vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / V knižnici recitovali seniori

Slovo je prejavom myšlienky, ale jeho vyslovenie predpokladá aj vyjadrenie pocitu, emócie, vzťahu. Boli a sú jednotlivci, ktorí ho svojou tvorbou a narábaním so slovom povýšili na umenie.

Človek je povinný svoj talent rozvíjať a vranovskí seniori ho rozvíjajú a zdokonaľujú. Venujú sa rôznym záľubám, ktoré sú umelecky zamerané, ako je fotografovanie, tanec, maľovanie, vyšívanie, paličkovanie, drôtikovanie, háčkovanie, hudba, vlastná literárna tvorba a iné.

Vo štvrtok 13. novembra sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou stretli seniori a milovníci umeleckého slova na nesúťažnej prehliadke v umeleckom prednese s názvom Poézia jesene alebo Ateliér slova.

Umelecký prednes poézie, prózy, ale aj vlastná tvorba autorov zneli priestormi knižnice a naplnili prítomných skvelým umeleckým zážitkom. Na prehliadke zaznela tvorba Márie Rázusovej Martákovej, Michala Chudu, či verše sv. Terézie, prevažne však vynikla vlastná tvorba interprétov. Nielen oni, ale aj ďalší účastníci presvedčili, že záujem o umelecký prednes je stále aktuálny. Bohatá účasť širokej verejnosti potešila organizátorov i účinkujúcich.

Poďakovanie patrí speváckej skupine Ružičky a žiakom Súkromnej základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou pod vedením pána riaditeľa Milana Stanovčáka, ktorí spevom a hudbou umocnili krásu poézie.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Vranovské knihodni 2014, s finančnou podporou MK SR.

Mgr. Beáta Ocilková
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum