vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Alpsko – Karpatské fórum spolupráce v Rzeszowe

Alpsko – Karpatské fórum spolupráce je medzinárodným obchodno-konferenčným stretnutím, ktoré propaguje územie Karpát a medzinárodnú spoluprácu s inými európskymi regiónmi, zvlášť alpskými. Už po štvrtýkrát ho organizuje Združenie Karpatský euroregión Poľsko, ktorý už niekoľko rokov spolupracuje aj s Mestským domom kultúry vo Vranove n. T. Na jeho pozvanie sme sa 19.11.2015 zúčastnili slávnostného večera v Hoteli Hilton v Rzeszówe za účasti približne 150 hostí z radov sociálno - ekonomickej, vedeckej, kultúrnej a politickej sféry z Poľska, Talianska, Švajčiarska, Ukrajiny a Slovenska. Počas slávnosti boli udeľované ceny za zásluhy v budovaní spoločného Karpatského priestoru „Karpackie Sokoły“. Spomedzi šestice ocenených si ako jediný Slovák cenu odniesol aj riaditeľ MsDK Vranov n. T. Ing. Alfonz Kobielsky. Sklenená plaketa mu má pripomínať, aby neupustil zo svojho úsilia a i naďalej sa podieľal na rozvoji cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry.

Nasledujúci deň už čakalo pre účastníkov medzinárodného fóra množstvo zaujímavých konferencii, panelových diskusií, ale aj regionálnych a tradičných produktov, prezentovaných vo výstavných stánkoch. Zmes tovarov a miestnych produktov obdivovali návštevníci za sprievodu ľudovej hudby tej krajiny, ktorá sa práve predstavovala. Fórum je na jednej strane miestom na propagáciu a nadväzovanie nových kontaktov, na druhej strane sú to panelové diskusie zaoberajúce sa podstatnými a aktuálnymi témami spojenými s regionálnym rozvojom a medzinárodnou spoluprácou. Z nich nás najviac zaujala „Švajčiarska pomoc pre Karpatský Euroregión“, ktorá analyzovala dosah švajčiarskych fondov pre rozvoj Karpát vo viacerých sférach. Nové nápady a inšpiráciu sme načerpali na workshope „Regionálny produkt v rámci značky Carpathia“, ktorý nastavuje mechanizmus na zavedenie miestnych produktov na medzinárodný trh. Súčasťou podujatia bolo vyhodnotenie súťaže krátkych filmov propagujúcich Karpaty. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. oslovil piatich amatérskych filmárov zo Slovenska, aby sa súťaže zúčastnili. Dvaja z nich sa umiestnili na popredných miestach. Prvé miesto získal Rastislav Dobrovodský z Piešťan s filmom „ Poznám také miesta“ a druhé miesto Jakub Cibík z Púchova s filmom „Biele Karpaty“.

Tohtoročné heslo fóra: Švajčiarska kvalita - Karpatský priestor – Globálny klient, hovorí, že po niekoľkých rokoch spolupráce so švajčiarskymi partnermi nám organizátori dokážu predstaviť komplexný a ucelený návrh vízie pre rozvoj karpatského euroregiónu na základe švajčiarskych skúseností. Nemýlili sa a svoj cieľ splnili. Zároveň motivovali a inšpirovali ľudí, komunity a inštitúcie, ktoré sa snažia dať spoločnej myšlienke reálnu podobu.

Silvia Nusová – referent MsDK Vranov n. T.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum