vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Ekumenická bohoslužba v našom meste - celoročná snaha o jednotu

  Ekumenická bohoslužba v našom meste - celoročná snaha o jednotu

Tradičným termínom Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sú na severnej pologuli dni 18. - 25. január. Na Slovensku sa pri tejto príležitosti koná viacero ekumenických bohoslužieb. Cirkvi Karibiku boli vybrané, aby pripravili materiál na tento rok. Tohtoročná téma znela: Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená (Ex 15,6).

Aj na území nášho mesta sa v nedeľu 21. januára 2018 v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove n.T. uskutočnila Ekumenická modlitbová bohoslužba. Miestny správca farnosti Mgr. Richard Harvilko, protopresbyter, privítal duchovných otcov jednotlivých cirkví a prítomných veriacich rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej a bratskej cirkvi, ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote. Bohoslužbu spevom sprevádzal a obohatil domáci Gréckokatolícky spevácky zbor Chrysostomos a mládežnícky spevácky zbor Mariez. Z jednotlivých denominácií boli prítomní duchovní otcovia: Richard Harvilko (Gréckokatolícka cirkev Vranov Mesto), Štefan Albičuk (Rímskokatolícka cirkev Vranov Juh), Martin Vargovčák (Evanjelická Cirkev a.v. Vranov), Matúš Čekan (Gréckokatolícka cirkev Vranov Juh), Leander Pietras OSPPE (Rímskokatolícka cirkev Vranov Sever), Pavol Halža (Cirkev bratská), Marcel Stanko (Rímskokatolícka cirkev Vranov Čemerné).

Biblia a tri sady reťazí tvorili neodlučiteľnú súčasť slávenia ekumenickej bohoslužby. Tieto symboly boli položené na centrálnom mieste - uprostred bohoslužobného priestoru. Ako v homílii priblížil duchovný otec Richard Harvilko, Biblia zohráva zvlášť dôležitú úlohu v skúsenosti karibských cirkví. Pre utláčané národy Karibiku sa stala hlavným zdrojom útechy a oslobodenia. Počas Modlitieb zmierenia traja členovia zhromaždenia niesli reťaze, ktoré po každej prosbe padli na zem. Reťaze sú veľmi silným symbolom zotročenia, odľudštenia a rasizmu. Sú tiež symbolom moci hriechu, ktorý nás oddeľuje od Boha a jedných od druhých.

Po bohoslužbe mnohí vyjadrili svoje poďakovania za silnú skúsenosť jednoty, lebo aj zo strany zástupcov jednotlivých cirkví cítili pokojné vzájomné prijatie a otvorenosť pre druhého. Veriaci odchádzali duchovne naplnení skrze Božie slovo, modlitby, prosby i zamyslenia. Radosť a pokoj, ktoré si prítomní odnášali, povzbudzujú jednotlivé cirkvi na ďalšiu spoluprácu a prehlbovanie vzájomných vzťahov. Na záver bohoslužby všetci prítomní duchovní udelili spoločné záverečné požehnanie. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ponúka niekoľko príležitostí. Jednak spoločne sa modliť a tiež v úcte a rešpekte prijať jeden druhého.

Ďakujeme Bohu za jedinečnú možnosť spojiť kresťanské denominácie nášho mesta takouto formou a spoločne prosiť za duchovnú jednotu kresťanov na celom svete.     
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum