vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Prístup mesta Vranov nad Topľou ku karanténnej stanici pobúril psíčkarsku komunitu

Prístup mesta Vranov nad Topľou ku karanténnej stanici pobúril psíčkarsku komunitu

Mesto Vranov nad Topľou vyzvalo tri subjekty na predloženie cenovej ponuky na „Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice pre psov a odchyt túlavých psov na území mesta Vranov nad Topľou na roky 2018 - 2019“ v termíne do 28. marca 2018 do 9.00 hod. Napriek tomu, že na mestskom úrade tvrdia, že výzva bola osloveným subjektom odoslaná 23. marca 2018, na obálke pre OZ Spoločnosť vzájomnej pomoci ľudí a psov je pečiatka pošty s dátumom 26. marec a súčasnému správcovi výzva v čase našej uzávierky (štvrtok, 29. marec, pozn. red.) doručená nebola vôbec. Pripomenieme, že už v minulosti sa vyhodnocovanie cenových ponúk kvôli podozreniu z predčasného otvorenia obálok muselo opakovať.

Karanténna stanica vo Vranove nad Topľou slúži pre opustených, nájdených, odchytených, túlavých a stratených psov. Podľa zmluvy s mestom Vranov nad Topľou sa jej správca zaväzuje k odchytu psov, ich umiestneniu v KS, zabezpečeniu zdravotnej prehliadky, poskytnutiu veterinárnej starostlivosti a zabezpečeniu potravy.

S myšlienkou zriadenia karanténnej stanice prišli v roku 2001 manželia Mitaľovci, ktorí ju vybudovali a viedli v lokalite na Topľanskej ul. sedem rokov. Súčasným správcom KS vo Vranove nad Topľou je Květa Židková, ktorá mala zmluvu s mestom Vranov nad Topľou uzatvorenú do 31. januára. „Na konci januára som sa informovala, či bude vypísaná nová súťaž a kedy budeme môcť predložiť ponuku. Na mestskom úrade mi odpovedali, že mesto zvažuje vybudovanie vlastnej karanténnej stanice, ktorej činnosti by zabezpečovali zamestnanci MsÚ. Keďže pre krátkosť času to objektívne stihnúť nemohli, dali mi objednávku na zabezpečenie činnosti KS na mesiac február,“ uviedla Květa Židková.

Podobný scenár sa opakoval aj vo februári. Rozdiel bol iba v zámere radnice, ktorá plánovala vyhlásiť výzvu na predkladanie cenových ponúk už len na správu karanténnej stanice s tým, že odchyt psov bude zabezpečovať mestská polícia. „Vzhľadom k tomu, že sa nám teraz v marci opäť nikto neozýval, očakávali sme, že nám mesto dá ďalšiu objednávku,“ dodala K. Židková.

O predkladaní výziev v termíne do 28. marca do 9.00 hod. (streda) sa K. Židková, ako aj A. Mitaľová, dozvedeli náhodou 27. marca (utorok) vo večerných hodinách, teda v čase, kedy im poštou žiadna poštová zásielka s výzvou na predloženie cenovej ponuky doručená nebola. Na facebookovej stránke „KS Vranov nad Topľou“ tento postup mesta Vranov nad Topľou psičkárska komunita okamžite a rázne odsúdila. Dodáme, že informáciu o uložení zásielky na pošte obdŕžala A. Mitaľová 28. marca, teda v deň uzatvárania predkladania cenových ponúk. „Keď sme sa s manželom začali v roku 2001 venovať starostlivosti o psov, vychádzali sme z toho, že situácia bola v tom čase neúnosná. Myslím si, že aj verejnosť mi dá za pravdu, ak poviem, že dnes stav je úplne iný. Podstata problému je však v tom, aby bolo o psíkov postarané a v minulosti tomu nie tak vždy bolo. Zmena prišla až v momente, keď karanténnu stanicu prevzal súčasný správca. Už vtedy sa však muselo vyhodnotenie ponúk opakovať, lebo jedna z obálok bola otvorená vopred a máme podozrenie, že aj v tomto prípade nám pošta nebola doručená včas úmyselne,“ pripomenula Adelheid Mitaľová.

Z mesta Vranov nad Topľou nás informovali, že zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky “Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice pre psov a odchyt túlavých psov na území mesta Vranov nad Topľou na roky 2018 – 2019” s predpokladanou hodnotou zákazky 8.000 eur bez DPH s termínom predloženia ponuky do 28. marca 2018 vyhlásili 22. marca 2018. „V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bola výzva zaslaná trom subjektom. Nakoľko bol predlžený termín predloženia ponúk, a to z 28.03.2018 do 9:00 hod na 05.04.2018 do 9:00 hod., v tejto chvíli mesto neeviduje žiadnu ponuku,“ konštatovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková. Nekompromisné reakcie verej­nosti na postup mesta nakoniec priniesli svoje ovocie, lebo radnica priznala, že lehota na predkladanie ponúk bola predlžená z dôvodu emailových dotazov, v ktorých sa ich odosielatelia pýtali, prečo nebola výzva zverejnená na stránke mesta. „Mesto na základe týchto dotazov vysvetlilo dopytujúcim sa, že zákon o VO neukladá obstarávateľovi zverejňovať zákazku s nízkou hodnotou na webovom sídle, ale mesto aj napriek tomu túto výzvu zverejnilo a preto predĺžilo termín predkladania ponúk. Zadávanie zákazy s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou zákazky do 15.000 eur bez DPH zákon o VO neupravuje. Mesto aj napriek tomu vykonalo prieskum trhu a zároveň aj zverejnilo výzvu na stránke meste,“ vysvetľovala E. Fedorňáková.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum