vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Od nového roka vyššia hraničná suma pre uplatnenie výnimky pre študentov – brigádnikov

Od 1. januára 2013 má postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia aj osoba, ktorá uzatvorila niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Znamená to, že v závislosti od formy dohody, poberania dôchodku alebo pravidelnosti/nepravidelnosti príjmu platí poistné na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Pri dohodách o brigádnickej práci študentov, ktoré zakladajú povinné dôchodkové poistenie, si však študent môže z platenia poistného uplatniť výnimku. Podmienkou je, že jeho mesačný príjem nepresiahne sumu 66 eur (ak má do 18 rokov), resp. 155 eur (ak má nad 18 rokov). Táto výnimka platí aj naďalej, od 1.1.2014 sa ale mení hraničná suma príjmu na uplatnenie tejto výnimky. Pri študentoch do 18 rokov pôjde o sumu 68 eur, pri študentoch nad 18 rokov o sumu 159 eur. 

Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu. 
 
Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou. 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum