vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Raňajky so zamestnávateľmi

 Raňajky so zamestnávateľmi

Sieť EURES (Európske služby zamestnanosti) v súlade s Plánom aktivít na obdobie rokov 2013-2014 usporiadala dňa 20.03.2014 pracovné stretnutie „Raňajky so zamestnávateľmi“, ktoré organizuje už tradične raz ročne. Na pôde Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou sa tak stretli zástupcovia úradu a najväčší zamestnávatelia z regiónu. Zástupcovia úradu zúčastneným predstavili služby úradu zamerané na mobilitu pracovnej sily na národnej a nadnárodnej úrovni, ako aj nástroje podpory a aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré úrad ponúka zamestnávateľom. 

Zamestnávatelia zároveň boli informovaní o vývoji nezamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou v mesiaci február. ÚPSVR evidoval ku dňu 28.02.2014 spolu 9 941 uchádzačov o zamestnanie (ďalej „UoZ“), čo je medzimesačne o 80 UoZ menej ako v mesiaci január. Do evidencie UoZ bolo zaradených 234 osôb a vyradených z evidencie bolo 397 UoZ. Stav disponibilných UoZ je 8 232 uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú po predložení vhodnej ponuky voľného pracovného miesta schopní okamžite nastúpiť do zamestnania. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 21,32 %, keď oproti predošlému mesiacu stúpla o 0,06 %. Avšak s porovnateľným obdobím minulého roka došlo k poklesu o 3,12 %.
 
V neformálnej atmosfére sa diskutovalo o aktuálnej situácii na trhu práce v našom regióne a o cieľoch a plánovaných aktivitách úradu. Pre zamestnávateľov bol vytvorený priestor na predkladanie ich požiadaviek, návrhov a podnetov na zlepšenie situácie zamestnanosti v regióne, ako aj na výmenu skúseností a poznatkov v oblasti súvisiacej s trhom práce. Cieľom stretnutia bolo tiež prehĺbenie spolupráce so zamestnávateľmi pri riešení aktuálnej situácie na trhu práce a zároveň toto stretnutie prispelo k hľadaniu východísk a možných riešení. 

Ing. Ľubomír Lukič
riaditeľ ÚPSVR

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum