vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / 20. výročie založenia CZŠ vo Vranove

 20. výročie založenia CZŠ vo Vranove

1. septembra 1992 sa prvýkrát otvorili brány Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou vďaka kladnému rozhodnutiu emeritného arcibiskupa, Mons. Alojza Tkáča.
„Nechajte maličkých prísť ku mne,“ povedal Ježiš a my sa od samého začiatku snažíme formovať žiakov v duchu Kristovho evanjelia. Krédom nášho súčasného školského vzdelávacieho programu je: „Výchova k láske, svätosti, múdrosti.“ Prečo je prioritou láska? Má zázračnú moc meniť ľudské srdcia. Veď „Boh je láska“. Prečo svätosť? Svätý nie je ten, kto je dokonalý, ale ten, kto túži žiť bez hriechu. Hoci spadneme, treba sa postaviť a ísť ďalej za Svetlom. S Božou milosťou sa dá zvládnuť všetko. Prečo múdrosť? Vzdelanie je devízou, ktorá sa nedá zaplatiť peniazmi. No ešte dôležitejšie je niečo iné, v Biblii je napísané: „Najkrajšia múdrosť je milovať Boha.“ Túto myšlienku sa snažíme vštepiť našim zverencom do ich krehkých duší.
Duchovným vodcom i „otcom“ v našej škole bol 12 rokov Mons. František Šándor, 8 rokov túto úlohu zodpovedne plní ThLic. Tibor Závadský. Našu vieru rozvíjali i viacerí kapláni a rehoľné sestry. Presne 20 rokov stojí na čele našej školy PaedDr. Marián Babej, ktorý nestráca nádej ani v ťažkých situáciách.
Škola sa postupne rozrástla o „súrodencov“ - čiže o osemročné a štvorročné gymnázium, pribudla i cirkevná materská škôlka. Výchova sa tak môže uskutočňovať kontinuálne.
V CZŠ už pôsobím 18 rokov a spoznala som tu veľa vzácnych ľudí, ktorí tu nechali kus seba. Ale aj spontánna a bezprostredná detská viera je často inšpirujúca. „Mnohému som sa naučil pri svojich učiteľoch, ešte viac pri svojich druhoch, ale najviac pri svojich žiakoch.“ Súhlasím s týmto známym výrokom. Z detských očí priam vyžaruje túžba nájsť v živote pevný bod. My učitelia sme tu preto, aby sa oni nestratili v labyrinte rôznych lákavých ciest. Tak ako sa v noci môžeme orientovať podľa Severky, tak sa na pozemskej životnej púti riadime podľa Ježiša, je pre nás hviezdou, ktorá nás nikdy nesklame. Odovzdajme mu naše radosti aj trápenia, s ním má všetko svoj skrytý význam.
Ďakujeme Bohu za 20 rokov existencie CZŠ sv. Dominika Savia. Nech nám Duch Svätý pomáha aj v budúcnosti, hoci sú ľudské možnosti obmedzené, „Bohu nič nie je nemožné“.

Mgr. Monika Klaciková

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum