vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Mesto Vranov vyhlásilo výberové konanie na náčelníka mestskej polície, po 16 mesiacoch!

Mesto Vranov vyhlásilo výberové konanie na náčelníka mestskej polície, po 16 mesiacoch!

Mestská polícia vo Vranove nad Topľou je bez náčelníka od októbra 2016, kedy bol odvolaný Jozef Uhlík. Primátor Ján Ragan poveril riadením MsP Petra Čečka. Mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke informovalo o tom, že vypisuje výberové konanie na pozíciu náčelníka mestskej polície. Po šestnástich mesiacoch!

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou odvolalo náčelníka mestskej polície Jozefa Uhlíka s účinnosťou od 1. októbra 2016. „Vzhľadom na zlé medziľudské vzťahy, nedôveru a napätie medzi náčelníkom MsP a príslušníkmi MsP“ predložil návrh na jeho odvolanie primátor Ján Ragan.

Napäté vzťahy medzi príslušníkmi mestskej polície vo Vranove registrovala verejnosť od mája 2016. Mestskí policajti vtedy zhrnuli svoje výhrady voči náčelníkovi Jozefovi Uhlíkovi v osemnástich bodoch. Situácia dokonca dospela do štádia, kedy im primátor musel vziať služobné zbrane.

Podľa zákona o obecnej polícii „náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.“ Primátor Ján Ragan si dal v tomto prípade načas, pretože vranovská Mestská polícia nemá takto zvoleného náčelníka už šestnásť mesiacov.

Naposledy sa Mestská polícia vo Vranove nad Topľou stala terčom kritiky kvôli silvestrovským oslavám. Viacerí poslanci vyjadrili nespokojnosť s dodržiavaním VZN o používaní pyrotechniky, keď reagovali na fakt, že „obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.“

Ako informuje stránka mesta Vranov nad Topľou, termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 5. februára 2018 do 14.00 hod. Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia predpoklady najmenej 5 dní pred termínom jeho konania. Uchádzač musí absolvovať výberové konanie formou pohovoru. „Uchádzač musí prezentovať koncepciu riadenia práce a činnosti Mestskej polície Vranov nad Topľou. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie,“ uvádza sa na webovej stránke mesta Vranov nad Topľou s poznámkou, že výberové konanie sa neriadi zákonom o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. „Slúži ako podklad pre primátora mesta na výber najvhodnejšieho uchádzača, ktorý predloží na rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, nakoľko podľa zákona o obecnej polícii v platnom znení náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva mestské zastupiteľstvo. Podaním žiadosti uchádzač/ka akceptuje tieto skutočnosti.“

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum