vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Slovenský Wolker

ZNÁMI – NEZNÁMI (Súbor esejí Martina Micháleka o našej minulosti)

Slovenský Wolker

Ján Ihnát. Takto ho nazval v jednom článku znalec hanušovskej kultúry Štefan Socha. Poznaniu Jána Ihnáta nám nebráni jeho život v cudzine, či dielo napísané v cudzej reči, ale fakt, že zomrel veľmi mladý. Vo veku 24 rokov, tak ako český Jiří Wolker a aj na tú istú chorobu. Kým Wolker je v Čechách známy a veľký, o Jánovi Ihnátovi to v slovenských pomeroch povedať nemožno. Viaceré príčiny tohto javu by sme asi vedeli diagnostikovať. Ešte pripomeňme, že pôsobenie jedného a druhého delí zhruba dvadsaťročie.

Ján Ihnát sa narodil v Hanušovciach nad Topľou, pochádzal z hodnej kopy detí. Napriek tomu študoval. Najprv na gymnáziu v Prešove a potom, dodržujúc slovenské tradície, i keď sme už v 20. storočí, na teológii, konkrétne na evanjelickej fakulte v Bratislave. Toto štúdium však pre chorobu a predčasnú smrť nedokončil. Liečil sa viackrát vo Vysokých Tatrách, napriek tomu, ako sme už spomenuli 24- ročný zomrel. Predsa však toho stihol v literárnej tvorbe dosť. Bohato sa venoval aj práci v kultúrnej i náboženskej činnosti mládeže. Ako literát bol príslušníkom skupiny mladých autorov okolo časopisu Nový rod. Do neho prispievali i viacerí iní neskorší významní slovenskí literáti. Ihnátove práce tu treba hľadať pod viacerými pseudonymami. Začal poéziou, pokračoval prózou i dramatickou tvorbou a venoval sa aj literárnej kritike, tej celkom úspešne napriek svojmu mladému veku. Mal už zrejme nielen dosť napísaného, ale ešte viac načítaného. Všetko robil napriek pretrvávajúcej chorobe. Písal o chorobe, o túžbe po spravodlivosti, o liečebných pobytoch, o študentskom živote a cenné sú jeho prózy s námetmi z Hanušoviec. Tie by sa nám naozaj zišlo vydať, najmä pre Hanušovčanov /a nielen pre nich/. Zistili by, ako mladý literát Ihnát videl ich mesto zhruba pred sedemdesiatimi rokmi.

Mnohé práce Jána Ihnáta ostali v rukopisoch, román Zápisky o mŕtvych mal vyjsť, ale ani z toho nič nebolo. Verme, že predsa len nejako podarí vydať aspoň časť jeho diela. Pochváliť treba články Štefana Sochu i niektorých iných hanušovských autorov uverejnené v celoslovenskej i v regionálnej a hanušovskej tlači. Práve tieto články by mali byť motiváciou pre knižné vydania prác Jána Ihnáta. Bolo počuť, že sa čosi okolo toho podniká.

Pripomenuli sme si sedem osobností literatúry, kultúry a vedy, ktoré sa niečím viažu na náš bezprostredný región. Chceli sme ukázať, že aj tu žili, či odtiaľto pochádzali významné osobnosti, hoci my o nich vieme často menej ako o veľkých celonárodných osobnostiach z iných regiónov Slovenska. Ukázali sme, že to má svoje príčiny. Príčiny treba prekonať, predstaviť našich pozoruhodných ľudí v správnom svetle. Prekutať archívy /a nielen naše/, preštudovať dobovú tlač, /a opäť nielen našu/, prelúskať literárne diela, príspevky, spisy týchto ľudí, vypočuť posledných pamätníkov: Ako sme videli, všeličo treba preložiť do dnešnej slovenčiny, a hlavne, vydať pôvodné diela autorov i nové diela o nich. Musia sa pravdaže nájsť ľudia, ktorí toto všetko urobia. Nemal by to byť problém, vzdelaných ľudí máme dosť. Možno by sme pritom objavili ďalších neznámych. Sedem spomínaných sa dá ešte rozšíriť o ďalších známych, naši ľudia by spoznali, čo pre náš región znamenali Polivka, Hlovíkovci, Fabry, Hajníková, Čorba, Jakobeus,... Plnili by sme tak i slová čičavského rodáka Mariána Tkáča: „Vážte si svoje rodisko a jeho ľudí“.

Takže teda úplne na záver, čo sme zistili, k čomu sme došli. Musíme konštatovať, že aj tu v našom regióne pôsobilo dosť významných ľudí, ktorí napomáhali k pokroku nášho národného vývinu. Sú to často takí naši známi – neznámi, či presnejšie, nie dostatočne známi.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum