vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Týždeň slovenských knižníc 2016

Týždeň slovenských knižníc 2016

Slávnostné otvorenie TSK sa uskutočnilo v pondelok 29. februára 2016 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Pre účastníkov otvorenia vypravila ŽSSK na trase Bratislava – Banská Bystrica – Bratislava špeciálny vozeň Knižničný expres, ktorým pricestovali zástupcovia profesijných knihovníckych združení, ministerstva kultúry, riaditelia akademických a verejných knižníc. V slávnostnom príhovore v spoločenskej sále ŠVK sa hosťom prihovorili: viceprimátor Banskej Bystrice: Ing. Martin Turčan, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Ing. Silvia Stasselová. Súčasťou otvorenia podujatia bolo aj tradičné odovzdanie ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2015 za aktívnu činnosť knižnice, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v uplynulom roku. Cenu získala Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za Portál informačnej gramotnosti. Cieľom Týždňa slovenských knižníc, ktorého ambasádorom bol Ján Gallovič, člen Činohry SND, je prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Podľa Emílie Antolíkovej, predsedníčky Slovenskej asociácie knižníc, 17 rokov ich utvrdilo v tom, že táto celoslovenská významná akcia má veľký význam nielen pre knižnice, ale i širokú verejnosť. Začala knižnice vnímať nielen ako miesta požičiavania si kníh, ale tiež ako miesta stretávania sa a poznania informácií. Hoci slovenské knižnice organizujú rôzne podujatia počas celého roka, či už ide o veľké alebo malé obecné, podujatia nahustené do jedného týždňa, ktoré sú vzorkou toho, čo ponúkajú, vyznejú silnejšie.

Slávnostné otvorenie TSK v rámci Prešovského kraja
Finančné šeky v celkovej sume stotisíc eur si 1. marca v Knižnici P. O. Hviezdoslavova (KPOH) v Prešove prevzali riaditelia siedmich knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc im šeky odovzdal predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. Zároveň sa poďakoval knižniciam za ich prácu a motivoval ich do ďalších aktivít. Hornozemplínska knižnica získala na nákup kníh 11 000 eur.

Kráľ čitateľov 2015
Vyhodnotili sme tradičnú súťaž o najlepšieho detského čitateľa. Kritériom pre získanie titulu nebol iba počet vypožičaných kníh, ale aj častá návštevnosť knižnice a preukázanie čitateľských vedomostí a zručností. Z celkového počtu 1590 detských čitateľov sa do súťaže o titul Kráľ čitateľov zapojilo 11 kandidátov: Terézia Jarinkovičová (Cirkevné gymnázium), Barbora Janošková (ZŠ Bernolákova), Valentína Zavadová (ZŠ Sídlisko II), Katarína Škovierová (ZŠ Sídlisko II), Júlia Danková (ZŠ Sačurov), Tibor Pop (ZŠ Lúčna), Juraj Pavolko (ZŠ Juh), Lívia Hirková (ZŠ Zámutov), Kristína Bošková (ZŠ Juh), Maroš Roško (ZŠ Juh), Matej Tomko (ZŠ Lúčna). Najlepšie sa prezentoval a titul Kráľ čitateľov 2015 získal 11-ročný Juraj Pavolko z Vranova nad Topľou. Srdečne mu blahoželáme. Taktiež blahoželáme všetkým ostatným súťažiacim.

Médiá - súčasní proroci
To, aký vplyv majú médiá dnes na nás, nám priblížil katolícky kňaz a novinár Rudolf Smoter v prednáške Médiá - súčasní proroci?
O médiách sa občas hovorí aj ako o siedmej veľmoci, čo vyjadruje ich veľký vplyv na spoločnosť. Zisťujeme, že klíma v spoločnosti sa za posledných pár desiatok rokov výrazne zmenila. Je potrebné čítať zahraničné médiá a zdroje, naštudovať si problematiku z viacerých dostupných zdrojov a prameňov. Médiá dokážu zničiť meno človeka alebo ho naopak zviditeľniť.

Knižničné hliadky
Počas TSK v meste Vranov nad Topľou a blízkom okolí číhali na vášnivých čitateľov dve knižničné hliadky vyslané Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou. Hliadky sa vo veľkej miere sústredili na prímestské spoje MHD. V spolupráci so SAD Vranov nad Topľou sa im tak podarilo prichytiť 16 čítajúcich ľudí, rozdali 10 tričiek s motívom čítania, množstvo reklamných a propagačných materiálov HK a 16 poukazov na bezplatné členstvo v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Hliadky spolu vystriedali 7 prímestských liniek na krátku vzdialenosť a niekoľkokrát za deň navštívili autobusovú stanicu a jednotlivé nástupištia.

Burza kníh
Počas celého týždňa bola prístupná Burza vyradených a opotrebovaných kníh. Spolu bolo ponúknutých približne 1000 titulov rôznych žánrov pre deti i dospelých. Burzu, ktorá bude pokračovať do konca marca, navštívilo počas TSK približne 820 návštevníkov.

Základy počítačovej gramotnosti

Otvorili sme kurz Základy počítačovej gramotnosti, ktorého sa zúčastňujú prevažne seniori. Poskytne im základy práce s PC a notebookom, naučí ich zručnosti pri používaní myšky, vyhľadávaní informácií na internete, založení si e-mailovej schránky, facebooku, skypu, pri komunikácii s rodinou a priateľmi. Mnohí seniori majú doma notebooky či tablety, ale ako s nimi pracovať, nato už na nich nemajú blízky čas, preto si pochvaľujú, že knižnica im poskytuje takúto službu a hlavne veľa trpezlivosti pri ich učení.

Stretnutie so spisovateľkou Ruženou Anďalovou

V piatok zavítala knižnice spisovateľka Ružena Anďalová. Pozvanie na stretnutie s touto spisovateľkou pre deti prijali žiaci ZŠ Sídlisko II a ZŠ Bystré. Besedovalo sa o knihách spisovateľky – o Prázdninových odreninkách, Freónovom komande, Zube múdrosti alebo Láske na prvý pohľad... Témy kníh boli rôzne – dokážeme dať prvú pomoc?, ochrana životného prostredia a mnohé iné témy, ku ktorým by sme sa nemali stavať ľahostajne. Pani spisovateľka, ktorá je v civilnom povolaní zubná lekárka a býva v Trebišove, rozprávala deťom nielen o knihách, ale aj o živote.

Spoločenské hry
Knižnica otvorila v stredu popoludní Klub moderných spoločenských hier. Svojim čitateľom ponúkla nové hry z produkcie darčekových predajní ALBI, s.r.o., Žilina. Pre návštevníkov bolo pripravených 20 malých desaťminútových spoločenských hier na precvičenie pamäti a vedomostí s názvom Svet v kocke (Matematika, História, Zvieratá, Moje prvé obrázky, Svet, Abeceda, Vynálezy) a 5 veľkých spoločenských hier ideálnych pre rozvoj stratégie a logického myslenia (Osadníci z Katanu Junior, Párty Alias, Dominion, Ubongo, Velbloudí dostihy). Vybrané spoločenské hry boli určené tak pre detských, ako aj pre dospelých čitateľov, pre začiatočníkov i skúsenejších. Čitatelia knižnice s platným čitateľským preukazom si mali možnosť jednotlivé hry absenčne zapožičať na výpožičnú dobu 1 kalendárny mesiac. Klub a požičovňa moderných spoločenských hier bude pre čitateľov Hornozemplínskej knižnice otvorená každú stredu od 15.00 do 18.00 h.

Pozor červená
V pondelok sa v Hornozem­plínskej knižnici uskutočnilo podujatie „Pozor červená“ zamerané na dopravnú výchovu. Hosťom bol riaditeľ dopravného inšpektorátu vo Vranove nad Topľou. Prednášal deťom z Cirkevnej materskej školy o dopravnej výchove a pravidlách cestnej premávky.

Pasovanie prvákov
V stredu pokračoval „Týždeň slovenských knižníc“ na detskom oddelení Hornozemplínskej knižnice „Pasovaním prvákov.“ Po úvodnom privítaní prváčikov nasledovala divadelná scénka „O troch grošoch“ od Pavla Dobšinského. Po krátkom príhovore p. riaditeľky Emílie Antolíkovej k prváčikom, nasledovalo „Pasovanie prvákov“, pri ktorom boli deti pasované za čitateľov našej knižnice. Deti dostali čitateľský pas, odznak a sladkú odmenu.

Sumár
V rámci bezplatného zápisu sa v TSK zapísalo do knižnice 308 nových čitateľov, 277 detí, 22 dospelých, 9 študentov. Odpustených bolo na poplatkoch: 178,09 EUR. V rámci TSK bolo uskutočnených 14 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1 834 návštevníkov.
Celková návštevnosť Hornozem­plínskej knižnice vo Vranove n./T. v rámci TSK 2016 bola: 3 466 návštevníkov.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum