vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Prešovský samosprávny kraj ocenil študenta J. Antola

Prešovský samosprávny kraj ocenil študenta J. Antola

V pondelok 18. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po štvrtýkrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. V tomto roku vyberali najlepších pedagógov spomedzi 40 návrhov. Plakety poputujú do desiatich okresov, pričom najviac ocenených, sedem zostane v meste Prešov. Traja ocenení sú z okresu Poprad po dvoch ocenených majú okresy Bardejov a Stará Ľubovňa.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Na odbore školstva zaevidovali spolu 37 návrhov, z ktorých bolo 20 študentov v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Spomedzi nich bolo len šesť dievčat. Najviac ocenených žiakov, päť, je z prešovských škôl. Po dve ceny si prevzali žiaci z okresov Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Kežmarok a Bardejov. Z vranovských stredných škôl získal ocenenie Jozef Antol zo Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou. „Má výnimočný jazykový talent. Hovoriť po nemecky sa naučil ako samouk. S písaným nemeckým textom sa stretol po prvý raz až na vyučovaní v prvom ročníku strednej školy. Svojou húževnatosťou dosiahol na olympiáde v nemeckom jazyku víťazstvo v krajskom kole, bezprostredným rečovým prejavom zaujal porotu aj na celoslovenskom kole olympiády v nemeckom jazyku a získal trojtýždňový štipendijný pobyt v Nemecku,“ uvádza sa pri ocenenom J. Antolovi.

Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

V rámci programu na veľkej scéne vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Lipanoch. Študenti Hotelovej akadémie Otta Brücknera z Kežmarku zase predviedli svoje majstrovstvo pri otváraní šumivého vína technikou sabráže.

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 81 stredných škôl, na ktorých pracuje v súčasnosti vyše 4 400 zamestnancov a študuje takmer 37 000 žiakov.

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum