vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / P. Molčan: Momentálny stav nedramatizujem, nastala však nová situácia

P. Molčan: Momentálny stav nedramatizujem, nastala však nová situácia

Obvinenie viacerých osôb a riziko vrátenia 3,1 mil. eur kvôli realizácii projektu Intenzifikácie separovaného zberu vo Vranove nad Topľou zmenilo zásadným spôsobom pomery a nastavenie mestského zastupiteľstva, ktoré na aktuálnu situáciu reagovalo zvolaním mimoriadneho rokovania.
Práve tento moment otvoril priestor na širšiu diskusiu o hodnotách v samospráve, zodpovednosti volených zástupcov, či vzťahu primátor – MsZ. Aj týmto témam sme sa venovali v rozhovore s poslancom Pavlom Molčanom.

* Na základe žiadosti podpísanej 23 poslancami sa vo štvrtok konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou. Média však o kauze stojísk informovali ešte v závere roka 2017. Nemohla prísť táto iniciatíva skôr ako vo februári?
- Mestské zastupiteľstvo zvolané poslancami a uskutočnené vo štvrtok bolo jedným z tých, kde sme sa my zvolení zástupcovia občanov venovali sami sebe. Takéto zastupiteľstvo je zdrojom napätia a nikto si ho neželá.
MsZ však bolo zvolané ako reakcia na medializované informácie o vznesení obvinenia voči primátorovi mesta, ako aj ďalším osobám. Osobne som očakával, že poslanci sa na podnet primátora mesta budú touto záležitosťou zaoberať podstatne skôr, pretože v nadväznosti na vznesené obvinenie je potrebné počítať s alternatívou vrátenia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 3,1 mil. eur, čo samozrejme nikto nechce.

* Verejnosť môže vnímať reakciu poslancov aj ako snahu o obštrukciu a vytĺkanie politického kapitálu. Nemáte obavu, že sa verejná mienka otočí práve proti zastupiteľstvu?
- Rozpočet mesta, plus úver na tretiu etapu centra sme schvaľovali v určitom čase a najmä v situácii bez toho, aby MsZ bolo primátorom informované o riziku vrátenia finančných prostriedkov.
Hlasovanie o rozpočte skončilo na nulu, to znamená, že všetci prítomní poslanci boli za rozpočet a III. etapa centra mesta bola podporená drvivou väčšinou členov MsZ vrátane mňa.
Pripomínam to preto, že k týmto bodom, ako aj k ďalším predkladaným materiálom pri výkone môjho poslaneckého mandátu, som zaujímal stanoviská, ale netorpédujem a nespochybňujem uznesenia a odporúčania, s ktorými sa stotožňuje primátor. Snažím sa byť konštruktívny ako väčšina kolegov - poslancov aj napriek tomu, že zo strany primátora dochádza k postupom, ktoré hovoria o úrovni komunikácie primátora s MsZ. Uvediem príklady.

Primátorom mesta došlo k zrušeniu pracovného miesta na kontrolnom útvare (p. Majerníková), aj keď nepopieram, že je to jeho kompetencia, avšak bez konzultácie s MsZ aj napriek tomu, že kontrolór za svoju činnosť zodpovedá priamo Mestskému zastupiteľstvu. Oslabila sa kontrolná činnosť zo strany MsZ.
Nominácie členov do Rady ZŠ a MŠ za zriaďovateľa z radov poslancov boli vykonané primátorom mesta bez predchádzajúcej konzultácie. Zaužívaným postupom bolo, tak ako aj v iných mestách, toto delegovanie prerokovať na úrovni MsZ.
Aj postup a proces odvolania bývalého náčelníka Mestskej polície sa v súčinnosti s poslancami mohol nastaviť ináč, o čo som žiadal priamo na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré túto otázku riešilo.
Poukázal som len na pár príkladov, ktoré neboli vyvolané a spôsobené konaním, správaním alebo činnosťou mestských poslancov a toto platí aj v prípade súčasného stavu, keď je vznesené obvinenie.
Naopak, dovolím si uviesť, že toto zastupiteľstvo za danej situácie je vo vzťahu k primátorovi mesta tolerantné, ústretové a zhovievavé.

* Ako vnímate situáciu spojenú s projektom Intenzifikácie separovaného zberu vo Vranove nad Topľou a rizikami, ktoré v prípade dokázania viny mestu hrozia?
- Aj keď zaznievajú hlasy, nikto primátora nevyzýva na odstúpenie, nikto neiniciuje deklarovanie vyslovenia nedôvery. Rešpektuje sa prezumpcia neviny.
Nikto nie je neomylný - hotový produkt. Nikto si nevystačí s vlastnou pravdou. Stalo sa...
Momentálny stav nedramatizujem, ani nepodceňujem, v našom meste nastala nová situácia, nové okolnosti a diametrálne odlišné podmienky, aké boli v čase schvaľovania rozpočtu na rok 2018, vrátane finančného úveru. Preto je povinnosťou a zodpovednosťou MsZ sa tým zaoberať a stanoviť zodpovedné a kompetentné kroky.
Za tým účelom bolo poslancami zvolané MsZ. Jeho cieľom bolo v prvom rade požiadať mestský úrad o vykonanie finančnej analýzy s pomenovaním rizík, ktoré môžu mať zásadný vplyv na hospodárenie mesta, na čerpanie úveru a až následne nanovo stanoviť postup pri uvoľňovaní finančných prostriedkov z mestského rozpočtu.

* Hoci, ako ste sám spomínali, poslanci hlasovali za úver na 3. etapu rekonštrukcie centra mesta jasným spôsobom, vychádzajúc z rozpravy to zase až také jednoznačné nebolo. Ako sa pozeráte na priority a spôsob ich financovania Vy osobne?
- Pokiaľ by som mal, a to zvýrazňujem za existujúcej vzniknutej situácie, vyjadriť názor na čerpanie aj mnou podporeného úveru na III. etapu centra mesta, zhrnul by som to do troch kľúčových bodov.
Po prvé, iné mestá už zrekonštruovali a obnovili centrálne mestské zóny z mimorozpočtových zdrojov, predovšetkým európskych, aktuálne Svidník.
Po druhé, nie je to investícia, ktorá má pridanú hodnotu, to znamená, že neviaže na seba a nevyvoláva ďalšiu, ako je napr. tvorba pracovných miest.
Po tretie, nie je to investícia, ktorá bezprostredne chráni životy a majetok občanov, takou by napr. boli protipovodňové opatrenia.
Čiže ja sa budem riadiť podľa vyššie uvedených kritérií. Ak zaznejú iné presvedčivejšie argumenty, že práve toto a teraz je priorita nasledujúceho obdobia som ochotný to akceptovať. V tejto súvislosti sa podsúva verejnosti informácia o dobrej finančnej kondícii mesta. Ak je to tak, potom skúsme pouvažovať na opatrení, ktoré pocíti každý občan.

* Aj poslanci budú do konca tohto volebného obdobia pod spoločenským a mediálnym tlakom. Keďže sa bavíme o hodnotách, ktoré by mohli kreovať dianie v tomto meste aj v budúcnosti, akú úlohu by v tomto procese mali alebo mohli zohrať poslanci?
- Dovolím si napriek všetkému vysloviť presvedčenie, že všetkým voleným zástupcom mesta nie je tento stav ľahostajný, pretože tu nemôže byť víťaz ani porazený. Spoločným úsilím a racionálnym prístupom eliminujme emócie, ako aj narastanie skupiny občanov, ktorá odmieta nás súčasných volených zástupcov. Mesto totiž potrebuje radcov, spolutvorcov, konštruktívnych oponentov a nie iba pomocníkov pri realizácii zámerov s ťažko predvídateľným výsledkom.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum