vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Keď sa chce, tak sa dá

Kam sa posunul Detský domov vo Vranove nad Topľou za posledné dva roky? Posúďte sami. Podarilo sa zrekonštruovať strechu kmeňovej budovy na Daxnerovej ulici, namiesto centrálneho vykurovania vybudovať novú kotolňu, vymeniť 77 rokov staré okná, vynoviť fasádu. V súčasnosti sa vymieňajú okná a dáva sa do poriadku interiér v satelite na Hviezdoslavovej ulici, ako aj v satelite na Starinskej ul. v Humennom. Za spomínané necelé dva roky sa v detskom domove podarilo preinvestovať viac ako 200 000 eur.

Bolo by však omylom myslieť si, že sa to všetko uskutočnilo samo, bez akéhokoľvek pričinenia. Peniaze detskému domovu a ani iným organizáciám nikto nenúka – je potrebné si ich vybojovať, aj keď možnosti je dnes viacero, od európskych fondov, rôznych grantov až po štátny rozpočet.

Vedenie detského domova však využilo príležitosť a oslovilo poslanca NR SR Ing. Štefana Hrehu. Vďaka jeho podpore a aktívnemu prístupu sa podarilo finančné prostriedky zabezpečiť a následne mohol detský domov svoje zámery zrealizovať. Poslanec NR SR využil svoje kontakty a spolu s riaditeľom detského domova navštívili v Bratislave príslušné inštitúcie, kde presviedčali a presvedčili, že práve Detský domov vo Vranove nad Topľou si tieto prostriedky zaslúži a budú zúročené na zvýšenie kvality života detí zverených do náhradnej ústavnej starostlivosti.

Pri tejto príležitosti sa mi natíska otázka. Prečo aj samotné mesto Vranov nad Topľou doteraz nevyužilo služby Ing. Štefana Hrehu, ktorý by – ako vranovský rodák – nepochybne využil svoje možnosti a urobil to, čo je v jeho silách, aby pomohol svojmu mestu.

Som presvedčený, že na čele mesta by mal stáť človek, ktorý vie a chce využiť svoje kontakty pre mesto, ktoré to už veľmi potrebuje. Verím tomu, že sa dala veľká zmena uskutočniť v prípade Detského domova vo Vranove nad Topľou, pôjde to aj v celom našom meste.

Ing. Vincent Pihulič,
riaditeľ Detského domova vo Vranove nad Topľou

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum