vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Postaví sa vo Vranove nová športová hala? Pribudnú nové cyklotrasy?

Postaví sa vo Vranove nová športová hala? Pribudnú nové cyklotrasy?

Samosprávam sa darí. Kým v roku 2015 predstavoval podiel na dani z príjmov fyzických osôb pre Vranov nad Topľou 6 207,2 tis. €, postupne sa táto suma navyšovala na 6 710,0 tis. €, 7 442,40 tis € a v roku 2018 to bude dokonca 7 985,0 tis. €. Aj tento moment sa premietol do faktu, že rozpočet mesta Vranov nad Topľou vo výške 21 340 tis. € mohol primátor Ján Ragan označiť ako výrazne rozvojový.

V roku 2018 plánuje mesto Vranov nad Topľou viaceré významné investičné akcie. Spomenieme opravu havarijného stavu obradnej siene, cintorínske a pohrebné služby, renováciu povrchu pretlakovej športovej haly pri Základnej škole Juh, výmenu kotolne na Základnej škole Lúčna, kompletizáciu vybavenia kotolne a zateplenie budovy telocvične na Základnej škole Kukučínova, či opravu strechy Centra voľného času vo Vranove nad Topľou, a to v celkovej výške 385 tisíc eur. Na rozšírenie verejného osvetlenia je vyčlenených 10 tisíc eur, 65 tisíc eur je určených na obstaranie techniky na zabezpečenie letnej a zimnej údržby, na opravu detských ihrísk a športovísk 15 tisíc eur a na doplnenie a výstavbu detských ihrísk a športovísk bude preinvestovaných 15 tisíc eur. Zároveň v rozpočte je vyčlenených 20 tisíc eur na podporu charitatívnych, sociálnych a humanitárnych aktivít v meste. „Aj v roku 2018 mesto podporí svojpomocné aktivity občanov, a to sumou 20 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky budú rozdelené pomerne podľa počtu obyvateľov jednotlivých miestnych častí. Môžu byť využité na nákup materiálu, ktorý využijú na svojpomocnú úpravu prostredia, v ktorom žijú. Tento druh výdavku predstavuje participáciu občanov na realizácii výdavkov rozpočtu mesta,“ uvádza sa v stanovisku mesta Vranov nad Topľou.

Dominantnými projektmi budú z úverových zdrojov rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 1,2 mil. € a rekonštrukcia centra mesta – 3. etapa, kde spolu s výstavbou Domu ľudových tradícií v Čemernom vynaloží radnica viac ako 1 milión eur. „Na to, aby sme schválili tento rozpočet, sme nepotrebovali zvyšovať dane. Výsledkom pre občanov bude iba to, že sa výrazne zveľadí naše mesto. Sedem rokov sme šetrili, vďaka čomu sme v dobrej finančnej kondícii a môžeme si dovoliť vziať úver, ktorý sa pri súčasných podmienkach oplatí,“ vysvetľoval primátor Ján Ragan.

Hlavnou prioritou mesta Vranov nad Topľou ostáva čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Z toho dôvodu navýšilo sumu na spolufinancovanie projektov na základe vyhlásených výziev a na spolufinancovanie rozvojových programov o 231 tisíc eur. „Pri spracovávaní a predkladaní projektov sa bude mesto zameriavať na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta (materské školy, obradná sieň), na realizáciu projektov v sociálnej oblasti, v oblasti cezhraničnej spolupráce, školstva, kultúry, športu, ochrany bezpečnosti a majetku občanov mesta. Mesto svoje priority prispôsobí termínom a obsahu jednotlivých vyhlásených výziev,“ konštatuje vranovská radnica vo svojom stanovisku. V tejto súvislosti Igor Pribula poznamenal, že mu chýbajú projekty s pridanou hodnotou, preto očakáva kreatívnejšiu komunikáciu medzi mestom a agentúrou, ktorá pre radnicu túto agendu zabezpečuje. „Mojou srdcovkou sú cyklotrasy. Veľmi ma zamrzelo, že bolo uzavreté už druhé kolo výziev, kde napr. susedné Michalovce uspeli s projektom za viac ako pol milióna eur, vďaka čomu spoja mesto so Šíravou. To isté môžem povedať o Prievidzi a Bojniciach, preto by sme mali sústrediť aj na projekty, ktoré skvalitňujú život v meste a nie len sa upriamovať na minoritu,“ reagoval I. Pribula. Myšlienku výstavby športovej haly predstavil Jaroslav Bella. Ako člen Výkonného výboru Slovenského zväzu hádzanej informoval o zväzovej vízii postať 79 hál v hodnote 1 až 4 mil. eur. „Keďže sa menil minister školstva, projekt bol pozastavený, ale na výkonnom výbore sme dostali informáciu, že sa to opäť rozbieha. Vranov je zaradený medzi prvých trinásť miest, pričom jedinou podmienkou je dať k dispozícii pozemok, ktorý vo Vranove máme po bývalej plavárni. Keď nám tam ešte EEI postaví parkovisko, bude to ideálne,“ dodal s úsmevom J. Bella.

Dodáme ešte, že v rámci rozpočtu bolo Mestskému športovému klubu schválených 110,0 tis. €, Mestskému futbalovému klubu, a. s. 175,5 tis. €, z toho 110,0 tis. € na činnosť futbalových družstiev a 65,5 tis. € na prevádzku futbalových štadiónov na Ul. Boženy Nemcovej, na RO a ostatných ihrísk vrátane ihriska v mestskej časti. Vranovský stolnotenisový klub podporí mesto sumou 13,0 tis. €.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum