vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Vzdelávame sa neustále

Človek sa učí, či vzdeláva celý život. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti tak využíva nielen  pre  seba, ale aj pre iných.

Žijeme v dobe , kedy má takmer každý prístup k internetu, kde si nájde to, čo potrebuje, čo ho zaujíma.  Sú to však len strohé fakty a mnohokrát tam chýbajú odpovede na bežné otázky - prečo...?, ako...?...

V takomto duchu, kde bol priestor na otázky a samozrejme na odpovede, odporúčania, cenné rady a praktický tréning, sa nieslo vzdelávacie podujatie pedagogických zamestnancov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou organizované Kabinetom pre predprimárne vzdelávanie pri  Referáte školstva a mládeže vo Vranove n/T pod názvom „Riešenie a  zvládanie konfliktných a krízových situácií na pracovisku“. Konalo sa 07. 01. 2013 v MŠ Okulka vo Vranove n/T a lektormi tohto podujatia boli PhDr. Marta Mrážiková a  PhDr. Irena Fazekášová riaditeľka CPPPaP vo Vranove n/T. Ostáva už len dúfať, že účastníčky si odniesli mnoho (i praktických) rád nielen do svojej práce, ale aj do života.     

Mgr. B. Jankurová,
referát školstva a mládeže

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum