vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Rôzne korene, ale rovnocenní ako Európania

Rôzne korene, ale rovnocenní ako Európania

S takouto ambíciou sa študenti vranovského štátneho gymnázia zapojili do rovnomenného projektu a po získaní grantu na jeho realizáciu sa v dňoch 13. – 17. februára 2012 zúčastnili na projektovom stretnutí škôl v hlavnom meste Kanárskych ostrovov Las Palmas de Gran Canaria. Mojou prirodzenou snahou ako pedagóga a učiteľa anglického jazyka je, aby študenti mali priestor aplikovať svoje teoretické vedomosti získané štúdiom cudzích jazykov aj v reálnej komunikácii v multilingválnom prostredí. Tento cieľ sleduje aj edukačná stratégia riadenia školy a preto je to v poradí už tretí projekt podobného charakteru v rámci programu Comenius, Multilaterálne partnerstvá, do ktorého sa naša škola úspešne zapojila a priebežne zapája už od roku 1999.

Stretnutie bolo súčasťou projektu s názvom „Different roots but equal as Europeans“ (Rôzne korene, ale rovnocenní ako Európania), do ktorého sa škola zapojila v septembri 2011. V projekte spolupracuje dovedna päť škôl z rôznych európskych krajín – slovinského Nového Mesta, belgického mesta Denderleeuw, ktoré je zároveň koordinátorskou školou celého projektu, talianskeho Rivo di Puglia a španielskeho Las Palmas de Gran Canaria. Školy pracujú na spoločných ale aj individuálnych aktivitách a svoje poznatky a skúsenosti prezentujú na projektových stretnutiach v jednotlivých krajinách. Projekt sa venuje multikultúrnym aspektom súčasnej európskej spoločnosti, integrácii a segregácii resp. rasizmu a tolerancii v jednotlivých krajinách.

Stretnutie, ktorého sme sa zúčastnili, bolo zaujímavou skúsenosťou nielen kvôli príjemnej klimatickej zmene a exotickej destinácii, ale aj kvôli priamej konfrontácii študentov s vlastnými jazykovými zručnosťami. Študenti mali takisto možnosť zažiť aj kultúrne rozdiely medzi krajinami tým, že boli ubytovaní v rodinách a na stretnutí pracovali na úlohách v zmiešaných skupinách. Na záverečnej konferencii sami študenti skonštatovali, že stretnutia podobného charakteru sú výnimočnou skúsenosťou spoznať sa nielen navzájom, ale v konečnom dôsledku aj samých seba. Naši študenti zanechali veľmi dobrý dojem a kontakty, ktoré tam získali, majú dobrý potenciál do budúcnosti podporený novými žiadosťami o priateľstvo na sociálnych sieťach. Pridanou hodnotou projektu je, samozrejme, zdokonalenie v cudzom jazyku. V prípade nášho projektu je pracovným a komunikačným jazykom angličtina, ale keďže ide o multilingválnu skupinu mladých ľudí, mali prirodzenú snahu naučiť sa aj zopár základných fráz v španielčine, slovinčine či taliančine. Podobné stretnutie čaká našu školu v apríli, kedy naša škola organizuje stretnutie študentov a ich pedagógov v našom meste Viac o projekte a aktivitách, správy zo stretnutí a fotogalériu je možné nájsť na stránke www.differentbutequal.wordpress.com, resp. na stránke vranovského gymnázia s odkazom na stránku www.gyvv.sk. Participácia študentov vranovského gymnázia v podobných projektoch má nepopierateľný stimulačný a motivačný efekt nielen pre súčasných, ale aj potenciálnych študentov.

PaedDr. Maroš Mitrik,
koordinátor projektu
Projekt je realizovaný s podporou z Európskych fondov.

Vyhlásenie: za obsah produktu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum