vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Parkovné vo Vranove bude opäť 0,50, resp. 0,60 €

Parkovné vo Vranove bude opäť 0,50, resp. 0,60 €

Motoristická verejnosť vo Vranove nad Topľou bude za hodinu parkovania opäť platiť 0,50, resp. 0,60 €. Spoločnosť EEI upraví cenník od stredy – 7. februára.

Vranovskí poslanci prijali ešte v júni 2017 uznesenie, ktorým schválili Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou. Súčasťou uznesenia bol aj návrh Zuzany Hurnej na zníženie parkovaného na 0,10, resp. 0,20 €/hod.

Predmetom sporu sa však stala postupnosť pri schvaľovaní nariadenia, pretože predmetné uznesenie o znížení parkovného prijalo MsZ skôr, ako sa poslanci uzniesli na samotnom VZN, ktoré vstúpilo do platnosti 15. decembra 2017.

Zastupiteľstvo sa malo opätovne otázkou výšky parkovného zaoberať v novembri 2017, ale materiál bol z rokovania stiahnutý, pretože poslanci sa rozhodli akceptovať ponuku spoločnosti EEI na pracovné rokovanie.

Hoci spoločnosť EEI parkovné od 15. decembra 2017 znížila, zároveň podala podnet na preskúmanie tohto rozhodnutia krajskou prokuratúrou. Na prokuratúru sa z rovnakého dôvodu obrátilo aj mesto Vranov nad Topľou.

Prístup k výške parkovaného zmenila spoločnosť EEI až v týchto dňoch po doručení výkladu zo strany krajskej prokuratúry, ktorá skonštatovala, že jediným všeobecne záväzným normatívnym právnym aktom upravujúcim dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou je VZN č. 163/2017, kde sú uvedené sumy 0,50, resp. 0,60 €. „Poslanci mesta Vranov nad Topľou nezmenili cenník parkovného a od 7. februára tak spoločnosť EEI upraví cenníky podľa platného VZN. Základná sadzba parkovného tak bude rovnako ako v minulosti 50 centov za hodinu státia. Končí sa tak prechodné obdobie, počas ktorého spoločnosť EEI čakala na jednoznačný výklad vzniknutej situácie zo strany krajskej prokuratúry,“ uvádza spoločnosť EEI vo svojom stanovisku.

 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum