Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Pripomienky výročí úmrtia M.R.Štefánika v našom meste

Správy / Ostatné / Pripomienky výročí úmrtia M.R.Štefánika v našom meste

Aké sú môžnosti reklamy?

Každoročne si v našej spoločnosti v júli pripomíname výročie narodenia a v prvé májové dni výročie úmrtia jednej z najvýznamnejších osobností našej národnej histórie – astronóma, cestovateľa, vojaka, organizátora čs. légií a predovšetkým spolutvorcu Česko – Slovenskej republiky – generála Milana Rastislava Štefánika. I keď sa jeho život a účinkovanie neviažu na náš región, práve pre spomínané zásluhy si ho aj tu ľudia vážili a pripomínali. Bližšie sa o tom môžeme dozvedieť pri listovaní v starej tlači.

Noviny Slovenský východ priniesli 5. 6. 1928 článok s názvom Legionárske oslavy pri príležitosti 10. výročia ČSR vo Vranove. V rámci si nich sa pochopiteľne ocenil i zástoj Štefánika. Tie isté noviny z 1. 5. 1934 informovali čitateľov článku Pietna spomienka pri príležitosti 15. výročia smrti M. R. Štefánika o akcii usporiadanej 153. zborom Slovenskej ligy vo Vranove nad Topľou. Pozrieme sa bližšie na článok zo dňa 14. mája 1931 opäť v Slovenskom východe, ktorý vyšiel pod názvom Štefánikova oslava vo Vranove. Túto oslavu usporiadala 4. mája 1931 pri príležitosti 12. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika Masarykova letecká liga, skupina vo Vranove nad Topľou. Podľa článku išlo o pietnu slávnosť, „ktorá bola vrcholom všetkých doterajších miestnych slávností podobného rázu“.

V článku sa dočítame, že o oslavu bol v našom meste veľký záujem, lebo „miestne kino Fortuna bolo malé k prijatiu početného obecenstva“. Podľa autora „slávnosť bola neodvrátiteľným dôkazom pevnosti a ustálenosti rýdzeho národ. presvedčenia, slovenskosti a štátotvornosti Východo¬slovákov“. „Jedno¬tlivé pro¬gra¬mové čísla zanechali v poslucháčstve nezapomenuteľné dojmy“, dodáva autor. Slávnosť otvoril Fr. Tržil, predseda miestnej skupiny Masarykovej leteckej ligy, potom žiacky zbor miestnej školy zaspieval národnú hymnu. Pietnu reč predniesol Alex. Artim, učiteľ meštianskej školy, v ktorej vyzdvihol heroický zápas Štefánika za národné oslobodenie. Potom tunajší spevokol pod vedením riaditeľa meštianskej školy Viktora Jungera zaspieval viacero chorálov. Pán riaditeľ Junger zarecitoval báseň Na Bradle, pričom „neostali oči bez sĺz“. Na záver vystúpil žiacky spevokol s Jungerovou kompozíciou. Slávnosť sa ukončila zaspievaním hymnickej piesne Hej Slováci. Autor článku veľmi ocenil národnú uvedomelosť všetkých, ktorí pripravili pripomienku hodnú Štefánika.

V dobovej tlači by sme našli aj ďalšie spomienky na Štefánikovské oslavy v našom regióne. Pripomienky výročí Štefánikovej smrti sa robili aj na školách, o čom svedčia aj záznamy v zachovaných školských kronikách. Osobnosť M.R.Štefánika zaujíma aj našich dnešných školákov, o čom svedčia priložené kresby bývalých žiakov ZŠ v Slovenskej Kajni Jána Olexíka (kresba mohyly) a Lucie Kravcovej (podobizeň generála).

M. Michálek

Pripomienky výročí úmrtia M.R.Štefánika v našom meste

Správy / Ostatné / Pripomienky výročí úmrtia M.R.Štefánika v našom meste

Aké sú môžnosti reklamy?

Každoročne si v našej spoločnosti v júli pripomíname výročie narodenia a v prvé májové dni výročie úmrtia jednej z najvýznamnejších osobností našej národnej histórie – astronóma, cestovateľa, vojaka, organizátora čs. légií a predovšetkým spolutvorcu Česko – Slovenskej republiky – generála Milana Rastislava Štefánika. I keď sa jeho život a účinkovanie neviažu na náš región, práve pre spomínané zásluhy si ho aj tu ľudia vážili a pripomínali. Bližšie sa o tom môžeme dozvedieť pri listovaní v starej tlači.

Noviny Slovenský východ priniesli 5. 6. 1928 článok s názvom Legionárske oslavy pri príležitosti 10. výročia ČSR vo Vranove. V rámci si nich sa pochopiteľne ocenil i zástoj Štefánika. Tie isté noviny z 1. 5. 1934 informovali čitateľov článku Pietna spomienka pri príležitosti 15. výročia smrti M. R. Štefánika o akcii usporiadanej 153. zborom Slovenskej ligy vo Vranove nad Topľou. Pozrieme sa bližšie na článok zo dňa 14. mája 1931 opäť v Slovenskom východe, ktorý vyšiel pod názvom Štefánikova oslava vo Vranove. Túto oslavu usporiadala 4. mája 1931 pri príležitosti 12. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika Masarykova letecká liga, skupina vo Vranove nad Topľou. Podľa článku išlo o pietnu slávnosť, „ktorá bola vrcholom všetkých doterajších miestnych slávností podobného rázu“.

V článku sa dočítame, že o oslavu bol v našom meste veľký záujem, lebo „miestne kino Fortuna bolo malé k prijatiu početného obecenstva“. Podľa autora „slávnosť bola neodvrátiteľným dôkazom pevnosti a ustálenosti rýdzeho národ. presvedčenia, slovenskosti a štátotvornosti Východo¬slovákov“. „Jedno¬tlivé pro¬gra¬mové čísla zanechali v poslucháčstve nezapomenuteľné dojmy“, dodáva autor. Slávnosť otvoril Fr. Tržil, predseda miestnej skupiny Masarykovej leteckej ligy, potom žiacky zbor miestnej školy zaspieval národnú hymnu. Pietnu reč predniesol Alex. Artim, učiteľ meštianskej školy, v ktorej vyzdvihol heroický zápas Štefánika za národné oslobodenie. Potom tunajší spevokol pod vedením riaditeľa meštianskej školy Viktora Jungera zaspieval viacero chorálov. Pán riaditeľ Junger zarecitoval báseň Na Bradle, pričom „neostali oči bez sĺz“. Na záver vystúpil žiacky spevokol s Jungerovou kompozíciou. Slávnosť sa ukončila zaspievaním hymnickej piesne Hej Slováci. Autor článku veľmi ocenil národnú uvedomelosť všetkých, ktorí pripravili pripomienku hodnú Štefánika.

V dobovej tlači by sme našli aj ďalšie spomienky na Štefánikovské oslavy v našom regióne. Pripomienky výročí Štefánikovej smrti sa robili aj na školách, o čom svedčia aj záznamy v zachovaných školských kronikách. Osobnosť M.R.Štefánika zaujíma aj našich dnešných školákov, o čom svedčia priložené kresby bývalých žiakov ZŠ v Slovenskej Kajni Jána Olexíka (kresba mohyly) a Lucie Kravcovej (podobizeň generála).

M. Michálek

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok