vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Spôsob financovania 3. etapy rekonštrukcie centra mesta rozdelil MsZ na dva tábory

Spôsob financovania 3. etapy rekonštrukcie centra mesta rozdelil MsZ na dva tábory

Mesto Vranov nad Topľou je pripravené investovať do 3. etapy úpravy centra mesta JUH a rekonštrukcie miestnych komunikácií 2 236 000 eur z úverových zdrojov. Kým v druhom prípade poslanci prijali informáciu o navýšení rozpočtu bez obsiahlejšej rozpravy, k investícii do centra mesta diskutovali takmer dve hodiny!

Mesto Vranov nad Topľou plánuje realizovať 3. etapu úpravy centra mesta JUH v priestore medzi okružnou križovatkou pri obchodnom dome Jednota a križovatkou pred obchodným domom DP.

V rámci tejto stavby sa upraví miestna komunikácia na Ul. M. R. Štefánika, zrealizujú sa spevnené plochy s cyklistickým chodníkom, ktorý sa plynulo pripojí na úsek zrealizovaný v 2. etape pod okružnou križovatku pred obchodným domom Jednota. „Nosnými prvkami riešenia 3. etapy sú pamätník SNP s navrhovanou upravenou plochou v centrálnej časti územia a navrhovaná symbolická náznaková rekonštrukcia obrysu kostola v parčíku pri pamätníku SNP. Súčasťou riešenia je priestorová úprava pôvodnej zastávky autobusov s ohľadom na dopravnú bezpečnosť pri jej prepojení s pešími plochami námestia,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Dodáme, že súčasťou sú aj architektonické prvky, ktoré dotvoria námestie z hľadiska funkčnej náplne, kompozično-estetického pôsobenia a orien­tačného významu – svietidlá (uličné a parkové lampy), fontánka s pitnou vodou, lavičky, koše a stojan na bicykle.

Celkové náklady na realizáciu stavby sa odhadujú na cca 950 tis. EUR s tým, že presná výška nákladov bude známa po zrealizovaní verejného obstarávania na stavbu. „Financovanie stavby bude zabezpečené formou úveru mesta Vranov nad Topľou vo výške 950 tis. EUR,“ navrhla radnica. Práve tento návrh vyvolal takmer dvojhodinovú, často aj emotívnu diskusiu, ktorú zamestnanci mesta viackrát podporili potleskom.

Ako prvú a zásadnú otázku otvorili poslanci spôsob financovania, keď ako protiváhu k úveru dali na zváženie vykrytie nákladov cez eurofondy. Primátor Ján Ragan spolu s vedúcim ekonomického oddelenia Milanom Malým vysvetlili, že mesto je v dobrej finančnej kondícií a úverové zaťaženie by aj v prípade schválenia navrhovaného modelu ponechávalo stále rezervu pre prípadné iné projekty. Rovnako širokú diskusiu vyvolala výmena názorov na to, či ešte budú alebo nebudú vyhlásené výzvy, z ktorých by sa dala financovať revitalizácia centra.

Poslanci taktiež upozornili, že im chýba vizualizácia 3. etapy, preto požiadali, o prerokovanie tohto bodu na mimoriadnom zastupiteľstve s tým, aby boli informovaní o všetkých detailoch. Viackrát zaznelo, že nikto dokončenie centra mesta neodmieta, no viacerí zároveň pripomenuli, že rovnakú pozornosť si žiadajú aj iné mestské časti, resp. konkrétne problémy, ktoré doteraz mestský úrad nechával, podľa poslancov, nepovšimnuté.

Zastupiteľstvo nakoniec o tomto bod nehlasovalo. „Nájdeme vhodnú formu, ako sa 3. etape povenovať. Možno to bude trvať pätnásť minút, možno hodinu, ale myslím si, že táto rozprava bola dobrá a niektoré veci si treba, hoci aj emotívne, rozdebatovať. Verím, že po dnešku v tom máme jasnejšie a schvaľovanie tohto bodu sa bude niesť už v inom, snáď i slávnostnejšom, duchu,“ uviedol na záver diskusie primátor Vranova Ján Ragan.

Ešte na júnovom zasadnutí MsZ schválilo návrh rekonštrukcie komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou s predpokladanou investíciou vo výške cca 1 mil. EUR. Po spracovaní projektovej dokumentácie a rozpočtu sa investícia zvýšila na čiastku 1,286 tis. EUR. Samospráva navrhuje financovanie vo forme rovnomerných mesačných splátok na dobu 10 rokov, so začiatkom splácania splátok po ukončení realizácie stavebných prác. Poslanci sa s týmto navýšením stotožnili a ponechali ho v podobe, ako bolo predložené.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum