v centre mesta

  2011/28 | 24.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  "Bohužiaľ, po mesiaci od slávnostného odovzdania centra do užívania verejnosti musíme konštatovať, že nás trápia prejavy vandalizmu od jeho drobných foriem cez poškodzovanie zelene až po krádež kameňa," uviedol primátor Vranova Ján Ragan.
 • Poslanci budú o tepelnom hospodárstve rokovať mimoriadne

  Poslanci budú o tepelnom hospodárstve rokovať mimoriadne

  2011/28 | 24.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Telenovela o tepelnom hospodárstve vo Vranove nad Topľou bude mať ďalšie pokračovanie na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 27. októbra 2011. Na poslednom riadnom rokovaní MsZ schválili poslanci uznesenie, ktorým dali súhlas k príprave dodatku k zmluve s Bukózou Energo.
 • Poslanci dali zjednosmerneniu ulíc pri ZŠ Sídlisko II. zelenú

  Poslanci dali zjednosmerneniu ulíc pri ZŠ Sídlisko II. zelenú

  2011/28 | 24.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Nevyhovujúcu dopravnú situáciu v dopravnom uzle pri Základnej škole na Sídlisku II. sa Mesto Vranov rozhodlo na základe požiadavky vedenia ZŠ, poslancov MsZ a podnetu občanov vyriešiť zjednosmernením prejazdu motorových vozidiel v úseku od Mlynskej ul. v smere na Staničnú ul.
 •  Primátor si uctil starších spoluobčanov

  Primátor si uctil starších spoluobčanov

  2011/28 | 24.10.2011 | Mesto Vranov | Ľuboslava Kočišová
  Mesiac úcty starším si pripomenul aj primátor mesta Ján Ragan. V utorok navštívil denné centrum v Čemernom, kde sa zúčastnili aj poslanci za túto mestskú časť. Prítomných privítala vedúca centra Mária Artimová.
 • Potravinová pomoc pokračuje

  Potravinová pomoc pokračuje

  2011/27 | 17.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Mesto Vranov uspokojilo v troch etapách potravinovej pomoci, ktorej súčasťou je 20 kg hladkej múky a rovnaké množstvo bezvaječných cestovín, 1900 žiadateľov spĺňajúcich predpísané podmienky. Keďže záujem verejnosti o tento druh pomoci pretrváva, rozhodla sa vranovská radnica v jej pokračovaní.
 • Zábrany na Toplianskej ul. odstránilo mesto na pokyn primátora J. Ragana

  Zábrany na Toplianskej ul. odstránilo mesto na pokyn primátora J. Ragana

  2011/27 | 17.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Prekážka z betónových panelov zmizla z Toplianskej ulice po osemnástich dňoch v piatok ráno. Pokyn k jej odstráneniu dal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Ako je už známe, prejazd ulicou zablokoval Tibor Leško, disponujúci v tom čase listom vlastníctva na parcelu, ktorou prechádza miestna komunikácia.
 • Bukóza Supermarket porušila zákon

  Bukóza Supermarket porušila zákon

  2011/27 | 17.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  O osude zamestnancov Bukózy Supermarket, s. r. o. informujeme od polovice augusta. Na pomery v spoločnosti si posvietil aj Inšpektorát práce Prešov, ktorý vykonal kontrolu na základe anonymných podnetov.
 • Pokúsi sa Vranov vyvrátiť anketu v Plus 7 dní?

  Pokúsi sa Vranov vyvrátiť anketu v Plus 7 dní?

  2011/27 | 17.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Rád by som poznal názor Vranovčanov. Na jarmoky v meste. Vo Vranove bývam od apríla a stihol som tri jarmoky. Zo Stropkova, ale i iných miest, som však zvyknutý na inú formu. Dovolím si teda napísať moju víziu a trpezlivo si počkám na reakcie okolia.
 • Potravinová pomoc uspokojila ďalších 1200 občanov

  Potravinová pomoc uspokojila ďalších 1200 občanov

  2011/26 | 10.10.2011 | Mesto Vranov | Ľuboslava Kočišová
  Mesto Vranov nad Topľou zabezpečilo uplynulý týždeň druhú a tretiu etapu potravinovej pomoci. Výdaj balíčkov sa uskutočnil od stredy do piatku a občania si ich mohli opäť vyzdvihnúť v telocvični Základnej školy Lúčna.
 • Veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva A. Hugau sa zaujímala o možnosti investovania

  Veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva A. Hugau sa zaujímala o možnosti investovania

  2011/26 | 10.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Mesto Vranov navštívila vo štvrtok veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva na Slovensku Anita Hugau. Jej prvé kroky viedli na mestský úrad, kde ju prijal zástupca primátora Dušan Molek. V ich spoločnom rozhovore dominovala téma priemyselného parku, školstva, športovísk a rómska problematika.
 • Nákladná doprava a Herlianska ul. rozdeľujú občanov Čemerného

  Nákladná doprava a Herlianska ul. rozdeľujú občanov Čemerného

  2011/26 | 10.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Obyvateľov mestskej časti Čemerné rozdeľuje úsek Herlianskej ul. od križovatky s Prešovskou ulicou po ulicu Duklianskych hrdinov. Problémom je nákladná doprava prevážajúca náklad z kameňolomov vo Vechci a Juskovej Voli, ktorá bola v roku 2009 z miestnej komunikácie na základe sťažností občanov vylúčená a presmerovaná do centra Čemerného.
 • Zástupca primátora M. Blaščák privítal delegátov z ukrajinského Vinogradova

  Zástupca primátora M. Blaščák privítal delegátov z ukrajinského Vinogradova

  2011/26 | 10.10.2011 | Mesto Vranov | Ľuboslava Kočišová
  Prvý októbrový piatok privítal zástupca primátora mesta Vranov nad Topľou Miron Blaščák a prednosta mestského úradu Andrej Krišanda v zasadačke Mestského úradu delegáciu z ukrajinského mesta Vinogradov.
 • Poslanci MsZ a členovia MsR nesúhlasia s vyjadreniami primátora Vranova

  Poslanci MsZ a členovia MsR nesúhlasia s vyjadreniami primátora Vranova

  2011/25 | 03.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Diskusia okolo preplatkov za služby spojené s bývaním za rok 2010 sa po poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove dostala do roviny, v ktorej kompetentní otvorili otázku zodpovednosti za skutočnosť, že dotknutí občania ostávajú naďalej v neistote akým smerom sa bude budúcnosť ich peňazí uberať.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum