vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Predseda ZMOVR-u A. Kulik: Samospráva je pevným pilierom našej spoločnosti

 Predseda ZMOVR-u A. Kulik: Samospráva je pevným pilierom našej spoločnosti

V poradí 26. snem Združenia miest a obcí vranovského regiónu (ZMOVR) sa niesol v slávnostnom duchu, pretože slovenská samospráva si pripomína dvadsaťpäť rokov svojho vzniku. Delegáti snemu sa venovali vyhodnoteniu úloh a zároveň si stanovili nové ciele súvisiace s ďalším skvalitnením fungovania samosprávy.

Snem mal prívlastok volebný. Dôveru v pozícii predsedu ZMOVR-u získal na ďalšie 4-ročné obdobie starosta Dlhého Klčova Andrej Kulik, ktorý združenie v roku 1990 spoluzakladal. „Samospráva je dnes pevným pilierom našej spoločnosti. Myslím si, že toto konštatovanie sme dokázali predovšetkým pri prechode kompetencií na mestá a obce v roku 2002, či v čase krízy, kedy sme to nemali ľahké, ale dokázali sme sa s tým vysporiadať,“ uviedol predseda ZMOVR-u Andrej Kulik.

Za ďalší dôležitý medzník v kreovaní samosprávy považuje naštartovanie jej principiálnej reformy. Ako dodal, otvorenie odbornej diskusie je nevyhnutným krokom k tomu, aby mohli byť obce ešte bližšie k občanovi. Súčasťou tohto procesu musí byť, podľa starostu Dl. Klčova, aj efektívna legislatíva. „V rámci reformy nie sme za zlučovanie obcí, ale za zlučovanie činností. Najmä menšie obce si nemôžu dovoliť zamestnávať toľko úradníkov, ktorí by mohli vybaviť celú agendu, preto jej časť navrhujme spracovávať cez spoločné úradovne, a tu vidíme priestor pre diskusiu. Duálny systém štátna správa – samospráva je v poriadku, len potrebujeme spolu hľadať rezervy, ako náš výkon dostať ešte bližšie k občanovi. Pokiaľ o tom nezačneme hovoriť my a nebudeme dávať námety, bude to náročnejšie, keď o tom začne hovoriť niekto iný z druhej strany,“ vysvetľoval A. Kulik.

Predseda ZMOVR-u rovnako zdôrazňuje inštitút spolupráce. Na domácej úrovni ho teší pravidelné stretávanie sa zástupcov združení pôsobiacich v regióne Zemplína a tiež si váži komunikáciu s kolegami-partnermi v zahraničí. „Keďže máme spoločný záujem, výmena skúseností je veľmi dôležitá. Okrem toho, musíme tiež ťahať za jeden povraz koniec povrazu, preto sme aj na sneme podporili vo viacerých témach našich kolegov zo Šariša, lebo len ak budeme postupovať spoločne, bude mať náš hlas váhu,“ pripomenul A. Kulik.

V súvislosti so zmenami legislatívy alebo vo vzťahu k novému programovaciemu obdobiu vníma A. Kulik ako nenahraditeľný pilier úspešného zvládnutia týchto výziev vzdelávanie starostov. „Ak chce starosta dobre riadiť obec, musí sa vzdelávať. No neplatí to iba o nás starostoch, ktorí máme ako verejní činitelia trestno-právnu zodpovednosť, ale aj pre poslancov, aby nám vedeli byť tiež konštruktívne nápomocní,“ dodal A. Kulik.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum