vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi navštívia sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu

 Študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi navštívia sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Európsky parlament vytvoril pre študentov stredných škôl program Euroscola, ktorý beží od roku 1989. Každoročne sa do neho zapájajú mladí ľudia zo všetkých členských štátov Európskej únie, ktorým umožňuje na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci. V tomto roku sa do programu Euroscola zapojilo Slovensko po šiestykrát. Cieľom projektu je posilniť verejnú debatu o Európe a na Slovensku túto súťaž zastrešuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu.
Medzi tohtoročnými strednými školami bolo aj Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi vo Vranove n/T, ktoré sa do projektu zapojilo po prvýkrát. Programu Euroscola sa celkovo zúčastnilo 28 stredných škôl, ktoré mali za úlohu vypracovať projekt, ktorý by zviditeľnil Európsky parlament a jeho pôsobenie v rámci jednotlivých členských krajín. Nakoniec bolo vybraných osem škôl, z ktorých 24 študentov a 2 pedagógovia pocestujú za odmenu do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Práve medzi ôsmimi najúspešnejšími bolo aj Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi. „Pobyt v Štrasburgu bol určite silnou motiváciou. Možnosť navštíviť Európsky parlament, sadnúť si spolu s ďalšími študentmi z ostatných členských štátov a rokovať s nimi namiesto europoslancov nedostanete každý deň. Dôvodom zapojiť sa bolo aj to, aby sme našim študentom ukázali, že vyučovať sa dá aj moderne. Zážitkové učenie im dá určite viac ako sedenie nad knihami v laviciach. Keďže sa v rámci Občianskej náuky učíme aj o Európskej únii, Európskom parlamente a jeho kompetenciách, tak tieto témy im vôbec nie sú cudzie. Veď problematika EÚ je obsiahnutá aj v maturitných otázkach,“ reagoval na otázku prečo sa vlastne do projektu zapojili pedagóg Eduard Nadzam. Zapojiť sa do projektu bolo možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch. Každá zo škôl mala na výber jednu z viacerých okruhov tém. „My sme v tomto projekte stavili na Dlhovú krízu v eurozóne. Všetky nosné témy, ktorým sme sa na diskusiách venovali sa dotýkali práve dlhovej krízy, ktorá v období, kedy sme projekt realizovali, rezonovala nielen v celej Európe, ale aj vo svete,“ priblížil E. Nadzam. Celý projekt musel v prvom rade obsahovať prvok diskusie. Na podujatie, ktoré si študenti pripravili mohli byť pozvaní aj rôzni hostia ako napríklad europoslanci, predstavitelia miestnej samosprávy, či štátnej správy. „Bolo dôležité, aby projekt mal aj pridanú hodnotu, čo v tomto prípade predstavovali hostia, ktorých sme si k nám pozvali. Našich študentov navštívili podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš, štátny tajomník ministerstva dopravy Ján Hudacký, poslankyňa mestského zastupiteľstva vo Vranove n/T Emília Antolíková, prednostka Obvodného úradu vo Vranove n/T Mária Jakubová a taktiež sme zorganizovali online besedu s europoslancom Miroslavom Mikolášikom priamo z Bruselu. Pridaná hodnota hostí spočívala v tom, že naším študentom mali naozaj čo ponúknuť. Nie sú to ľudia, ktorí fungujú vo svojom odbore rok, či dva. V rámci svojich profesií majú naozaj bohaté skúsenosti, znalosti a vedomosti, ktoré môžu študentom ponúknuť. Podľa môjho názoru, je to z ich pohľadu neoceniteľné,“ ozrejmil garant projektu s tým, že okrem spomínaných besied mali študenti pripravené aj rôzne workshopy a prezentácie pre študentov nižších ročníkov, ktoré sa týkali predovšetkým dlhovej krízy a Európskeho parlamentu. Základným cieľom celého projektu bolo teda zviditeľniť Európsky parlament a oboznámiť žiakov a široké okolie s jeho fungovaním a činnosťou. „Je to taký všeobecný cieľ, ktorý si Euroscola dáva. Práve kvôli zviditeľneniu sme permanentne aktualizovali našu webovú stránku, zriadili sme stránku aj na Facebooku, prezentovali sme prácu študentov prostredníctvom Youtube, kde sme dávali rôzne naše videá, či fotografie. Keď sme mali na návšteve pána Ivana Mikloša, tak sme našu diskusiu vysielali po prvýkrát online prostredníctvom internetu,“ uviedol E. Nadzam s tým, že projektu sa aktívnejšie venovalo asi 20 študentov, no jednotlivých diskusií a workshopov sa zúčastnili všetci študenti druhého stupňa, teda asi 150 žiakov. Z usporiadaných podujatí škola vyhotovila dokumentáciu, ktorú zaslala do Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Tá si na základe vopred stanovených kritérií vybrala osem škôl, ktorých študenti a pedagógovia pocestujú na zasadnutie Euroscoly už do spomínaného Štrasburgu. „Určite sme nešli do tohto projektu len s cieľom ísť do Štrasburgu. Ja som v tom videl možnosť ako na školu pritiahnuť osobnosti, ktoré našim študentom ukážu, čo všetko v rámci svojej oblasti dokázali. Išlo nám aj o to, aby sme zviditeľnili školu, aby aj ľudia v meste videli, že sa cirkevné gymnázium naozaj rozvíja a zapája sa do veľkých projektov, ktoré presahujú rámec Slovenska,“ poznamenal garant projektu. Uplynulý piatok sa študenti spolu s učiteľmi zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov projektu Euroscola v Bratislave. „V dopoludňajších hodinách sme všetci absolvovali exkurziu po Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Privítal nás generálny riaditeľ Sekcie pre financie Miloš Moravčík, ktorý nám urobil prehliadku celého ministerstva. Videli sme kanceláriu ministra Jána Figeľa, a tiež reprezentačné priestory, v ktorých zasadajú významní predstavitelia. Návšteva ministerstva bola naozaj pekným spestrením celého dopoludnia,“ podotkol na záver E. Nadzam.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum