vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Séria besied o novom projekte sa začala

Séria besied o novom projekte sa začala

Séria besied o novom projekte sa začala

VRANOV, 8. 10. 2012 - Dňa 3. 10. 2012 sa v Základnej škole, Sídlisko II vo Vranove nad Topľou začala séria besied o novom projekte Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti, ktorého strategickým cieľom je rozvíjať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.
Mgr. Helena Kajlová – projektový manažér projektu - oboznámila žiakov a pedagógov školy s cieľmi, úlohami a výstupmi projektu, popísala aktivity, ktoré sa budú v projekte realizovať a predostrela časový harmonogram úloh, ktorý žiakov a pedagógov v školskom roku čakajú.
Administratívne práce na projekte, ktorého celkové oprávnené výdavky predstavujú 368 404,00 €, z toho 95 % z prostriedkov ESF a ŠR MŠ SR, zvyšných 5 % s prispením Mesta Vranov nad Topľou, pod záštitou Ministerstva školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ sa začali realizovať už v júni 2012, ukončenie je plánované v decembri 2013.

Počas besied Mgr. H. Kajlová predstavila projektový tím, s ktorým náročné ciele projektu budú plniť.

Projektový tím:

Riadiaci personál:

Mgr. Helena Kajlová - projektový manažér, PaedDr. Marek Hermanovský - koordinátor odborných aktivít, Oľga Hrinková - finančný manažér, Mgr. Andrea Sabolová - administratívny pracovník, Mgr. Peter Kocák - manažér publicity, Mgr. Milan Bendik - manažér monitoringu.

Pedagogickí zamestnanci:

PaedDr. Jarmila Kolesárová, Mgr. Danka Kolesárová, Mgr. Marcela Lukčiková, Mgr. Miroslava Korimová, Mgr. Helena Demčáková, Mgr. Jaroslav Mičlo, Mgr. Zuzana Mičejová, Mgr. Anna Treľová, Mgr. Andrea Vasiľová, Mgr. Alexander Koman.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum