vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Premiér P. Pellegrini: Sme pripravení podporiť nielen veľkých investorov

Premiér P. Pellegrini: Sme pripravení podporiť nielen veľkých investorov

Do roku 2020 má v okrese Vranov nad Topľou vzniknúť 2 545 pracovných miest. Podpora pozostáva z regionálneho príspevku na obdobie 2016-2020 (4,9 milióna eur), štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávy (32 mil. eur) a súkromných zdrojov (42 mil. eur). Po takmer dvoch rokoch prišla Vláda SR urobiť odpočet plnenia Akčného plánu.

Premiér Peter Pellegrini pri tejto príležitosti po rokovaní Vlády SR v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou zdôraznil, že spolu s ministrami prišiel v prvom rade načúvať a viesť dialóg. Zároveň oznámil, že pri návrhu štatútu Rady pre menej rozvinuté regióny nominuje na jej čelo podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Ako pripomenul, téma odstraňovania regionálnych rozdielov musí byť z jeho pohľadu delegovaná na „úroveň podpredsedu vlády, ktorý má vo svojom portfóliu koordinovanie čerpania eurofondov.“

Doterajšie čerpanie dotácií v rámci Akčného plánu dlhodobo vyvoláva rozpaky. Za 20 mesiacov bolo v okrese Vranov nad Topľou z regionálneho príspevku 4,9 mil. eur preinvestovaných 360 tis. eur. „Aktuálne máme zazmluvnené projekty vo výške 1,1 mil. eur, čo dáva predpoklad, že dôjde k akcelerácii čerpania, preto som presvedčený, že do roku 2020 bude regionálny príspevok vyčerpaný. Okrem toho môžem povedať, že z 55 mil. eur určených z eurofondov pre tento región boli podpísané projekty v objeme 27 mil. eur,“ uviedol predseda Vlády SR Peter Pellegrini.

Zásadnou témou uvedenia Akčného plánu do praxe je vznik nových pracovných miest. Za dobrú správu pre región označil P. Pellegrini investíciu spoločnosti BUKÓZA INVEST s.r.o. vo výške 11 mil. eur, pretože vďaka podpore z eurofondov plánuje v rámci projektu Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru) vytvoriť 200 až 250 pracovných miest. „Informovali sme samosprávu, že vláda má prijatý špeciálny zákon, ktorý bol schválený minulý rok a vďaka ktorému vieme v rámci podpory menej rozvinutých regiónov poskytnúť investičné stimuly aj menším projektom. V okrese, ako je Vranov nad Topľou, sa teda zaoberáme napr. investíciou ako je 200 tis. eur na stolársku dielňu. My sme ochotní polovicu podporiť, preto treba túto informáciu posunúť drobným podnikateľom, že naša pomoc sa neobmedzuje iba na veľkých investorov, ale zaujímavé podmienky dokážeme poskytnúť i tým, ktorí chcú začať podnikať alebo rozšíriť výrobu,“ vysvetľoval P. Pellegrini.

Na druhej strane premiéra mrzí, že prázdnotou stále zíva priemyselný park Ferovo. Upozornil, že jedným z faktorov, ktorý odrádza investorov, sú nevysporiadané pozemky. Viceprimátor mesta Vranov nad Topľou Milan Tkáč informoval, že radnica permanentne rokuje s ich majiteľmi, ale k dohode zatiaľ nedošlo aj kvôli tomu, lebo zmluvy sú pre nich koncipované veľmi výhodne. „Vláda je ochotná podporiť vysporiadanie pozemkov v priemyselnom parku, ale v prvom rade je to na nás, aby sme vlastníkov dokázali presvedčiť k odpredaju. Samozrejme, treba nájsť rozumnú kompromisnú mieru pri určení ceny na základe znaleckého posudku, lebo sa bavíme o verejných prostriedkoch. Z toho dôvodu ani mestský úrad nemôže predložiť do mestského zastupiteľstva návrh, ktorý by nebol v záujme obyvateľov mesta,“ reagoval viceprimátor mesta Vranov nad Topľou Milan Tkáč.

Vo vzťahu k novovytvoreným pracovným miestam zarezonovala v deň konania výjazdového rokovania štatistika, na základe ktorej bolo vďaka Akčnému plánu v okrese Vranov nad Topľou vytvorených 814 nových pracovných miest, ktoré si medzi sebou „rozdelili“ samospráva, podnikatelia a živnostníci. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter si za touto informáciou stojí, pričom doplnil, že z čiastky pre znevýhodnené okresy prostredníctvom projektu z Európskeho sociálneho fondu bolo na tento účel využitých 3,7 mil. eur. „V roku 2017 ubudlo zo štatistík viac ako 1 600 evidovaných nezamestnaných. Z toho priamo v okrese Vranov nad Topľou pribudlo 814 nových pracovných miest, čo znamená, že ľudia nemuseli za prácou vycestovať do iných kútov Slovenska alebo zahraničia, a to je cieľ,“ dodal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Hoci nedefinoval, či viac pracovných miest vzniklo v samospráve alebo v súkromnom sektore, odmietol kritiku, že sú to iba krátkodobé a neudržateľné pozície. Vysvetlil, že nástroje trhu práce sú nastavované motivačne. „Ak zamestnávateľovi zaplatíme cenu práce vo výške minimálnej mzdy, podmienka je, aby to pracovné miesto pol roka udržal. Pokiaľ má podnikateľ odbyt a výrobu, nemá dôvod prepúšťať,“ myslí si J. Richter.

Priznal však, že po dvoch rokoch budú analyzovať dáta, v ktorom zo sektorov sa podarilo pracovné miesta naozaj udržať. Zároveň prisľúbil, že v druhej dvojročnej dekáde bude prioritou podpora súkromnej sféry. „Zdá sa, že v súkromnom sektore je udržateľnosť novoprijatých zamestnancov z hľadiska efektívnosti lepšia, ako u obcí a miest, ale to neznamená, že ich z toho vypustíme. Preferovať však budeme tie projekty, kde budú systémovosť a budúcnosť efektívnejšie, čo už za dva roky vieme zhodnotiť,“ dodal J. Richter.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum