vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Odkaz prezidenta A. Kisku spoločnosti EEI: Vranov je transparentný, Vranov nič netají

Odkaz prezidenta A. Kisku spoločnosti EEI: Vranov je transparentný, Vranov nič netají

Hazard so životmi Vranov­čanov v centre mesta pokračuje. Rezidentské parkovanie síce vstúpi na základe schváleného VZN do platnosti 15. decembra, projekt však pripravený nie je. Primátor J. Ragan hovoril o neúnosnej situácii ešte v máji 2013, no verejnosť sa definitívneho riešenia nedočkala ani po viac ako štyroch rokoch.

Na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou mali poslanci prerokovať aj materiál „Dočasné parkovanie na vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou“. Spoločnosť EEI s.r.o. im však adresovala e-mail. Prezentuje v ňom názor, že MsZ nedisponuje všetkými potrebnými informáciami o aktivitách, ktoré vo Vranove nad Topľou od roku 2009 zrealizovala alebo mala snahu urobiť, aby mohli prijať to najlepšie rozhodnutie v prospech občanov. „Spoločnosť EEI si uvedomuje zodpovednosť, ktorú poslanci v tejto oblasti majú a je kedykoľvek pripravená vysvetliť nielen všetky kroky, ktoré podnikla, ale aj podrobne vysvetliť návrhy a súvislosti z oblasti parkovacej politiky, ktoré zlepšia situáciu parkujúcej verejnosti vo Vranove nad Topľou,“ uvádza sa v stanovisku EEI.

Spoločnosť EEI zároveň zdôraznila, že bez ohľadu na výsledok najbližšieho mestského zastupiteľstva je pripravená zorganizovať neverejné technické pracovné stretnutie s poslancami, ktorých záujmom je dozvedieť sa o reálnom stave a vývoji parkovania vo Vranove nad Topľou počas pôsobenia EEI. Hoci vranovskí poslanci v minulosti na zastupiteľstvách viackrát žiadali vyhodnotenie zmlúv, teda aj s EEI, ktoré má mesto Vranov nad Topľou podpísané, jeho vedenie to s ochotou nikdy nepreháňalo. Dnes J. Ragan priznáva, že treba diskutovať o otvorených otázkach investícií do majetku mesta, rezidentského parkovania a spolupráce, ktorá vyplýva zo zmluvných podmienok. „V prípade, ak máte o takéto stretnutie záujem, navrhujeme, aby ste na najbližšom spoločnom zasadnutí určili termín, ktorý Vám vyhovuje a oznámili nám ho na hore uvedenú e-mailovú adresu. Spoločnosť EEI pre stretnutie v určený deň a čas zorganizuje všetko potrebné. Veríme, že informácie, ktoré na tomto stretnutí získate, Vám pomôžu pri objektívnom rozhodovaní o rozvoji Vášho mesta,“ konštatuje tím EEI. Pripomenieme, že spoločnosť EEI s.r.o., mala podľa doteraz platných zmlúv preinvestovať 500 000 €. Celková suma, ktorú spoločnosť preinvestovala je vo výške 152 945,77 € bez DPH. Túto sumu tvoria investície do obstarania parkovacích automatov vo výške 49 692,87 € bez DPH, investícia do zriadenia plne automatizovaného parkovacieho systému vo výške 21 021,45 € bez DPH, príprava parkovacích plôch na ulici B. Nemcovej, Sídlisku Okulka a na Dlhej ulici vo výške 32 323,95 € bez DPH a investície na inžiniering a realizáciu dopravného značenia aktuálnej zóny plateného parkovania vo výške 49 970,50 € bez DPH. „Na základe rokovaní medzi mestom a spoločnosťou EEI s.r.o. je navrhované dať do nájmu pozemok po krytej plavárni. Na tomto pozemku spoločnosť vybuduje parkovisko na vlastné náklady, ktoré budú predstavovať cca 225 000,- € bez DPH,“ navrhol v dôvodovej správe prednosta MsÚ vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya.

Na základe ponuky na spoločné pracovné stretnutie predložil Igor Šesták návrh, aby materiál zaradený na rokovanie stiahli. Problémom však môže byť fakt, že EEI má záujem o neverejné rokovanie. To je v prísnom rozpore s hodnotami vedenia mesta Vranov nad Topľou, čo počas minuloročnej návštevy mesta a regiónu ocenil aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý reagoval na výsledky hodnotenia Transparency International. Pripomenieme, že práve Vranov nad Topľou sa pýši titulom „najtransparentnejšia samospráva“. „Pýtal som sa pána primátora, čím to je a odpovedal mi – je to jednoduché, nerobíme nič zlé, preto nemáme čo skrývať, ľudia potrebujú vedieť, o čom mesto rokuje, čo sa schváli, čo sa neschváli... To je recept aj pre ostatné samosprávy, aby sa dôveryhodnosť vo vedenie mesta zvyšovala. Keď budú mať občania dôveru vo vedenie mesta, bude sa vracať aj dôvera v štát, a to je presne to, čo dnes potrebujeme,“ zdôraznil A. Kiska.

V súvislosti s parkovaním je najzásadnejšou témou vo Vranove nad Topľou rezidentský systém. Napriek tomu, že sa o ňom diskutuje od roku 2013, občania sa ho v praktickej rovine stále nedočkali. J. Ragan pri tom opäť zopakoval, že v hre nie je len komfort, ale aj ľudské životy. „Rezidentský systém chráni aj občanov, ktorí možno nemajú autá, ale potrebujú lekársku starostlivosť alebo nedajbože hasičskú záchranu službu. V týchto zónach v blízkosti centra je tak veľa osobných áut, ktoré nechcú platiť parkovné, že sú neprejazdné,“ zdôraznil J. Ragan.

Podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia budú mať od 15. decembra vjazd do rezidentských zón iba rezidenti. J. Ragan priznal, že tento termín sa nestihne. Dilemou ostáva, ako na tento fakt zareaguje mestská polícia. „Myslím si, že v období, kým bude prijaté VZN, bude určitá tolerancia pre občanov, ktorí tam parkovali, aj parkujú. Nebudeme nejak striktne uplatňovať nejaké represálie voči týmto občanom, ktorí sú tam,“ myslí si J. Ragan.

V stiahnutom materiáli sa navrhovalo predĺženie termínu realizácie rezidentského parkovania do 30. apríla 2018. „Mestskí poslanci vyjadrili názor, že túto otázku ešte nechcú riešiť. Z toho dôvodu bol tento bod stiahnutý z rokovania a bude potrebné o tom s EEI rokovať. Potrebné bude dať schváliť dopravný projekt dopravného inšpektorátu. V tejto chvíli neviem povedať, kedy to bude, ale predpokladám, že až v jarných mesiacoch,“ odpovedal J. Ragan na otázku, či MsZ predsa len nemohlo schváliť aspoň zmenu termínu, aby občania neboli konfrontovaní so zmätočnou situáciou, kedy majú povinnosti rezidentov, ale takéto osvedčenie im nemá kto vydať.

V hre ostáva tiež zníženie poplatkov za parkovné. Ešte na júnovom zasadnutí zastupiteľstvo na základe iniciatívy Zuzany Hurnej schválilo zníženie poplatkov za parkovanie na 10 centov, resp. 20 centov cez SMS. Keďže toto uznesenie nebolo súčasťou VZN, výška poplatkov ostáva nezmenená. „Ak sa nedohodnú veci, je možné, že takéto VZN sa prijme a ceny sa znížia. Jeho prijatie je v kompetencii MsZ, otázkou však ostáva, aký ďalší postup by spoločnosť EEI prijala. Nechcem teda nič predbiehať, ani prejudikovať, no pre naše mesto by bolo naozaj dobre, keby sa niektoré investície zrealizovali,“ reagoval J. Ragan.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum