vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 9.9.2014 Schému pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pre opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizovala s účinnosťou od 9.9.2014 prílohu č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP.
Príloha č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP upravuje postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie miest členov a koordinátorov občianskej hliadky v prostredí MRK v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02.
Odbor riadenia implementácie projektov a Odbor platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu: Karloveská 2, 842 04 Bratislava.
Poštová adresa ostáva nezmenená: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
Informácie záujemcom poskytne RRAZ aj vo svojej kancelárii na Dobrianskeho ul. 1500 alebo na telefónnom čísle 0918 528 450.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum