Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Balica: Sme tu, aby sme videli ako sa podniká po taliansky

Správy / Ostatné / J. Balica: Sme tu, aby sme videli ako sa podniká po taliansky

Situácia v Slotex Fashion, s. r. o. sa ďalej zamotáva, pretože po talianskom investorovi ostávajú iba otázky, no odpovede chýbajú. S konateľom a majiteľmi firmy sa snažil skontaktovať aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou, ale k žiadnej komunikácii medzi nimi zatiaľ nedošlo. Ako nám vysvetlila riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Oľga Rimárová, v prípade hromadného prepúšťania je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred jeho začatím prerokovať so zástupcami zamestnancov, alebo priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia, ktoré hromadnému prepúšťaniu umožňujú predísť. Následne je zamestnávateľ povinný predložiť písomnú informáciu o výsledku tohto prerokovania úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. K týmto krokom zatiaľ zo strany zamestnávateľa nedošlo. „Z nám dostupných informácií nie je možné posúdiť, či pôjde o hromadné prepúšťanie. O tejto možnosti sme sa dozvedeli len z médií, preto sme si mailom vyžiadali od zamestnávateľa písomné stanovisko, ale ten na našu požiadavku, rovnako ako na pokus o telefonický kontakt, nereflektoval,“ konštatovala A. Rimárová.

S rovnakým problém sa boria aj odborári. V pondelok sa so zamestnankyňami Slotexu stretol člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica, ktorý taktiež k aktuálnej situácii nevedel zaujať kompetentné stanovisko. „Sme tu pre to, aby sme videli, ako sa podniká po taliansky. Zamestnanci nemajú vyplatenú mzdu za jún, júl a o chvíľu bude na stole aj augustová výplata. Údajne sa odvážajú stroje, riaditeľ dal výpoveď a s nikým sa nevieme skontaktovať,“ zhrnul stav v Slotex Fashion, s. r. o. J. Balica, podľa ktorého nie je vylúčené, že sa naplnia predpovede o konci firmy vo Vranove, preto ho bude zaujímať, akým spôsobom sa vyrovnajú záväzky voči zamestnancom, pričom dnes je ich výška 100 tis. Eur a v prípade augustovej výplaty by k nim pribudlo ďalších 50 tis. „V prvom rade nám ide o to, aby sa zamestnankyne dostali k príjmu. Najjednoduchší spôsob je čerpať finančné prostriedky z garančného fondu, ale ak by sme išli touto cestou, musí byť splnená podmienka návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ak práca vo firme nebude, bohužiaľ, najistejší príjem bude na úrade práce,“ krčil ramenami J. Balica.

Prvým, kto opustil, Slotex Fashion, s. r. o. bol riaditeľ Antonio Maggio. Vo svojom vyhlásení adresovanom zamestnancom vysvetlil, že ako zamestnanec firmy nemá uhradené pohľadávky týkajúce sa mzdových nárokov a keďže zo strany zamestnávateľa nie je ochota riešiť prevádzkové problémy spoločnosti, podal 17. 8. 2012 okamžitú výpoveď. „Som vystavovaný negatívnej publicite a tlaku médií, čo poškodzuje moje meno, pričom nemám také kompetencie, aby som túto situáciu mohol bezodkladne riešiť. Takáto negatívna publicita neprospieva obchodnej politike spoločnosti, na čele ktorej som bol v pozícii riaditeľa, ani mojej osobe, preto nevidím iné riešenie, ako odstúpenie zo svojej pozície,“ píše vo vyhlásení A. Maggio. Podľa dnes už bývalého riaditeľa by ani nepriaznivá obchodná situácia spoločnosti nemala byť pre zamestnávateľa prekážkou postaviť sa pred zamestnancov a informovať ich o budúcnosti s ohľadom na ich existenčné postavenie spojené s neistotou, ktorá vyvoláva obavy. „Ďakujem vám všetkým za vašu doterajšiu spoluprácu a vaše pracovné nasadenie, ktoré, bohužiaľ, nebolo zamestnávateľom docenené v súlade s dobrými mravmi, čo ma nesmierne mrzí a vo svojom mene sa vám všetkým ospravedlňujem,“ rozlúčil sa A. Maggio.

V piatok sa na pôde ÚPSVaR-u Vranov nad Topľou uskutočnilo pracovné stretnutie iniciované i vedené riaditeľom úradu Ľubomírom Lukičom. Predmetom rokovania bola nepriaznivá situácia vo firme Slotex Fashion s.r.o. Z pozvaných sa stretnutia zúčastnili zástupca zamestnancov uvedenej firmy, zástupca odborového zväzu, zástupcovia Sociálnej poisťovne a zamestnanci úradu. Zúčastnení odprezentovali informácie o zamestnávateľovi, skúsenosti z doterajšej spolupráce s ním a dohodli sa na vzájomnej spolupráci v blízkej budúcnosti. Riaditeľ úradu zdôraznil, že v prípade ukončenia pracovného pomeru so zamestnancami firmy, zamestnanci úradu im poskytnú okamžitú pomoc a poradenstvo v novovzniknutej situácii.

Vranovský ÚPSVaR evidoval v mesiaci júl 9 764 uchádzačov o zamestnanie (ÚoZ), z toho disponibilný počet bol 8 146 ÚoZ, čo predstavuje mieru nezamestnanosti 21,83%. „V prípade, že by firma Slotex Fashion, s. r. o. prepustila avizovaných 180 zamestnancov, miera nezamestnanosti by sa v okrese Vranov nad Topľou zvýšila o 0,48%,“ premietla možný scenár do čísel A. Rimárová.

J. Balica: Sme tu, aby sme videli ako sa podniká po taliansky

Správy / Ostatné / J. Balica: Sme tu, aby sme videli ako sa podniká po taliansky

Situácia v Slotex Fashion, s. r. o. sa ďalej zamotáva, pretože po talianskom investorovi ostávajú iba otázky, no odpovede chýbajú. S konateľom a majiteľmi firmy sa snažil skontaktovať aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou, ale k žiadnej komunikácii medzi nimi zatiaľ nedošlo. Ako nám vysvetlila riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Oľga Rimárová, v prípade hromadného prepúšťania je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred jeho začatím prerokovať so zástupcami zamestnancov, alebo priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia, ktoré hromadnému prepúšťaniu umožňujú predísť. Následne je zamestnávateľ povinný predložiť písomnú informáciu o výsledku tohto prerokovania úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. K týmto krokom zatiaľ zo strany zamestnávateľa nedošlo. „Z nám dostupných informácií nie je možné posúdiť, či pôjde o hromadné prepúšťanie. O tejto možnosti sme sa dozvedeli len z médií, preto sme si mailom vyžiadali od zamestnávateľa písomné stanovisko, ale ten na našu požiadavku, rovnako ako na pokus o telefonický kontakt, nereflektoval,“ konštatovala A. Rimárová.

S rovnakým problém sa boria aj odborári. V pondelok sa so zamestnankyňami Slotexu stretol člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica, ktorý taktiež k aktuálnej situácii nevedel zaujať kompetentné stanovisko. „Sme tu pre to, aby sme videli, ako sa podniká po taliansky. Zamestnanci nemajú vyplatenú mzdu za jún, júl a o chvíľu bude na stole aj augustová výplata. Údajne sa odvážajú stroje, riaditeľ dal výpoveď a s nikým sa nevieme skontaktovať,“ zhrnul stav v Slotex Fashion, s. r. o. J. Balica, podľa ktorého nie je vylúčené, že sa naplnia predpovede o konci firmy vo Vranove, preto ho bude zaujímať, akým spôsobom sa vyrovnajú záväzky voči zamestnancom, pričom dnes je ich výška 100 tis. Eur a v prípade augustovej výplaty by k nim pribudlo ďalších 50 tis. „V prvom rade nám ide o to, aby sa zamestnankyne dostali k príjmu. Najjednoduchší spôsob je čerpať finančné prostriedky z garančného fondu, ale ak by sme išli touto cestou, musí byť splnená podmienka návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ak práca vo firme nebude, bohužiaľ, najistejší príjem bude na úrade práce,“ krčil ramenami J. Balica.

Prvým, kto opustil, Slotex Fashion, s. r. o. bol riaditeľ Antonio Maggio. Vo svojom vyhlásení adresovanom zamestnancom vysvetlil, že ako zamestnanec firmy nemá uhradené pohľadávky týkajúce sa mzdových nárokov a keďže zo strany zamestnávateľa nie je ochota riešiť prevádzkové problémy spoločnosti, podal 17. 8. 2012 okamžitú výpoveď. „Som vystavovaný negatívnej publicite a tlaku médií, čo poškodzuje moje meno, pričom nemám také kompetencie, aby som túto situáciu mohol bezodkladne riešiť. Takáto negatívna publicita neprospieva obchodnej politike spoločnosti, na čele ktorej som bol v pozícii riaditeľa, ani mojej osobe, preto nevidím iné riešenie, ako odstúpenie zo svojej pozície,“ píše vo vyhlásení A. Maggio. Podľa dnes už bývalého riaditeľa by ani nepriaznivá obchodná situácia spoločnosti nemala byť pre zamestnávateľa prekážkou postaviť sa pred zamestnancov a informovať ich o budúcnosti s ohľadom na ich existenčné postavenie spojené s neistotou, ktorá vyvoláva obavy. „Ďakujem vám všetkým za vašu doterajšiu spoluprácu a vaše pracovné nasadenie, ktoré, bohužiaľ, nebolo zamestnávateľom docenené v súlade s dobrými mravmi, čo ma nesmierne mrzí a vo svojom mene sa vám všetkým ospravedlňujem,“ rozlúčil sa A. Maggio.

V piatok sa na pôde ÚPSVaR-u Vranov nad Topľou uskutočnilo pracovné stretnutie iniciované i vedené riaditeľom úradu Ľubomírom Lukičom. Predmetom rokovania bola nepriaznivá situácia vo firme Slotex Fashion s.r.o. Z pozvaných sa stretnutia zúčastnili zástupca zamestnancov uvedenej firmy, zástupca odborového zväzu, zástupcovia Sociálnej poisťovne a zamestnanci úradu. Zúčastnení odprezentovali informácie o zamestnávateľovi, skúsenosti z doterajšej spolupráce s ním a dohodli sa na vzájomnej spolupráci v blízkej budúcnosti. Riaditeľ úradu zdôraznil, že v prípade ukončenia pracovného pomeru so zamestnancami firmy, zamestnanci úradu im poskytnú okamžitú pomoc a poradenstvo v novovzniknutej situácii.

Vranovský ÚPSVaR evidoval v mesiaci júl 9 764 uchádzačov o zamestnanie (ÚoZ), z toho disponibilný počet bol 8 146 ÚoZ, čo predstavuje mieru nezamestnanosti 21,83%. „V prípade, že by firma Slotex Fashion, s. r. o. prepustila avizovaných 180 zamestnancov, miera nezamestnanosti by sa v okrese Vranov nad Topľou zvýšila o 0,48%,“ premietla možný scenár do čísel A. Rimárová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok