vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Rómske umelecké tvorivé dielne

Informa?ný a vzdelávací inštitút v spolupráci s vybranými základnými školami vo vranovskom okrese za?al od septembra 2014 realizova? cyklus eduka?ných aktivít – umelecké tvorivé dielne pre rómske deti a mládež. Tvorivé dielne sú zamerané nielen na osvojovanie si tradi?ných zru?ností – zhotovenie predmetov z drôtu, zhotovenie svie?ok, pletenie prútených výrobkov, ale aj na rozvoj kreativity novými netradi?nými technikami – zhotovovanie kvetov, ozdôb z krepového papiera a farebného papiera, zhotovovanie predmetov technikou dekupáž (obrázky, sklenené predmety, polystyrénové predmety), ozdobovanie predmetov patchworkovou technikou, zhotovovanie bižutérie, inovatívne ma?ovanie na sklo a sklenené predmety a pod. Cie?om aktivít je zachováva? a rozvíja? identitu a kultúrne hodnoty Rómov, rozvíja? manuálne a umelecké zru?nosti u Rómov, vychováva? ich umením a vies? k umeniu, zmysluplne využíva? vo?ný ?as v záujme predchádzania a eliminovania pôsobenia negatívnych vplyvov na rómske deti a mládež. Realizované s finan?nou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum