vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Budovu Hornozemplínskeho osvetového strediska limituje statika, PSK navrhuje dve riešenia

Budovu Hornozemplínskeho osvetového strediska limituje statika, PSK navrhuje dve riešenia

Vízia Prešovského samosprávneho kraja presťahovať Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou do priestorov Hornozemplínskeho osvetového strediska narazila na alarmujúci technický stav budovy HZOS. Po poslednej obhliadke objektu, jeho nosných konštrukcií i samotného terénu, ktorá prebehla za účasti riaditeľa Úradu PSK Jozefa Cvoligu, odborného tímu Úradu PSK, ako aj poslancov za okres Vranov nad Topľou Stanislava Obického, Jozefa Barana a Petra Kocáka, navrhli statik a architekt dve riešenia.

V pripravovanom pro­jekte rekonštrukcie Horno­zemplínskeho osvetového strediska a možného sťahovania knižnice do týchto priestorov sa vyskytli nové, závažné skutočnosti, ktoré ovplyvňujú zásadným spôsobom realizáciu celého zámeru. Problémom je statika objektu, ktorá podľa priebežných zistení nie je dimenzovaná pre záťaž, ktorú by priniesla knižnica so svojim zázemím a knižničným fondom. Podstatné informácie sa objavili po odborných konzultáciách statikov a architekta z projektovej agentúry Architecture/Design Košice. „Riziká plynú z toho, že by sa zvýšilo zaťaženie poschodia, ktoré bolo pôvodne strechou. Podlažie, kde sa plánuje umiestnenie knižnice totiž nebolo na takú záťaž projektované. Môžeme vykonať diagnostiku, ale tento proces by bol náročný nielen finančne, ale aj časovo, navyše celý proces komplikuje fakt, že neexistuje žiadna dokumentácia. Výsledok by však mohol byť i taký, že akékoľvek zásahy v rámci rekonštrukcie by boli neadekvátne a narušili by typológiu stavby,“ vysvetľoval statik Ivan Valušiak.

Ako ďalej dodal, do úvahy treba brať aj vek a životnosť stavby, z čoho plynie ďalšia zásadnú otázka spojená s ekonomickou udržateľnosťou objektu. „Ak padne rozhodnutie rekonštruovať, o 10 – 15 rokov bude treba investovať opäť. Pokiaľ sa však postaví nová stavba, hoci to bude stáť viac, bude slúžiť na ďalších 50 rokov,“ reagoval I. Valušiak.

Riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga nechcel počas pracovného stretnutia špekulovať o tom, k akej konkrétnej alternatíve sa nakoniec samosprávny kraj, ako vlastník budovy, prikloní. Bez ohľadu na výsledok odborných analýz zdôraznil potrebu, aby bol celý proces rekonštrukcie alebo výstavby nového objektu koordinovaný podľa jednotného konceptu. „Pre mňa je dôležité, aby sme našu víziu skoordinovali, nie ako v minulosti, kedy na troch skeletoch pracovali traja projektanti a tri investičné odbory. V každom prípade budeme musieť prijať strategické rozhodnutie a zároveň ho pravdepodobne naplánovať na etapy. Jedným z rozhodnutí bude i to, ako vyriešiť situáciu súvisiacu s presťahovaním knižnice do priestorov HZOS. Sme za to, že ak budú sídliť v jednej budove, vytvorí to pre región určitú synergiu,“ uviedol riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga.

Po obhliadke objektu, jeho nosných konštrukcií i samotného terénu navrhli statik a architekt dve riešenia. „Asanovať pôvodnú budovu HZOS a postaviť novú modernú budovu pre účely HZOS s HZK vo Vranove nad Topľou alebo rekonštruovať budovu, ale bez možnosti presťahovať knižnicu z mestských priestorov, kde momentálne knižnica sídli,“ informovala Dáša Jeleňová z tlačového oddelenia Kancelárie predsedu PSK a dodala, že Úrad PSK po obhliadke a rokovaní všetkých zainteresovaných strán požiadal projekčnú kanceláriu o predloženie statického posudku s tým, že až na základe tohto dokumentu prijme stratégiu v súvislosti s vranovskou osvetou a knižnicou.

Budova HZOS, ktorá sa nachádza postavená v zložitom, svahovitom teréne, je v prevádzke už 32 rokov, čomu zodpovedá aj jej súčasný nevyhovujúci technický stav. Ten mala vyriešiť komplexná rekonštrukcia a modernizácia budovy, ktorej zámerom bolo vytvoriť multifunkčný priestor tak pre osvetu, ako aj knižnicu. PSK vyčlenil v auguste 2017 na rekonštrukciu pre spoločné umiestnenie a fungovanie oboch inštitúcií 80 tisíc eur na projektovú dokumentáciu a približne 312 tisíc eur na stavebné úpravy. „Na základe podkladov, ktoré sa k nám dostali, sme jednoznačne za to, aby táto 40-ročná budova bola zbúraná a postavila sa nová, na čom sme sa zhodli aj s ostatnými poslancami. Za posledné roky sa vo Vranove nad Topľou v oblasti kultúry neinvestovalo až toľko, preto budeme ťahať za jeden koniec povrazu, aby sme presvedčili Úrad PSK na výstavbu nových priestorov, kde by sme umiestnili knižnicu, aj Hornozemplínske osvetové stredisko podľa potrieb obidvoch organizácií,“ prezentoval stanovisko poslanec PSK a člen kultúrnej komisie pri Zastupiteľstve PSK Peter Kocák. Zároveň argumentoval tým, že prevádzka obidvoch inštitúcii v budove vo vlastníctve zriaďovateľa by bola ekonomickejšia, pričom priestory Mestského domu kultúry, kde dnes sídli knižnica, by sa tým pádom dali využiť pre iné účely. „Ak je človek aspoň trošku stavebník, tak určite mi dá za pravdu, že ak sa má niečo v takomto stave prerábať, efektívnejšie je to zbúrať a postaviť novú budovu, lebo v konečnom dôsledku je to z ekonomického hľadiska výhodnejšie. Som toho názoru, že naše mesto a náš okres si zaslúžia inštitúciu, ktorá zastreší kultúru, aj knižnicu,“ pridal sa poslanec PSK Jozef Baran.

Hoci rozpočet pre jednu, či druhú alternatívu ešte známy nie je, poslanci za okres Vranov nad Topľou sú v názore jednotní. „Stotožňujem sa s názorom, že lacnejšie by bolo súčasnú budovu zbúrať a postaviť novú. Za ďalšiu výhodu takéhoto postupu považujem aj to, že novopostavený objekt bude v plnej miere plniť účel, ktorý si pri jeho výstavbe naplánujeme,“ konštatoval poslanec PSK Stanislav Obický.     

 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum