vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Veselé posedenie ,,Pri jedličke“

Slávnostné vianočné chvíle – to je balzam na dušu nielen nám starším ale každej generácii. Predvianočné obdobie je aj obdobím rozjímania a zamýšľania sa nad činnosťou a prácou, ktorú sme vykonali počas roka. Je to obdobie, keď si ľudia pri spoločenských stretnutiach prejavia vzájomnú úctu a lásku. S týmto zámerom honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku pán Stanislav Obický s manželkou zorganizovali 16.12.2013 pre členov Jednoty dôchodcov nášho okresu a pozvaných hostí posedenie ,,Pri jedličke“. 

Tohtoročné stretnutie v pondelok popoludní v školskej jedálni ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou sa nieslo v znamení príjemnej atmosféry a dobrej pohody. Svedčili o tom rozjasnené tváre a pokoj v duši 150 seniorov z 19-tich organizácii JDS v okrese. Milým prekvapením pre každého z nás bol esteticky pripravený darček od usporiadateľov.
 
Slávnostné posedenie otvorila riaditeľka školy p. PaedDr. Blažena Matisová, ktorá privítala vzácnych hostí – generálnu konzulku Ukrajiny v Prešove pani prof. Oľgu Benč, honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku p. Stanislava Obického, predsedu prešovského samosprávneho kraja p. Petra Chudíka a podpredsedu prešovského samosprávneho kraja a primátora mesta Vranov n/T. Jána Ragana.
 
Krátko nato sa spoločenskou miestnosťou ozval mohutný potlesk, keď k mikrofónu pristúpil pán Stanislav Obický, ako hlavný organizátor a sponzor večera. Predniesol slávnostný príhovor, v ktorom o.i. zdôraznil, že prioritou pri organizovaní jednotlivých podujatí v súčinnosti s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov vo Vranove v tomto roku, bolo odpútať seniorov od samoty, odreagovať sa od stereotypu a prispieť k vytváraniu a prehlbovaniu priateľských medziľudských vzťahov, tak aby ich život bol krajší a plnohodnotnejší.
 
Vo svojom vystúpení sa zmienil aj o návšteve Centra sociálnych služieb Ametyst Tovarné. Vyzdvihol najmä rodinné prostredie, v ktorom človek žil celý život, ktoré je pre starého človeka najfyziologickejšie. Okrem toho rodina je pre neho nenahraditeľnou psychologickou, ekonomickou a sociálnou oporou. 
 
Predseda prešovského samosprávneho kraja p. Peter Chudík sa v krátkom príhovore úprimne poďakoval vranovským seniorom za ich účasť vo voľbách i za podporu, ktorú mu vyslovili. Ubezpečil ich, že využije svoje doterajšie skúsenosti pre ďalší rozvoj nášho kraja.
 
Slávnostné stretnutie seniorov pozdravili žiaci tejto školy nádherným, priam umeleckým kultúrnym programom pod vedením Mgr. Júlie Mikitovej, Mgr. Jany Budaiovej a PaedDr. Zuzany Hupcejovej a tým rozprúdili neformálny večer dobrej nálady. Svojim vystúpením k dobrej nálade prispel i ľudový rozprávač ,,Jožko-Jožka“ a populárna dlhoročná dvojica zabávačov Peter Meluš a Robo Kajzer, ktorí majú za sebou rád úspešných vystúpení po celom Slovensku v rozhlase i v televízii. Seniori mohli vidieť a počuť aj schopnosť imitovať významné osobnosti z politického aj hereckého života ako je Katarína Kolníková, Bolek Polívka, či Miloš Zeman. Svoje vystúpenie spestrili humorom a doplnili populárnymi piesňami, ktoré mali veľký ohlas.
 
V závere vystúpil predseda OO JDS PaedDr. Ján Popaďák, ktorý sa vyjadril, že takéto stretnutia sa pravdepodobne nekonajú nikde v našom kraji. No, vo Vranove máme ešte v živej pamäti stretnutie seniorov v Mesiaci úcty k starším, družobný zájazd Volkovce – Topoľčianky, či turisticko – poznávací zájazd Liptov – Orava, Okresné športové hry, ,,Čaj o piatej“ s herečkou z nášho kraja Milkou Zimkovou, ale aj návšteva benefičného koncertu nadácie HARMONY Petra Dvorského v Košiciach.
 
Na všetkých týchto podujatiach sa finančne, ale aj organizačne podieľali pán honorárny konzul Stanislav Obický s pani manželkou. Bez ich štedrosti a ich šľachetných sŕdc by sa takéto krásne podujatia nemohli uskutočniť. Poďakoval sa aj všetkým účinkujúcim, pedagógom, personálu školskej jedálne ako aj ostatným prevádzkovým pracovníkom. Zvlášť poďakoval p. riaditeľke PaedDr. Blažene Matisovej, ktorá počas celého roka na našich podujatiach pripravovala nádherný program a esteticko – harmonické prostredie. 
 
V závere vyslovil želanie, aby Vianoce boli v našom srdci každý deň a po celý rok.
 
PaedDr. Ján Popaďák
predseda OO JDS Vranov n/T.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum