vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Rytier Johanides takmer zabudol kde schoval poklad

 Rytier Johanides takmer zabudol kde schoval poklad

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou pripravilo predposlednú májovú sobotu v rámci Noci múzeí a galérií zaujímavý program. Tento rok boli pre návštevníkov pripravené tri roviny programu: exteriérový, program v reprezentačnej sieni a program na niekoľkých stanoviskách. Ako program vyzeral a aké zaujímavosti mohli návštevníci múzea zažiť nám porozprávala riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach n/T Mária Kotorová.
Program prebiehal v troch rovinách, ako vyzerala prvá časť resp. prvá rovina programu?
- Exteriérový program začínal na Medzianskom hrádku, na ktorý sa vybrala skupina turistov od Hanušoviec a od Medzianok prišli na čele s p. starostom miestni obyvatelia. Počas cesty na hrádok botanička múzea Ing. E. Dercová vysvetľovala botanické zaujímavosti tejto floristicky cennej lokality. Na hrádku sa zasa mohli účastníci výstupu oboznámiť s dejinami „najstaršieho a najmenšieho hradu v Šariši“ a prostredníctvom scénickej kompozície v podaní múzejníkov a ich rodinných príslušníkov spoznali povesť o zlom megešskom pánovi a poctivom mlynárskom tovarišovi. Vďaka patrí starostovi obce P. Bašistovi, ktorý zabezpečil, že nás privítal vykosený areál hrádku. Dúfame, že sa podarí aj splniť prísľub p. starostu, že v budúcom roku už nájdeme na hrádku upravené základové murivo do jednej nivelety, čím sa jeho dispozícia stane jasne čitateľnou. Zlatým klincom porogramu bol príchod štyroch členov jazdeckého klubu pri ranči Breziny z Pavloviec, ktorí na čele s Ing. S. Brussom pripravili deťom i dospelým krásny zážitok z jazdy na koňoch. Exteriérový program pokračoval v neskorých večerných hodinách sledovaním obávaných nočných letcov – netopierov.
Čo ste si pre návštevníkov pripravili v rámci hlavného programu?
- Hlavný program v reprezentačnej sieni múzea bol zmesou hudby (koncert pracovníčky múzea Mgr. I. Malinkovej a jej hostí, koncert ZUŠ v Hanušovciach – jej pedagógov, žiakov a ich hostí) a hovoreného slova (prednášky o magických rastlinách a netopieroch, povesti z regiónu – v podaní pracovníkov múzea Ing. E. Dercovej, RNDr. P. Pjenčáka, Mgr. M. Kertisovej a i.). Tretia časť programu prebiehala paralelne s programom v reprezentačnej sále a bola určená pre tých, ktorí sa buď do sály nedostali, alebo ich práve prebiehajúci program nezaujal. Mali si možnosť vybrať medzi strašidelným podkrovím (zabezpečovala ho M. Tomášková a Mgr. I. Malinková a M. Krištofová), kde sa preľakli aj poniektorí dospelí a medzi prehliadkou expozícií v sprievode rytiera Johanida (Ing. T. Kotora), alebo mohli poznávať rastliny, či skúsiť si rozličné remeslá (hrnčiarstvo, drotárstvo, tkanie v prezentácii H. Pasternákovej, Ing. P. Mikitu a P. Zribka).
- Ako dopadlo každoročné hľadanie pokladu rytiera Johanida?
- Tohto roku sme hľadali poklad rytiera Johanida, ktorý celkom zabudol, kde ho pred výpravou uložil. Vedel len, že po kaštieli zanechal niekoľko indícií, ktoré môžu deťom pomôcť poklad nájsť. Samozrejme, nakoniec ho našiel šikovný chlapec, ktorý bol ale veľmi milý a charakterný a ponúkol z neho i ostatným hľadačom. V závere programu sa vytrvalcom predstavila ešte dramatizácia súdu nad zbojníkom Juskom (Ing. P. Mikita, Ing. T. Kotora) a predviedla sa im nová múzejná atrakcia – dereš, vyhotovený šikovným P. Zribkom. Záujemcovia si mohli pocit mučených na dereši aj vyskúšať.
Aké zaujímavosti by ste v rámci tohtoročnej Noci múzeí a galérií vyzdvihli?
- Pre mňa je dôležité, že pri všetkých atrakciách je cítiť múzejný podtón – že nejde len o zábavu, ale aj o poučenie. I prostredníctvom povestí je možné zapamätať si historické zrnká pravdy a prostredníctvom strašenia je možné precítiť atmosféru historického kaštieľa. K Noci múzeí pre mňa neodmysliteľne patrí koncert vážnej hudby, za ktorý chcem poďakovať ochote p. riaditeľky PaedDr. L. Kaščákovej a celému kolektívu ZUŠ. Pre mňa osobne je vždy pozoruhodné aj nasadenie kolektívu pracovníkov múzea a našich blízkych rodinných príslušníkov, ktorí sa neváhajú prestrojiť za strašidlá, či historické postavy, ochotne sa podieľajú na programe a každý sa usiluje, aby Noc múzeí bola zážitkom pre všetkých. Svoj diel na úspechu akcie mali aj administratívne pracovníčky H. Maščuchová a Janka Kentošová, ktoré počas celej Noci múzeí striehli na poriadok a bezpečnosť v expozíciách.
Čo podľa Vás návštevníkov najviac zaujalo?
- Podľa zástupov, ktoré čakali na vstup do podkrovia mali návštevníci najväčší záujem o strašenie v podkroví. Pre deti je každoročne najviac očakávané hľadanie pokladu. Záujem bol aj o novinku Noci múzeí – remeselné činnosti. Myslím však, že všetky aktivity mali svojich priaznivcov. Nečakaný záujem bol aj o prehliadku expozícií. Krásne na Noci múzeí je to, že si tu každý môže nájsť niečo pre seba. Kým deti šantia a ľakajú sa strašidiel, môžu sa dospelí ponoriť do tónov hudby a vychutnať si zaujímavé koncerty v nádhernej atmosfére renesančno-barokového kaštieľa, alebo konečne objaviť bohatstvo prírody a histórie nášho regiónu prezentované v expozíciách múzea.
Ako ste spokojná s tohtoročnou návštevnosťou?
- Som spokojná. Pred akciou som mala obavy, ako sa na návštevnosti podpíše hokejový zápas s ČR. Návštevnosť napokon bola nad očakávanie vysoká a atmosféra výborná. Búrlivo sa tlieskalo aj hokejistom, keď sme v priebehu programu oznámili naše víťazstvo. Odhadujeme, že k nám počas Noci múzeí prišlo 200 – 250 návštevníkov. Viac by bolo už hádam aj priveľa. Po podobnej návštevnosti minulý rok sme tohto roku práve preto rozdelili aktivity na spomínané viaceré stanoviská, aby neboli návštevníci, ktorí nič nevidia a nepočujú. Myslím, že sa nám to podarilo. Zdá sa, že návštevnosť sa z roka na rok zvyšuje a čo je potešiteľné - Noc múzeí sa stáva aktivitou, na ktorú prichádzajú rodiny s deťmi, čo je model, ktorý by sme veľmi radi videli i počas obyčajných dní. Okrem návštevníkov z regiónu sme mali aj vzdialenejších návštevníkov. Skupinovou návštevou boli deti z detského domova z Medzilaboriec. Teraz už len dúfame, že aspoň časť našich nočných návštevníkov sa k nám vráti so svojimi známymi na riadnu prehliadku múzea v denný čas.
Čím bol podľa Vás tento ročník iný oproti predchádzajúcim?
- Už spomínaným rozdelením aktivít na niekoľko stanovísk. Každoročne sa snažíme priniesť nejaké nové atrakcie. Tento rok to boli kone na Medzianskom hrádku a dereš v múzeu. Inovované bolo tiež strašenie v podkroví múzea, kde sa po počiatkoch strašenia v minulom roku tohto roku vytvorila vskutku strašidelná atmosféra s obesencom, smrtkou a bielou paňou. Celkom novým bolo interaktívne predvádzanie remesiel v našej Dielni starých remesiel. Mnohí návštevníci ani len netušili, že niečo také múzeum ponúka. Pri internom hodnotení akcie sme už v pondelok preberali pozitíva i negatíva tohtoročnej Noci múzeí a už teraz plánujeme budúci ročník tejto našej profilovej akcie. Ubezpečujem návštevníkov, že sa môžu tešiť. Aj my sa tešíme na všetkých, ktorí prídu spoznať naše prírodné a kultúrne bohatstvo.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum