vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Kauza vranovských stojísk: Medzi obvinenými osobami je aj primátor Ján Ragan

Kauza vranovských stojísk: Medzi obvinenými osobami je aj primátor Ján Ragan

V kauze vranovských stojísk boli vznesené obvinenia. Vyšetrovateľ obvinil štyri osoby za zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu s obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu. Ďalšie dve osoby obvinil za účastníctvo vo forme pomoci.
Podnikateľ Andrej Šust podal podnet na generálnu prokuratúru vo februári 2015. Keď vyšetrovateľ NAKA rozhodol, že sa skutok nestal, obrátil sa v septembri 2016 na Úrad špeciálneho prokurátora v Pezinku, ktorý uznesenie NAKA zrušil a dal pokyn vo veci konať. Keďže sa opäť nič nedialo, podal v marci 2017 sťažnosť pre nečinnosť vyšetrovateľa. ÚŠP mu dal za pravdu a rozhodol o výmene vyšetrovateľa. „V prípade, že sa pri vyšetrovaní prípadu nejedná o vopred dohodnuté postupy súvisiace s korupciou, tak je potrebné preveriť, či dôvodom nie je nekompetentnosť vyšetrovateľov a dozorujúcich prokurátorov. Mám za to, že sa jedná zámerne o hrubé prehliadanie zákonných povinností pri vyšetrovaní nahláseného podvodu, veľkého finančného rozsahu zdrojov čerpaných prostredníctvom fondov EÚ, konkrétne na mojej spoločnosti Cedent plus s.r.o vo výške 439 538 €, ktoré do dnešného dňa neboli spoločnosti za zhotovené dielo v subdodávke zaplatené, aj keď projekt bol úspešné ukončený,“ napísal, okrem iného, Andrej Šust aj v liste predsedovi Vlády SR Robertovi Ficovi.
Zároveň sa premiéra opýtal, čo musí urobiť podnikateľ, ktorý zo svojich, ale aj požičaných peňazí, tiež peňazí priateľov a známych, či širokej rodiny postaví stavby, dodrží zmluvné podmienky a ani po tak dlhej dobe a toľkej dožadovanej agende nedostane zaplatené. „Ako je v dnešnej dobe možné, že stavebné dielo sa skutočnému zhotoviteľovi scudzí za účasti porušenia zmluvných povinnosti s MŽP SR a žiadateľa o NFP, prostredníctvom dodávateľa, víťaza verejného obstarávania, ktorý svojimi rafinovanými postupmi dokáže beztrestne plávať v búrlivých vodách slovenského právneho režimu?“ položil otázku A. Šust.
Prípad sa začal hýbať opäť v júli 2017, kedy vyšetrovateľ NAKA vypočul všetkých dodávateľov, ktorí na stavbe pracovali a v novembri vzniesol obvinenie za zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu s obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu a za účastníctvo vo forme pomoci.
Vyšetrovateľ poukázal na skutočnosť, že boli vystavené a podpísané Preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, v ktorých bolo deklarované, že predmetné dielo bolo zo strany zhotoviteľa objednávateľovi odovzdané od 16. do 20. júla 2012 napriek tomu, že stavebné práce na projekte k uvedenému termínu neboli riadne a včas ukončené, pričom pokračovali aj po tomto termíne, najmenej do 20. decembra 2012, čím mesto Vranov nad Topľou malo porušiť zmluvnú podmienku odovzdať dielo riadne a včas do 31. augusta 2012. Vyšetrovateľ zároveň konštatuje, že mesto Vranov nad Topľou predložilo poskytovateľovi NFP žiadosť o platbu obsahujúcu nepravdivé údaje v zmysle preberacích protokolov, čím malo dôjsť zo strany prijímateľa k predloženiu falošných dokladov a na základe toho k neoprávnenému čerpaniu NFP. Spôsobenú škodu poskytovateľovi - Ministerstvu životného prostredia SR vyčíslil v celkovej výške vyplatených prostriedkov na 3,1 mil. eur.
Medzi obvinenými sú aj dvaja zamestnanci Mestského úradu vo Vranove nad Topľou a primátor Ján Ragan, ktorý tvrdí, že podmienky zmluvy porušené neboli. Zdôraznil, že predložia všetky dokumenty, ktoré dokážu, že mesto nepochybilo. „Všetky dohodnuté aktivity boli zrealizované, vyšetrovateľ akurát spochybňuje termín ukončenia stavebných prác. Podľa nás tento termín dodržaný bol, pričom po uvedenom termíne sa odstraňovali iba určité nedostatky a vady. Z tohto dôvodu si myslíme, že voči mestu nebude uplatňovaná sankcia. Dôležité je povedať, že stavebná časť bola zrealizovaná tak, ako to bolo uvedené v zmluve a tiež všetky finančné prostriedky boli vyčerpané v súlade so zmluvou. Ani vyšetrovateľ neskonštatoval, že by čo i len cent bol použitý v rozpore so zmluvou,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. 

Zodpovedné a férové by bolo stopnúť realizáciu 3. etapy centra mesta

Kauza vranovských stojísk je silnou kávou. Bez ohľadu na to, na ktorú zo strán sa ktokoľvek z nás prikloní. Karty síce budú rozdávať vyšetrovateľ a súd, ale zľahčovanie témy nie je v každom prípade na mieste už len kvôli tomu, že do prípadu je zainteresovaný už aj Úrad špeciálneho prokurátora. V hre je totiž oveľa viac ako iba sentimentálna česť samosprávy.
Keď si prečítate článok o obvinení zo subvenčného podvodu na severnom póle, môžete si vybrať, či budete veriť vyšetrovateľovi alebo starostovi. Vranovčania vo Vranove nad Topľou sú v inej pozícii. Určite nie je problém „kamarátsky“ sa opýtať na termíny subdodávateľov, kedy dodali betón alebo železné konštrukcie, lebo tu sa nebavíme o škrípajúcich zámkoch, ktoré trebalo iba naolejovať. Nikto sa predsa nemusí hrať na agenta, či sudcu, ale nech mi nikto netvrdí, že ho z primárnej ľudskej zvedavosti nezaujíma, kde je pravda, najmä pokiaľ je obvinený primátor.
Ak sa preukáže, že sa skutok stal, bude to mať pre mesto fatálne následky. Vrátiť 3,1 mil. eur zatrasie od základov každou samosprávou. Situácia si teda žiada maximálnu zodpovednosť.
Mestské zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu 3. etapy centra mesta vo výške 950 tis. eur z úverových zdrojov. Poslanci by sa teda mali zamyslieť nad tým, či je správne za týchto okolností tento projekt realizovať. Ak budeme musieť počítať každé euro z mestskej pokladne, takmer miliónový úver nás môže, na úkor iných priorít, mrzieť.
Opakujem, nikto poslancov netlačí do úlohy vyšetrovateľov alebo sudcov, no ich elementárny zmysel pre zodpovednosť nemôže ostať nevypočutý a mali by túto tému otvoriť na najbližšom, možno aj mimoriadnom rokovaní MsZ. Bolo by to z ich strany zodpovedné, i férové.
Snáď na záver ešte vysvetlenie. Obvinenie zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu s obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu sa netýka nevyplatenia finančných prostriedkov podnikateľovi Andrejovi Šustovi, ale nedodržania termínov a falšovania dokladov.
Imrich Makó

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum