vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Avifauna vodných plôch okresu Vranov nad Topľou

 Avifauna vodných plôch okresu Vranov nad Topľou

Rieky Topľa a Ondava už v minulosti predstavovali významnú migračnú cestu pre sťahovavé vtáky. Význam Ondavy vzrástol po vybudovaní vodných nádrží Domaša a Malá Domaša. Tie vytvorila ideálne podmienky pre oddych vtákov po alebo pred prekonaním hrebeňov Východných Karpát. Počas migrácie v jarnom alebo jesennom období, prípadne v zimnom období sa na vodnej hladine a bahnitých pobrežiach zistil výskyt 90 druhov vtákov viazaných na vodné prostredie.

K vzácnym druhom patrí potáplica štíhlozobá, potáplica severská, potápka červenokrká, chavkoš nočný, čaplička vlasatá, beluša malá, beluša veľká, volavka purpurová, lyžičiar biely, hus siatinná, húska pestrá, chochlačka bielooká, chochlačka morská, ľadovka dlhochvostá, turpan čierny, turpan tmavý, potápač malý, potápač prostredný, potápač veľký, orliak morský, kršiak rybár, lastúrničiar strakatý, kulík piesočný, kulík bledý, pobrežník belavý, pobrežník krivozobý, hvizdák veľký, kalužiak tmavý, čajka malá, rybár riečny a rybár bieločelý.

K bežným druhom, ktoré sa tu vyskytujú v desiatkach až stovkách jedincov patrí potápka čiernokrká, potápka chochlatá, potápka hnedá, volavka popolavá, bocian biely, labuť hrbozobá, kačica divá, kačica hvízdavá, kačica chripľavá, kačica chrapkavá, kačica chrapľavá, kačica ostrochvostá, kačica lyžičiarka, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, sliepočka vodná, lyska čierna, chriašteľ vodný, kulík riečny, cíbik chochlatý, pobrežník malý, pobrežník sivý, bojovník bahenný, močiarnica mekotavá, brehár čiernochvostý, kalužiak červenonohý, kalužiak sivý, kalužiak perlavý, kalužiak močiarny, kalužiačik riečny, čajka smejivá, čajka sivá, čajka bielohlavá, čorík čierny, čorík bahenný, čorík bielokrídly. V hlinitých brehoch hniezdi niekoľko párov rybárika riečneho. V posledných piatich rokoch výrazne stúpli počty zimujúcich kormoránov čiernych. V prípade, že počas zimy nezamrzne vodná hladina zimuje na Domaši a riekach Topľa a Ondava do 400 ex. Od roku 2010 na Malej Domaši pravidelne zimujú labute hrbozobé. Ich počet postupne narastá. V zime 2014/2015 ich bolo až 31. Niektoré ostávajú aj počas celého roka. Hniezdenie nebolo pozorované.

Domaša pre veľké kolísanie výšky vodnej hladiny nevytvára vtákom vhodné podmienky na hniezdenie. Tie si vodné vtáky našli na odkalisku pri obci Poša, kde sa vytvorili rozsiahle porasty pálky a trste. Tu sa zistil výskyt skoro 60 druhov vtákov viazaných na vodné prostredie. Bolo tu zistené hniezdenie druhov vtákov potápka čiernokrká, potápka hnedá, kačica divá, lyska čierna, sliepočka vodná, labuť hrbozobá, chochlačka vrkočatá, chochlačka sivá, kulík riečny, cíbik chochlatý, kalužiak červenonohý, chriašteľ vodný, kaňa močiarna, trsteniarik škriekavý, trsteniarik pásikavý, trsteniarik bahenný, svrčiak slávikovitý, strnádka trstinová. Koncom leta tu nocuje do 50 000 škorcov lesklých a 3000 lastovičiek domových.

Peter Pjenčák
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum