vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Osud kina stojí a padá na predaji mestského majetku

Mestské zastupiteľstvo vo Vrano¬ve nad Topľou na svojom zasadnutí v septembri 2011 schválilo spolufinancovanie projektu digitalizácie kina Mladosť v Mestskom dome kultúry, čo bol nevyhnutný krok k tomu, aby MsDK mohol podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Audiovizuálneho fondu Ministerstva kultúry SR. Päťčlenná komisia vyhodnotila žiadosť kladne a projekt digitalizácie podporila sumou 32 500,- €. Celková čiastka na zmenu technológie je 150 tis. €, z toho 20 tis. € na 3D systém má vedenie MsDK v pláne riešiť formou splátok bez navýšenia s tým, že potrebné je dofinancovať približne 102 tis. €.

Zmena technológie na digitálnu je neodkladná z dôvodu ukončenia výroby filmových kópií na 35mm filmovom páse. Napriek podpore z audiovizuálneho fondu a deklarovanému spolufinancovaniu z vlastných prostriedkov mesta ostáva osud vranovského kina v tejto chvíli neistý, pretože v rozpočte sa so spomínanou stotisícovou sumou na tento účel nepočíta. „Vyúčtovanie pre audiovizuálny fond musíme zrealizovať do 8. októbra 2012. V opačnom prípade budeme musieť dotáciu vrátiť. Ak sa nám kino nepodarí zdigitalizovať, jeho prevádzka skončí, čo by bola veľká škoda aj kvôli tomu, že do objektu MsDK sme investovali 1,6 mil. Eur,“ upozornil poslancov na ich poslednom rokovaní riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky.

V okolí svoje kino zdigitalizovali v Michalovciach a onedlho bude na tom rovnako aj Humenné, naopak v Levoči radnica kvôli ostatným nákladom dotáciu z ministerstva kultúry odmietla. Poslanci vyjadrili zmene technológie morálnu podporu, pričom mesto chce chýbajúcu sumu získať z predaja prebytočného majetku. V prípade, že by otázka digitalizácie ostala aktuálna, jednou z ciest by mohla byť žiadosť na predĺženie vyúčtovania dotácie. V súčasnej situácii dokáže kino Mladosť premietať do augusta, no už dnes v dôsledku menej atraktívnych titulov na trhu zaznamenáva pokles návštevníkov. „Digitalizáciu kina treba zrealizovať, lebo nám ponúka nové možnosti, či už kvalitou premietaných filmov, možnosťou letného kina pred MsDK, edukačnými programami pre školy alebo priamymi prenosmi významných spoločenských a športových udalostí. Kino je zároveň aj alternatívou kultúry pre mládež, preto verím, že v priebehu roka sa podarí predaj pre mesto nepotrebných nehnuteľností a prostriedky na tento účel nájdeme,“ uviedol J. Ragan.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum