vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Školy odovzdali polročné výpisy klasifikácie

Posledný januárový deň je obvykle spájaný s odovzdávaním polročných vysvedčení. Počas celého mesiaca prebiehajú klasifikačné porady a žiaci sa snažia opraviť všetko, čo sa dá. V tomto školskom roku však žiaci po prvýkrát nedostali do rúk klasické vysvedčenie, ale iba výpisy klasifikácie prospechu a správania žiaka. Rozdiel medzi klasickým vysvedčením a výpisom je v tom, že je vytlačené na obyčajnom kancelárskom papieri a nie je verejnou listinou. Podľa pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2011/2012 si formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie žiaka určila škola sama. Ak rodičia chceli riadne vysvedčenie, museli o to písomne požiadať vedenie školy. Názor na túto zmenu sme zisťovali aj u pedagógov. „Je to len papier, nespĺňa nijakú normu úradnej listiny. Na tento výpis sme nedávali ani pečiatku a ani som sa na nich nepodpisovala, podpisoval sa len triedny učiteľ. Neobsahuje ani počet zameškaných hodín, ani prehľad o navštevovaných krúžkoch. Ani sme ich slávnostne neodovzdávali tak, ako po minulé roky,“ ozrejmila riaditeľka Základnej školy Juh Zlatica Halajová s tým, že výpisy odovzdali triedni učitelia žiakom na triednickej hodine. „V podstate ide o to, aby sme rodičov informovali o polročnom prospechu dieťaťa. Netreba to určite dekadentne odsúdiť, pretože rodičia by nemali odkiaľ vedieť ako sa ich dieťa vlastne učí. Na internete známky síce nájdu, ale nie je to také ucelené,“ dodala. Podobný názor zdieľa aj riaditeľka Základnej školy Lúčna Blažena Matisová. „Určite treba dať niečo deťom na pol roka do ruky, pretože odkiaľ by vedeli rodičia aj deti, ako sú celkovo hodnotení. Klasické vysvedčenie bude až na konci roka, tam budú samozrejme známky aj za 1. polrok.“ Zástupkyňa riaditeľa na Základnej škole Sídlisko II Helena Kajlová si novú zmenu zákona pochvaľuje, keďže to pedagógov odbremenilo od istej práce. „Ohlasy máme zatiaľ pozitívne, rodičia vôbec nenamietali, že dostali iba výpis, aj keď to nie je úradný dokument. Nemali sme ani jednu žiadosť o klasické polročné vysvedčenie, hoci rodičia mali možnosť oň písomne požiadať.“ Na rozdiel od ostatných škôl, na Základnej škole Sídlisko II mali žiaci skrátené vyučovanie a výpisy sa žiakom odovzdávali klasickou slávnostnou formou aj s kompletným vyhodnotením.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum