vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Výrub drevín na území mesta

 Výrub drevín na území mesta

Mesto Vranov nad Topľou vykonáva v súčasnosti výrub a orez drevín na území mesta. V rámci údržby boli realizované orezané dreviny na Uliciach Janka Kráľa, Duklianskych hrdinov a Pribinová, vrátane výrubu drevín pri bytových domoch na základe vydaných rozhodnutí.

Výrub drevín sa na území mesta vykonáva na základe žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona NR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny. V prípade, že sa výrub uskutoční na súkromnom pozemku k žiadosti je potrebné doložiť snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne a zaplatiť správny poplatok vo výške 10 € pre fyzické osoby a 100 € pre právnické osoby. „Výrub stromov sa vykonáva v období vegetačného kľudu - od 1.10. do 31.3. nasledujúceho roka, žiadosť o výrub stromu je potrebné predložiť v prípadoch, ak obvod stromu vo výške 1,3 m je nad 40 cm. Výrub vykoná na vlastnom pozemku žiadateľ, na mestskej parcele Oddelenie verejnoprospešných činností,“ informovala hovorkyňa mesta Vranova nad Topľou Eva Fedorňáková.   
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum