vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Na Domaši by mali vzniknúť rybníky na turistický rybolov

Na Domaši by mali vzniknúť rybníky na turistický rybolov

Okresná rozvojová platforma, ktorú tvoria zástupcovia štátnej a verejnej správy, stredných škôl, neziskových organizácií a podnikateľského sektora, schválila v rámci revízie Akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou vytvorenie manažérskej organizácie na zabezpečenie komplexného prístupu k rozvoju a riadeniu cestovného ruchu na Domaši s dôrazom na podporu udržateľného cestovného ruchu vytvorením podmienok na podporu minimálne desiatich subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou.

Funkciu manažérskej organizácie zastreší Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Po dotiahnutí administratívy bude mať sídlo v obci Malá Domaša. Vo všeobecnosti patrí do kompetencie OOCR príprava a podpora investícií do strategickej turistickej infraštruktúry v okrese Vranov nad Topľou s dôrazom na rozvoj rekreačných stredísk cestovného ruchu pri vodnej nádrži Domaša. Pridanou hodnotou ostáva fakt, že v rámci regionálneho príspevku by mali byť vytvorené dve pracovné miesta. „OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš sa bude prioritne venovať predovšetkým rozvoju cestovného ruchu na Domaši, čo však nie je možné bez profesionálneho aparátu, preto budeme žiadať o regionálny príspevok na dve pracovné mieste. Práve pri oblastnej organizácii by sme chceli dať dokopy tím, ktorý bude pracovať v prospech Domaše, aby sme sa pohli z miesta a začali byť konkurencieschopní, ako to poznáme z iných rekreačných oblastí na Slovensku, či v zahraničí,“ uviedol predseda predstavenstva OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš a starosta obce Malá Domaša Jaroslav Makatúra.

V rámci strategickej turistickej infraštruktúry definovala Okresná rozvojová platforma v jednotlivých rekreačných strediskách cestovného ruchu na vodnej nádrži Domaša ako priority zakúpenie resp. prenájom a prevádzkovanie vyhliadkovej lode na Domaši s následným vybudovaním prístavísk a mól, výstavbu cyklochodníkov, realizáciu nábrežných a plávajúcich promenád, úpravu pláží a výstavbu sociálnych zariadení. Rovnako zaujímavou víziou je vybudovanie rybníkov na turistický rybolov v mŕtvych ramenách Domaše, pribudnúť by mali taktiež cyklochodníky, či multifunkčné objekty so zázemím pre športové eventy. Stratégia zároveň pamätá na turisticko-informačné centrum, pamätné izby a expozície, záchranný systém a políciu SR a podporu investícií do výstavby verejnej infraštruktúry - vodovodov a kanalizácií, verejného osvetlenia, cestných komunikácií a chodníkov, parkovísk... „Môžem povedať, že obec Kvakovce je už dnes pripravená realizovať projekt Národného centra vodných športov. My v Malej Domaši sme nahlásili výberové konanie na vypracovanie štúdie pre vodný vlek, aby sme postupne mohli podniknúť ďalšie kroky. Pozitívnou informáciou je, že podnikatelia pôsobiaci v rekreačných oblastiach Monika a Eva podpísali memorandum o spolupráci s obcou Holčíkovce a chcú tiež vstúpiť ako členovia do OOCR,“ konštatoval J. Makatúra.

Okrem prípravy a realizácie konkrétnych investičných a neinvestičných projektov cestovného ruchu od subjektov územnej spolupráce a iných právnických osôb budú predmetom podpory aj organizácia vzdelávacích kurzov zameraných na manažment ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb cestovného ruchu, samotný manažment doplnkových služieb cestovného ruchu, marketing cestovného ruchu, obnova kultúrnych pamiatok, hradných ruín a zvýšenie atraktívnosti expozícií, animačné aktivity, sieťovanie existujúcich a novovznikajúcich subjektov CR do oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš s primárnym zameraním na rekreačnú oblasť Domaša, či vznik iných regionálnych partnerstiev pre rozvoj cestovného ruchu.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum