Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Sečovskej Polianke bojujú za vodovod a proti cestným pirátom

Správy / Obce / V Sečovskej Polianke bojujú za vodovod a proti cestným pirátom

Aké sú môžnosti reklamy?

Poznávacím znakom Sečovskej Polianky je v posledných desiatkach týždňov výrazný stavebný ruch, v rámci ktorého sú dominantnými investičnými akciami projekt Kanalizácia, čistička odpadových vôd   vodovod a rekonštrukcia hlavného cestného prieťahu obcou. Projekt Kanalizácia, ČOV a vodovod je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie. Jeho rozpočtový náklad predstavuje sumu 4,9 mil. Eur. S prácami sa začalo už v roku 2010, no najväčšiu časť z nich sa podarilo vykonať až v tomto roku. V súčasnosti ostáva ešte uložiť 550 m potrubia a 820 m prípojok k domácnostiam. Preberacie konanie a kolaudácia sú naplánované v roku 2012. „Pri ukladaní kanalizácie nás trošku súril čas, pretože od Slovenskej správy ciest sme mali prísľub, že ak hlavný ťah v obci ukončíme do začiatku augusta, okamžite začnú s rekonštrukciou prieťahu,“ vysvetľoval starosta obce Sečovská Polianka Marián Fedor.

Celý projekt však so sebou prináša aj otázniky. Časť kanalizácie sa totiž napája na staré potrubie, u ktorého sa nedajú vylúčiť komplikácie súvisiace s jeho funkčnosťou. Ďalšou témou, ktorej výsledkom bola petícia občanov, je výstavba vodovodu. Obyvatelia obce ostali prekvapení, keď sa dozvedeli, že vybudovaných bude iba 99 prípojok, čo zďaleka nepokrýva počet doteraz nenapojených domácnosti. Prvým krokom samosprávy k odstráneniu problému bolo vypísanie verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie pre kompletné vybudovanie vodovodnej siete. „Petíciu považujeme za signál, že ľudia vodovod chcú a preto sme sa ňou zaoberali na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré odsúhlasilo verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie. Otváranie obálok prebehlo v stredu s tým, že prihlásené firmy sme informovali o výsledku. Keďže budeme musieť vybudovať aj nový vodojem, investícia presahuje niekoľko stotisíc eur, čo si z vlastných prostriedkov dovoliť nemôžeme. Podľa mojich informácií by mala byť koncom roka zverejnená výzva a určite sa do nej zapojíme, pričom nám neostáva nič iné, iba veriť, že vláda bude ochotná doriešiť obce, ktoré s výstavbou vodovodu už začali,“ uviedol M. Fedor.

Ako sme spomínali v úvode, druhou významnou investičnou akciou v obci je rekonštrukcia viac ako štvorkilometrového prieťahu. Cestári položili na úsek I. triedy podkladovú vrstvu v hrúbke 8 cm, plus vyspravené bolo okolie autobusových zastávok a parkovisko pred obecným úradom a kostolom. „Na jednej strane máme radosť, pretože odstránením výtlkov sa zníži hlučnosť, no zároveň máme obavy z nárastu kamiónovej dopravy. Sečovská Polianka leží na hlavnom tranzitnom ťahu medzi Maďarskom a Poľskom a už teraz prejde obcou päťdesiatpäť kamiónov za hodinu. Keďže tento úsek nie je spoplatnený, očakávame, že sa toto číslo ešte zvýši. Z toho dôvodu som rokoval s riaditeľom dopravného inšpektorátu Ľ. Hricikom a požiadal som ho o častejšie kontroly spojené s meraním rýchlosti,“ naznačil jedno z riešení M. Fedor.

Imrich Makó

V Sečovskej Polianke bojujú za vodovod a proti cestným pirátom

Správy / Obce / V Sečovskej Polianke bojujú za vodovod a proti cestným pirátom

Aké sú môžnosti reklamy?

Poznávacím znakom Sečovskej Polianky je v posledných desiatkach týždňov výrazný stavebný ruch, v rámci ktorého sú dominantnými investičnými akciami projekt Kanalizácia, čistička odpadových vôd   vodovod a rekonštrukcia hlavného cestného prieťahu obcou. Projekt Kanalizácia, ČOV a vodovod je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie. Jeho rozpočtový náklad predstavuje sumu 4,9 mil. Eur. S prácami sa začalo už v roku 2010, no najväčšiu časť z nich sa podarilo vykonať až v tomto roku. V súčasnosti ostáva ešte uložiť 550 m potrubia a 820 m prípojok k domácnostiam. Preberacie konanie a kolaudácia sú naplánované v roku 2012. „Pri ukladaní kanalizácie nás trošku súril čas, pretože od Slovenskej správy ciest sme mali prísľub, že ak hlavný ťah v obci ukončíme do začiatku augusta, okamžite začnú s rekonštrukciou prieťahu,“ vysvetľoval starosta obce Sečovská Polianka Marián Fedor.

Celý projekt však so sebou prináša aj otázniky. Časť kanalizácie sa totiž napája na staré potrubie, u ktorého sa nedajú vylúčiť komplikácie súvisiace s jeho funkčnosťou. Ďalšou témou, ktorej výsledkom bola petícia občanov, je výstavba vodovodu. Obyvatelia obce ostali prekvapení, keď sa dozvedeli, že vybudovaných bude iba 99 prípojok, čo zďaleka nepokrýva počet doteraz nenapojených domácnosti. Prvým krokom samosprávy k odstráneniu problému bolo vypísanie verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie pre kompletné vybudovanie vodovodnej siete. „Petíciu považujeme za signál, že ľudia vodovod chcú a preto sme sa ňou zaoberali na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré odsúhlasilo verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie. Otváranie obálok prebehlo v stredu s tým, že prihlásené firmy sme informovali o výsledku. Keďže budeme musieť vybudovať aj nový vodojem, investícia presahuje niekoľko stotisíc eur, čo si z vlastných prostriedkov dovoliť nemôžeme. Podľa mojich informácií by mala byť koncom roka zverejnená výzva a určite sa do nej zapojíme, pričom nám neostáva nič iné, iba veriť, že vláda bude ochotná doriešiť obce, ktoré s výstavbou vodovodu už začali,“ uviedol M. Fedor.

Ako sme spomínali v úvode, druhou významnou investičnou akciou v obci je rekonštrukcia viac ako štvorkilometrového prieťahu. Cestári položili na úsek I. triedy podkladovú vrstvu v hrúbke 8 cm, plus vyspravené bolo okolie autobusových zastávok a parkovisko pred obecným úradom a kostolom. „Na jednej strane máme radosť, pretože odstránením výtlkov sa zníži hlučnosť, no zároveň máme obavy z nárastu kamiónovej dopravy. Sečovská Polianka leží na hlavnom tranzitnom ťahu medzi Maďarskom a Poľskom a už teraz prejde obcou päťdesiatpäť kamiónov za hodinu. Keďže tento úsek nie je spoplatnený, očakávame, že sa toto číslo ešte zvýši. Z toho dôvodu som rokoval s riaditeľom dopravného inšpektorátu Ľ. Hricikom a požiadal som ho o častejšie kontroly spojené s meraním rýchlosti,“ naznačil jedno z riešení M. Fedor.

Imrich Makó

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok