vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Okresné zhromaždenie Únie žien Slovenska

 Okresné zhromaždenie Únie žien Slovenska

Dňa 31.01.2018 sa v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné zhromaždenie Únie žien Slovenska. Okresné zhromaždenie otvorila, viedla predsedníčka Okresnej organizácie Mgr. Mária Grajcarová, privítala prítomných, zvlášť hosti a to Krajskú predsedníčku Únie žien Slovenska pani Annu Capovú, a pani riaditeľku Hornozemplínskeho osvetového strediska Mgr. Annu Gdovinovú. Zhromaždenia sa zúčastnili predsedníčky zo Základných organizácií v okrese ako aj aktívne členky únie. Predsedníčka predniesla správu o činnosti a hospodárení za uplynulý rok 2017. Jedným z bodov programu bola aj voľba orgánov na 5-ročné volebné obdobie a kandidátky na post predsedníčky Krajskej organizácie Únie žien Slovenska. Hlasovaním bola zvolená za predsedníčku Mgr. Mária Grajcarová a podpredsedníčkou sa stala Mgr. Mária Fečkovičová. Členkami okresnej rady boli zvolené pani Magda Verčimáková Bystré, pani Katarína Lehetová Hermanovce nad Topľou, Helena Demčáková a Jarmila Hittmárová Vranov nad Topľou, Monika Širáková a Oľga Balážová Žalobín. Za kandidátku na post predsedníčky Krajskej organizácie bola opätovne navrhnutá pani Anna Capová. Prítomné členky schválili návrh plánu práce na rok 2018. O slovo v diskusii požiadala aj Krajská predsedníčka pani Anna Capová, ktorá poďakovala členkám za prácu v únií a popriala im veľa zdravia, úspechov, tvorivých síl a dobrú spoluprácu navzájom. Predstavila im program aktivít na ďalšie obdobie tohto roka. V rámci diskusie vystúpili aj predsedníčky Základných organizácií pani Katarína Lehetová - Hermanovce nad Topľou, pani Anna Sičáková – Vranov nad Topľou. K prítomným členkám sa prihovorila aj pani riaditeľka Mgr. Anna Gdovinová a povzbudila ich do ďalšej činnosti a spolupráce pri kultúrnych a spoločenských podujatiach v okrese. Počas diskusie boli podané návrhy na zvyšovanie členskej základne a ďalšie zaujímavé aktivity v roku 2018. Po rokovaní sa všetkým prítomným ženám predstavilo kultúrnym programom Žalobínske vretienko pri Základnej organizácií Únie žien Slovenska v Žalobíne a v podaní členiek Mgr. Mária Fečkovičová, pani Monika Širáková a pani Oľga Balážová. V závere sa predsedníčka OO ÚŽS Mgr. Mária Grajcarová poďakovala prítomným za vykonanú prácu v minulom roku a popriala im a ich rodinám veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov a mnoho spokojnosti pri práci v našej organizácií.

Mgr. Mária Grajcarová
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum