Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci dali digitalizácii kina Mladosť zelenú

Kultúra / Mestský dom kultúry / Poslanci dali digitalizácii kina Mladosť zelenú

Poslanci dali digitalizácii kina Mladosť zelenú

Mestský dom kultúry prevádzkuje kino Mladosť od roku 1987 a od jeho spustenia neprešla technológia premietania 35 mm filmov žiadnou významnou modernizáciou, ktorá je však aktuálne nevyhnutná z dôvodu ukončenia výroby a distribúcie celuloidových nosičov. Nové podmienky začnú vo filmovom priemysle platiť 1. januára 2012. Z toho dôvodu predniesol riaditeľ MsDK Alfonz Kobielsky na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva návrh financovania digitalizácie kina vo výške 150 tis. s podporou audiovizuálneho fondu Ministerstva kultúry SR. Súčasťou projektu však musia byť aj vlastné prostriedky MsDK.

Digitalizáciou kina by sa výrazne pozitívnym spôsobom zmenili podmienky prístupu k dostupnosti filmov. Zároveň by sa otvorila cesta pre pridanú hodnotu vo vzťahu k priamym prenosom z rôznych celosvetových podujatí, edukačným možnostiam škôl, či organizovaniu konferencií a kongresov. Dôležité je uviesť, že premietanie by prebiehalo v 3D kvalite. „V minulosti sme boli limitovaní a mohli sme premietať iba tie filmy, ktoré nám dodal distribútor v rámci distribúcie po celom Slovensku, pričom na prvých miestach v poradí boli väčšie kiná. Po zmene technológie a zakúpení kľúča získame okamžitý prístup k akémukoľvek filmu, čím som presvedčený, že sa zvýši aj účasť návštevníkov kina. Jednoducho, vďaka zmene technológie budeme schopní uvádzať film v deň jeho svetovej alebo slovenskej premiéry, kedy nebudú k dispozícii pirátske kópie,“ vysvetľoval A. Kobielsky a dodal, že pri súčasnej kapacite 189 miest navštívi ročne 300 predstavení 2 700 divákov.

Strategickým argumentom pre odsúhlasenie digitalizácie kina bola aj nedávna rekonštrukcia MsDK z prostriedkov Európskej únie, vďaka čomu sa v kinosále zmodernizovala elektroinštalácia, vykurovací systém, osvetľovacie body, inštalovala sa vzduchotechnika s klimatizáciou a núdzové osvetlenie schodišťa. „Podľa doterajších informácií v okruhu 50 km žiadne ďalšie digitálne kino zatiaľ nefunguje, čím sa rozširuje divácka obec aj o obyvateľov okolitých miest. Už v minulosti k nám chodili diváci zo Strážskeho, Humenného a Michaloviec,“ uviedol v dôvodovej správe A. Kobielsky.

Investícia do digitalizácie kina Mladosť zahŕňa tri etapy – zvukový systém (22 tis. €), videosystém 2D (106 tis. €, žiadateľ môže získať z audiovizuálneho fondu nenávratný finančný príspevok vo výške 50%) a expand na 3D (27 tis. €). Podmienkou podania žiadosti je garantovanie vlastných prostriedkov prevádzkovateľa na zakúpenie zvukového systému a videosystému 2D. „Prechod z formátu 2D na 3D, čiže 3D expand je možné realizovať aj v neskoršom čase. Navrhujem ho riešiť formou lízingu na 5 rokov a uhrádzať z tržieb za filmové predstavenia,“ dodal A. Kobielsky.

Primátor Ján Ragan a poslanci sa v rozprave (a následne aj pri hlasovaní) vyjadrili jednoznačne za potrebu modernizácie technológie na digitálnu, k čomu ich motivovalo rozšírenie potenciálu kina o ďalšie možnosti jeho využitia, vrátane myšlienky letného kina pred MsDK.
 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Poslanci dali digitalizácii kina Mladosť zelenú

Kultúra / Mestský dom kultúry / Poslanci dali digitalizácii kina Mladosť zelenú

Poslanci dali digitalizácii kina Mladosť zelenú

Mestský dom kultúry prevádzkuje kino Mladosť od roku 1987 a od jeho spustenia neprešla technológia premietania 35 mm filmov žiadnou významnou modernizáciou, ktorá je však aktuálne nevyhnutná z dôvodu ukončenia výroby a distribúcie celuloidových nosičov. Nové podmienky začnú vo filmovom priemysle platiť 1. januára 2012. Z toho dôvodu predniesol riaditeľ MsDK Alfonz Kobielsky na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva návrh financovania digitalizácie kina vo výške 150 tis. s podporou audiovizuálneho fondu Ministerstva kultúry SR. Súčasťou projektu však musia byť aj vlastné prostriedky MsDK.

Digitalizáciou kina by sa výrazne pozitívnym spôsobom zmenili podmienky prístupu k dostupnosti filmov. Zároveň by sa otvorila cesta pre pridanú hodnotu vo vzťahu k priamym prenosom z rôznych celosvetových podujatí, edukačným možnostiam škôl, či organizovaniu konferencií a kongresov. Dôležité je uviesť, že premietanie by prebiehalo v 3D kvalite. „V minulosti sme boli limitovaní a mohli sme premietať iba tie filmy, ktoré nám dodal distribútor v rámci distribúcie po celom Slovensku, pričom na prvých miestach v poradí boli väčšie kiná. Po zmene technológie a zakúpení kľúča získame okamžitý prístup k akémukoľvek filmu, čím som presvedčený, že sa zvýši aj účasť návštevníkov kina. Jednoducho, vďaka zmene technológie budeme schopní uvádzať film v deň jeho svetovej alebo slovenskej premiéry, kedy nebudú k dispozícii pirátske kópie,“ vysvetľoval A. Kobielsky a dodal, že pri súčasnej kapacite 189 miest navštívi ročne 300 predstavení 2 700 divákov.

Strategickým argumentom pre odsúhlasenie digitalizácie kina bola aj nedávna rekonštrukcia MsDK z prostriedkov Európskej únie, vďaka čomu sa v kinosále zmodernizovala elektroinštalácia, vykurovací systém, osvetľovacie body, inštalovala sa vzduchotechnika s klimatizáciou a núdzové osvetlenie schodišťa. „Podľa doterajších informácií v okruhu 50 km žiadne ďalšie digitálne kino zatiaľ nefunguje, čím sa rozširuje divácka obec aj o obyvateľov okolitých miest. Už v minulosti k nám chodili diváci zo Strážskeho, Humenného a Michaloviec,“ uviedol v dôvodovej správe A. Kobielsky.

Investícia do digitalizácie kina Mladosť zahŕňa tri etapy – zvukový systém (22 tis. €), videosystém 2D (106 tis. €, žiadateľ môže získať z audiovizuálneho fondu nenávratný finančný príspevok vo výške 50%) a expand na 3D (27 tis. €). Podmienkou podania žiadosti je garantovanie vlastných prostriedkov prevádzkovateľa na zakúpenie zvukového systému a videosystému 2D. „Prechod z formátu 2D na 3D, čiže 3D expand je možné realizovať aj v neskoršom čase. Navrhujem ho riešiť formou lízingu na 5 rokov a uhrádzať z tržieb za filmové predstavenia,“ dodal A. Kobielsky.

Primátor Ján Ragan a poslanci sa v rozprave (a následne aj pri hlasovaní) vyjadrili jednoznačne za potrebu modernizácie technológie na digitálnu, k čomu ich motivovalo rozšírenie potenciálu kina o ďalšie možnosti jeho využitia, vrátane myšlienky letného kina pred MsDK.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok