Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Spojená škola v Čaklove rozširuje portfólio o stavebné odbory

Správy / Školstvo / Spojená škola v Čaklove rozširuje portfólio o stavebné odbory

Aké sú môžnosti reklamy?

Stredná priemyselná škola dopravná ako organizačná zložka Spojenej školy v Čaklove bude od 31. augusta 2014 vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Rozhodli o tom poslanci Prešovského samosprávneho kraja, pričom ministerstvo školstva žiadosť PSK akceptovalo. V súčasnosti študujú na dopravnej priemyslovke v druhom až štvrtom ročníku štyri desiatky študentov, ktorí budú maturovať v Čaklove, no od budúceho školského roka začne s prijímaním žiakov na tento odbor Stredná odborná škola drevárska vo Vranove. „Za rozhodnutím PSK treba vidieť v prvom rade pokles počtu žiakov. Na druhej strane, iniciátorom tohto návrhu bol poslanec PhDr. T. Lešo, ktorý chcel tento odbor pre Vranov zachrániť. Nakoľko sa rovnaký odbor študuje aj v Strážskom, bol presvedčený, že pokiaľ by si študenti mali vybrať, ich voľba by padla na štúdium v meste,“ vysvetľoval riaditeľ Spojenej školy v Čaklove Mgr. Stanislav Kráľ. 

Absolventi strednej priemyselnej školy dopravnej nachádzajú uplatnenie v automobilových závodoch alebo dopravných firmách a v štúdiu na vysokých školách. S. Kráľ však upozorňuje, že otváranie  nových tried a počet prijatých žiakov musí odrážať vývoj na trhu práce. „Myslím si, že ambícia otvoriť každý rok dve triedy, hoci priamo v meste, je viac ako odvážna. Keď sme zriaďovali dopravnú školu v Čaklove, v pláne bolo otvárať triedu každé dva roky. Okrem toho, privysoký počet absolventov si bude v našom regióne, kde nepôsobia žiadne automobilky, hľadať zamestnanie veľmi ťažko,“ dodal S. Kráľ. 

Vedenie Spojenej školy vidí jej budúcnosť v rozšírení portfólia trojročného štúdia s udelením výučného listu a preto v roku 2012 plánuje otvoriť odbory klampiar, podlahár, inštalatér a murár. Pri ich kreovaní chce S. Kráľ spolupracovať so stavebnými firmami v okrese Vranov. „Keďže v našom okrese nikdy nebola škola so stavebnými odbormi, na základe prieskumu trhu a po komunikácii s úradom práce sme sa rozhodli pre nové odbory v oblasti stavebníctva. Teoretické vyučovanie a odborný výcvik v prvom ročníku by prebiehali na našej škole. Prax v ďalších dvoch ročníkoch by študenti vykonávali priamo v stavebných firmách, ktoré by si mohli zároveň vychovávať budúcich zamestnancov. Možnosti načrtnutej spolupráce si chcem overiť na osobnom stretnutí s majiteľmi firiem. Verím však, že nájdeme spoločnú reč,“ uviedol S. Kráľ.

Imrich Makó

Spojená škola v Čaklove rozširuje portfólio o stavebné odbory

Správy / Školstvo / Spojená škola v Čaklove rozširuje portfólio o stavebné odbory

Aké sú môžnosti reklamy?

Stredná priemyselná škola dopravná ako organizačná zložka Spojenej školy v Čaklove bude od 31. augusta 2014 vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Rozhodli o tom poslanci Prešovského samosprávneho kraja, pričom ministerstvo školstva žiadosť PSK akceptovalo. V súčasnosti študujú na dopravnej priemyslovke v druhom až štvrtom ročníku štyri desiatky študentov, ktorí budú maturovať v Čaklove, no od budúceho školského roka začne s prijímaním žiakov na tento odbor Stredná odborná škola drevárska vo Vranove. „Za rozhodnutím PSK treba vidieť v prvom rade pokles počtu žiakov. Na druhej strane, iniciátorom tohto návrhu bol poslanec PhDr. T. Lešo, ktorý chcel tento odbor pre Vranov zachrániť. Nakoľko sa rovnaký odbor študuje aj v Strážskom, bol presvedčený, že pokiaľ by si študenti mali vybrať, ich voľba by padla na štúdium v meste,“ vysvetľoval riaditeľ Spojenej školy v Čaklove Mgr. Stanislav Kráľ. 

Absolventi strednej priemyselnej školy dopravnej nachádzajú uplatnenie v automobilových závodoch alebo dopravných firmách a v štúdiu na vysokých školách. S. Kráľ však upozorňuje, že otváranie  nových tried a počet prijatých žiakov musí odrážať vývoj na trhu práce. „Myslím si, že ambícia otvoriť každý rok dve triedy, hoci priamo v meste, je viac ako odvážna. Keď sme zriaďovali dopravnú školu v Čaklove, v pláne bolo otvárať triedu každé dva roky. Okrem toho, privysoký počet absolventov si bude v našom regióne, kde nepôsobia žiadne automobilky, hľadať zamestnanie veľmi ťažko,“ dodal S. Kráľ. 

Vedenie Spojenej školy vidí jej budúcnosť v rozšírení portfólia trojročného štúdia s udelením výučného listu a preto v roku 2012 plánuje otvoriť odbory klampiar, podlahár, inštalatér a murár. Pri ich kreovaní chce S. Kráľ spolupracovať so stavebnými firmami v okrese Vranov. „Keďže v našom okrese nikdy nebola škola so stavebnými odbormi, na základe prieskumu trhu a po komunikácii s úradom práce sme sa rozhodli pre nové odbory v oblasti stavebníctva. Teoretické vyučovanie a odborný výcvik v prvom ročníku by prebiehali na našej škole. Prax v ďalších dvoch ročníkoch by študenti vykonávali priamo v stavebných firmách, ktoré by si mohli zároveň vychovávať budúcich zamestnancov. Možnosti načrtnutej spolupráce si chcem overiť na osobnom stretnutí s majiteľmi firiem. Verím však, že nájdeme spoločnú reč,“ uviedol S. Kráľ.

Imrich Makó

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok