vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Súkromná základná umelecká škola vo Vranove má okrúhle jubileum

Slávnostným koncertom 30.marca 2012 v Dome kultúry vo Vranove n.T. oslávi svoje jubileum – pätnásť rokov od založenia školy - Súkromná základná umelecká škola vo Vranove n.T., odbor hudobný, ktorej zriaďovateľkou je Vilma Krauspeová a riaditeľom Milan Stanovčák. Súkromná ZUŠ vo Vranove nad Topľou je prvou súkromnou základnou umeleckou školou v Prešovskom kraji.

Škola za svoje 15-ročné pôsobenie dosiahla pozoruhodné výsledky najmä v zborovom a sólovom speve. Zbory sa prezentovali okrem koncertov a súťaží na Slovensku i vo Fínsku, Estónsku, Poľsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Čechách, Švajčiarsku, Srbsku, Rakúsku, Španielsku, Taliansku a v Kanade a prijali mnohé zahraničné spevácke zbory. Klaviristi, sóloví a zboroví speváci školy sa taktiež zúčastnili viacerých domácich i medzinárodných súťaží, z ktorých si odniesli cenné medaily a popredné umiestnenia napríklad 1.miesto v sólovom speve v Powell River v Kanade. Viacerí i naši študenti, študujú na konzervatóriách a na Akadémií múzických umení. Od septembra bude naša študentka Alžbeta Klasová (držiteľka viacerých cien zo súťaží) študovať na Kráľovskej akadémii v Londýne.

Škola je spoluorganizátorom medzinárodného zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti. Každoročne sa predstavuje na svojich tradičných vianočných, veľkonočných, fašiangových, festivalových, promenádnych, interných a iných koncertoch. SZUŠ úzko spolupracuje so Združením speváckych zborov Ozvena vo Vranove nad Topľou a školami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

Na škole sa každý rok koná školská súťaž v hre na hudobných nástrojoch a alternatívne v sólovom speve. Mnohí talentovaní žiaci (Daniel Goga, Alžbeta Klasová, Alena a Juraj Korekáčovi, Milan Stanovčák a iní) zaznamenávajú úspechy na súťažiach a koncertoch doma i v zahraničí. Škola a jej spevácke zbory sú členmi medzinárodných a domácich federácií a síce Záujmového združenia speváckych zborov Ozvena, federácie Pueris cantores, federácie Europa Cantat a Asociácie speváckych zborov Slovenska. Naša škola je tiež členom Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Učitelia i školy vyvíjajú tvorivú činnosť a snažia sa alternatívnymi metódami skvalitniť výučbu v rámci kolektívneho i individuálneho vyučovania. Škola vydala doposiaľ 3 vlastné zborníky so zborovými a klavírnymi kompozíciami učiteliek Viktórie Gabronovej, Adriany Tomášovej a Miroslavy Urbanekovej-Fuňákovej. Niektorí žiaci našej školy tvoria vlastné skladby (Renáta Goffová, Elise van-Vuuren a iní) a ďalší sú nápomocní škole ako pomocní korepetítori pri zboroch a sólistoch (Miriam Marcinčinová, Viktória Holoďáková,Viktória Pavúčková, súrodenci Sotákovi, Milan Stanovčák, Zuzana Majerčinová).

Doposiaľ školu navštívilo 432 žiakov, z ktorých 164 žiakov absolvovalo SZUŠ v 1. alebo v 2. cykle štúdia. Na škole doposiaľ vyučovali 17 učitelia v súčasnosti pracuje na škole 9 pedagógov.

Šesť speváckych zborov Ozvena pri SZUŠ ako i sólistov v hre na klavíri, akordeóne, gitare, flaute, saxofóne, husliach, v komorných súboroch a v sólovom speve si Vranovčania vypočujú v piatok 30.marca 2012 o 17.00 hod. v estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou na slávnostnom koncerte k jubileu školy. Konzervatoristi Alžbeta Klasová, Alena Korekáčová, Milan Stanovčák, sólisti, komorné súbory i spevácke zbory SZUŠ ponúknu širokej verejnosti to najlepšie z svojho repertoáru a spoločne oslávia svoje pekné výročie. Pozývame srdečne širokú verejnosť na slávnostný koncert k jubileu Súkromnej ZUŠ vo Vranove nad Topľou.

Vilma Krauspeová

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum