vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Vranovské cintoríny opäť témou diskusie, mesto pohrozilo vypovedaním zmluvy

 Vranovské cintoríny opäť témou diskusie, mesto pohrozilo vypovedaním zmluvy

Pohrebné a cintorínske služby vo Vranove nad Topľou opäť vyvolali diskusiu. Od 1. júla 2017 je správcom pohrebísk a domov smútku Ivan Pauko. Na základe podnetu od spoločnosti GS-EUROSTONE s.r.o. už musela radnica riešiť prvé výhrady.

Konateľ spoločnosti GS-EUROSTONE s.r.o. Rastislav Krajník upozornil na dva prípady. Prvým je nespokojnosť občanov, ktorí mali prísť v čase prevádzkových hodín vyplatiť poplatky za hrobové miesta, ale žiadneho pracovníka v Dome smútku na Mlynskej ul. nenašli. Ako druhý problém vníma situáciu, kedy správca neumožnil ich firme vstup na cintorín za účelom vykonania kamenárskych prác. „Ľudia si vezmú voľno, my prídeme urobiť pomník a správca nás nevpustí, pretože on je na Mlynskej ul. a naši zamestnanci v Čemernom. Nemôže to predsa fungovať spôsobom, kedy to vyhovuje iba jednej strane. To isté platí o poplatkoch, ktoré pozostalí nemôžu zaplatiť, lebo tam nikto nie je. Prevádzkové hodiny sú predsa záväzné,“ uviedol konateľ GS-EUROSTONE Rastislav Krajník.

Zároveň pripomenul, že ide o sezónne práce a z toho dôvodu by uvítal väčšiu ústretovosť, napr. v situácii, kedy potrebujú dokončiť dielo nad rámec prevádzkových hodín. „Prístup k hrobom vo Vranove je často komplikovaný a práce sa nám predĺžia. Nevidím problém v tom, aby sme auto odparkovali mimo areálu a robotu dokončili. Na druhej strane, ak sa koná pohreb, sme samozrejme ochotní práce prerušiť a pokračovať v nich po skončení obradu. Keď je však pohreb vo Vranove, nevidím dôvod na to, prečo by sme nemohli pracovať na Lomnici alebo v Čemernom. Sme predsa profesionálna firma, ktorá práce vykoná sama, bez cudzej asistencie,“ reagoval R. Krajník.

Ivan Pauko má v správe päť Domov smútku a komplikácie v komunikácii potvrdil. Ako však dodal, pri rešpektovaní pravidiel nevidí problém v korektnej spolupráci ani on. „Nikto nemôže vstupovať na cintoríny svojvoľne, pretože máme sťažnosti na poškodené hroby alebo neporiadok a z toho dôvodu si potrebujeme viesť evidenciu, aby sme mohli neskôr reagovať. Firma vie v predstihu o tom, že bude vykonávať práce. Ak nám to včas nahlásia, prídeme a cintorín otvoríme. Nefunguje to však tak, že my máme pohreb a vtedy mi volajú, že sú pred bránou,“ vysvetľoval Ivan Pauko.

Vo vzťahu k téme prevádzkových hodín nevylúčil možnosť, že fyzicky môže byť v Dome smútku v inej časti mesta, preto zverejňuje telefónne čísla, na ktorých si s ním občania môžu službu odkomunikovať. „Dom smútku na Mlynskej ul. sme prebrali v dezolátnom stave, mesto nám nechalo iba holé steny. Z toho dôvodu sme všetko, vrátane nábytku, dávali mesiac dokopy, aby bol schopný prevádzky. Rovnako sme na začiatku mali problém s elektronickým systémom. Pracovník firmy, ktorá ho navrhla, prišiel na jeden deň a nášmu pracovníkovi vysvetlil, ako má s ním pracovať. Očakával som však užšiu spoluprácu s mestom, kde na to majú zamestnanca, no nikto nám nič neukázal,“ dodal I. Pauko, ktorý by uvítal väčšiu angažovanosť mesta Vranov nad Topľou napr. aj pri propagácii prevádzkových hodín v regionálnych, či iných médiách. „Mesto zaplatilo zamestnancovi pána Pauka školenie k softvéru virtuálneho cintorína s tým, že kedykoľvek môže kontaktovať firmu, ktorá ho vytvorila a upresniť akékoľvek nejasnosti,“ vysvetľovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou E. Fedorňáková.

Podľa VZN sa nájom za hrobové miesto vyberá na obdobie 10 rokov. V prípade, že občan po uplynutí tejto doby nájom nepredĺži, je vyzvaný, aby tak urobil. Kým I. Pauko hovorí, že toto je agenda mesta, na radnici na to majú iný názor. „Na základe zmluvy je správca povinný tri mesiace pred ukončením nájmu vyzvať nájomcu, aby poplatok zaplatil,“ uviedla Eva Fedorňáková.

Mesto Vranov nad Topľou sa zaoberalo aj podnetmi od GS-EUROSTONE s.r.o. a vyzvalo I. Pauka na odstránenie vyššie spomínaných „prekážok“. „Na úrovni prednostu sa uskutočnilo stretnutie so súčasným správcom cintorínov, kde správca prisľúbil spresnenie času prevádzky pokladne, ktoré bude riadne vyvesené na viditeľnom mieste. Zároveň bol správca cintorínov listom zo dňa 18.9.2017 vyzvaný na dodržiavanie uzatvorenej zmluvy a upozornený na možnosť vypovedania zmluvy v prípade opakovaného porušovania podmienok v zmluve,“ informovala E. Fedorňáková.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum