vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Termín spustenia rezidentského parkovania vo Vranove nad Topľou ostáva neznámy

 Termín spustenia rezidentského parkovania vo Vranove nad Topľou ostáva neznámy

Termín zavedenia rezidentského parkovania v meste Vranov nad Topľou ostáva neznámy. Podľa schváleného a stále platného všeobecno-záväzného nariadenia malo byť spustené od 15. decembra 2017. Na novembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva navrhla radnica jeho posunutie na 30. apríl tohto roka. Problémom je dnes i to, že spoločnosť EEI sa od navrhovaného spôsobu dištancovala. Mesto tvrdí, že systém konzultovalo práve s EEI.

Na utorkovom stretnutí s vedením mesta Vranov nad Topľou a poslancami mestského zastupiteľstva zástupcovia spoločnosti EEI konštatovali, že VZN definuje systém rezidentského parkovania v rozpore so zmluvnými vzťahmi mesta, plus obsahuje sporné procesy a definície na strane regulácie systému parkovania s tým, že je navrhnuté rozdielne oproti koncepciám, ktoré boli predložené a skúsenostiam, ktoré v praxi fungujú. „Takto navrhnuté rezidentské parkovanie nemôže vykonávať EEI a mesto pri jeho vykonávaní bude čeliť technickým problémom, ktoré ohrozia jeho spustenie,“ uviedli zástupcovia spoločnosti EEI.

Bližšie však EEI problematiku rezidentského parkovania komentovať nechcelo. V odpovedi na našu e-mailovú otázku iba skonštatovalo, že na ťahu je teraz mesto a poslanci. „Spoločnosť EEI na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi a poslancami mesta Vranov nad Topľou informovala prítomných o možných zámeroch rozvoja statickej dopravy v meste, ako aj rôznych pohľadoch na výklad aktuálne platného VZN k rezidentskému parkovaniu. Teraz je na meste a poslancoch aby rozhodli, ako budú pokračovať v rozvoji statickej dopravy v meste,“ napísali nám z EEI.

Hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková pripomenula, že prijaté VZN o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta z júna 2017 bolo vypracované v spolupráci s EEI. Zároveň doplnila, že pri ďalších pracovných stretnutiach spoločnosť poukazovala na potrebu presnejšieho definovania okruhu rezidentov a upresnenia preukazovania štatútu rezidenta, pričom vychádzala zo svojich skúseností z realizovania rezidentského parkovania v iných mestách. „Preto bol mestom, opäť v spolupráci so spoločnosťou EEI s.r.o., vypracovaný dodatok č.1, ktorý bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci november 2017. Návrh dodatku č.1 sa týka vyprecizovania rezidentov a štatútu rezidentov a má prispieť k lepšiemu uplatňovaniu rezidentského parkovania,“ reagovala Eva Fedorňáková.

Pre mesto Vranov nad Topľou ostáva naďalej riešením, že rezidentské parkovanie bude realizovať EEI s tým, že vykonávanie správy rezidentského parkovania si vyžaduje, aby mestské zastupiteľstvo poverilo jeho prevádzkou spomínanú spoločnosť a následne sa toto poverenie musí premietnuť do VZN a zmluvného vzťahu. „Všetko to bolo spracované a predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci november 2017. Uvedený materiál však prerokovaný nebol, nakoľko bol poslaneckým návrhom stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva,“ konštatovala E. Fedorňáková. Pripomenieme, že pred rokovaním MsZ adresovalo EEI poslancom ponuku na neverejné pracovné stretnutie, preto tento návrh stiahli s tým, že si pred hlasovaním vypočujú názor zástupcov spoločnosti.

Otvorenou otázkou naďalej ostáva termín spustenia systému rezidentského parkovania. Prvý dátum 15. decembra 2017 sa nenaplnil a otázny je tiež 30. apríl 2018. „Vzhľadom na stiahnutie materiálu z rokovania zastupiteľstva momentálne nevieme predpokladať, či sa rezidentský systém spustí od 30.4.2018. Ide o zložitú technickú a projekčnú prípravu, ktorú podľa návrhu mala na vlastné náklady realizovať spoločnosť EEI s.r.o. V súčasnosti preveruje zákonnosť uznesenia týkajúceho sa zmeny výšky parkovného prokuratúra. Aj keď táto skutočnosť bezprostredne nesúvisí s rezidentským parkovaním, môže mať vplyv na všeobecne záväzné nariadenie. Je preto potrebné vyčkať na stanovisko. Mesto následne na rokovanie mestského zastupiteľstva opätovne predloží materiál týkajúci sa parkovania na vymedzenom území mesta,“ načrtla ďalší postup E. Fedorňáková.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum