Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Partneri piatich krajín spoznávali kultúrne dedičstvo východného Slovenska

Kultúra / Ostatné / Partneri piatich krajín spoznávali kultúrne dedičstvo východného Slovenska

Program Grundtvig je v rámci celoživotného vzdelávania zameraný na vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu mobility vzdelávania v celej Európe a zároveň kladie dôraz na podporu spolupráce medzi organizáciami vzdelávajúcimi dospelých. Do jedného z podprogramov Učiace sa partnerstvá sa zapojila aj Akadémia vzdelávania, pobočka Vranov nad Topľou.

Na úvodnom stretnutí partnerov sa spolu s Walesom, Rumunskom, Belgickom, Tureckom a Cyprom dohodli, že budú spolupracovať v rámci projektu „Most tradičných remesiel“ (BOTH - Bridge of Traditional Handcrafts). Hlavným cieľom projektu je identifikovať, zachovávať, prezentovať a rozvíjať dedičstvo tradičných remesiel, a tak zabezpečiť jeho prenos z minulosti do budúcnosti. „Pre túto tému sme sa rozhodli, lebo nás láka možnosť skutočne sa vložiť do kultúrneho dedičstva a napomôcť šíreniu národných tradícií každého z partnerov po celej Európe,“ uviedla Caroll Nunnerley z Walesu, ktorá je koordinátorom projektu.

Mobilita trvá dva roky a partneri projektu sa už stretli vo Walese, na Cypre a v Rumunsku. Štvrtou zastávkou bolo Slovensko. Ako uviedla riaditeľka pobočky Akadémie vzdelávania vo Vranove Gabriela Lacušová, pre päťdesiatku účastníkov pripravili štvordňový program. V Prešove navštívili etnografickú výstavu v Krajskom múzeu, s ukážkami remesiel sa počas tvorivých dielní zoznámili vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou a pravou jarmočnou atmosférou sa nadchli na jarmoku v Bardejove, pričom nevynechali relax v Bardejovských kúpeľoch, kde neobišli ani skanzen. Posledný deň patril Starej Ľubovni, Červenému kláštoru a splavu Dunajca. „Každá krajina predstavuje to najlepšie zo svojich tradícií, preto sme sa aj my v rámci časových možností snažili ukázať čo najviac, teda regióny Šariša, Horného Zemplína a Horného Spiša. Popri pasívnom zoznámení sa s našou tradičnou ľudovou kultúrou sme kládli dôraz aj na praktické ukážky a tvorivé dielne,“ konštatovala G. Lacušová.

Koordinátorka projektu C. Nunnerly ocenila rozmanitosť slovenskej kultúry a zároveň pripomenula, že Walesanov so Slovákmi spája podobný historický vývoj. „Kým vo Walese sme boli potláčaní Angličanmi, vy ste fungovali v rámci Rakúsko-Uhorska. V tomto kontexte existuje medzi obidvoma národmi vzájomné porozumenie, pretože udržať si vlastnú identitu nás stálo mnoho síl,“ pripomenula C. Nunnerly.

Neoddeliteľnou súčasťou programu na Slovensku bol seminár „Remeslo ako nástroj na sebavyjadrenie znevýhodného občana“ a dve pracovné stretnutie projektových partnerov, ktoré bilancovali a naprojektovali najbližšie stretnutia v apríli 2013 v Turecku a v júni budúceho roka v Belgicku, kde sa uskutoční posledná mobilita. „Vzájomné spoznanie kultúr a výmena tradičných hodnôt stelesnených v ľudových remeslách šiestich európskych krajín posilní presvedčenie, že dedičstvo, ktoré sme získali od svojich predkov je dôležitou súčasťou európskej kultúrnej identity. Spoločná práca na projekte povedie na jednej strane k uvedomeniu si jedinečnosti vlastných tradícií a na druhej strane k uvedomeniu si a oceneniu jedinečnosti a hodnoty dedičstva partnerov. Verme, že spoločné úsilie o zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva jednotlivých európskych krajín zapojených do projektu je tou najvyššou európskou pridanou hodnotou, ktorá pomôže vytvárať rovnováhu voči negatívnym efektom anonymnej masovej kultúry. Vzájomnú inšpiráciu, učenie sa a rozvíjanie tvorivosti považujeme za dôležitú súčasť projektu, pričom k tomuto cieľu sa môžeme dopracovať len na spoločných stretnutiach,“ zdôraznila G. Lacušová.

Partneri piatich krajín spoznávali kultúrne dedičstvo východného Slovenska

Kultúra / Ostatné / Partneri piatich krajín spoznávali kultúrne dedičstvo východného Slovenska

Program Grundtvig je v rámci celoživotného vzdelávania zameraný na vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu mobility vzdelávania v celej Európe a zároveň kladie dôraz na podporu spolupráce medzi organizáciami vzdelávajúcimi dospelých. Do jedného z podprogramov Učiace sa partnerstvá sa zapojila aj Akadémia vzdelávania, pobočka Vranov nad Topľou.

Na úvodnom stretnutí partnerov sa spolu s Walesom, Rumunskom, Belgickom, Tureckom a Cyprom dohodli, že budú spolupracovať v rámci projektu „Most tradičných remesiel“ (BOTH - Bridge of Traditional Handcrafts). Hlavným cieľom projektu je identifikovať, zachovávať, prezentovať a rozvíjať dedičstvo tradičných remesiel, a tak zabezpečiť jeho prenos z minulosti do budúcnosti. „Pre túto tému sme sa rozhodli, lebo nás láka možnosť skutočne sa vložiť do kultúrneho dedičstva a napomôcť šíreniu národných tradícií každého z partnerov po celej Európe,“ uviedla Caroll Nunnerley z Walesu, ktorá je koordinátorom projektu.

Mobilita trvá dva roky a partneri projektu sa už stretli vo Walese, na Cypre a v Rumunsku. Štvrtou zastávkou bolo Slovensko. Ako uviedla riaditeľka pobočky Akadémie vzdelávania vo Vranove Gabriela Lacušová, pre päťdesiatku účastníkov pripravili štvordňový program. V Prešove navštívili etnografickú výstavu v Krajskom múzeu, s ukážkami remesiel sa počas tvorivých dielní zoznámili vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou a pravou jarmočnou atmosférou sa nadchli na jarmoku v Bardejove, pričom nevynechali relax v Bardejovských kúpeľoch, kde neobišli ani skanzen. Posledný deň patril Starej Ľubovni, Červenému kláštoru a splavu Dunajca. „Každá krajina predstavuje to najlepšie zo svojich tradícií, preto sme sa aj my v rámci časových možností snažili ukázať čo najviac, teda regióny Šariša, Horného Zemplína a Horného Spiša. Popri pasívnom zoznámení sa s našou tradičnou ľudovou kultúrou sme kládli dôraz aj na praktické ukážky a tvorivé dielne,“ konštatovala G. Lacušová.

Koordinátorka projektu C. Nunnerly ocenila rozmanitosť slovenskej kultúry a zároveň pripomenula, že Walesanov so Slovákmi spája podobný historický vývoj. „Kým vo Walese sme boli potláčaní Angličanmi, vy ste fungovali v rámci Rakúsko-Uhorska. V tomto kontexte existuje medzi obidvoma národmi vzájomné porozumenie, pretože udržať si vlastnú identitu nás stálo mnoho síl,“ pripomenula C. Nunnerly.

Neoddeliteľnou súčasťou programu na Slovensku bol seminár „Remeslo ako nástroj na sebavyjadrenie znevýhodného občana“ a dve pracovné stretnutie projektových partnerov, ktoré bilancovali a naprojektovali najbližšie stretnutia v apríli 2013 v Turecku a v júni budúceho roka v Belgicku, kde sa uskutoční posledná mobilita. „Vzájomné spoznanie kultúr a výmena tradičných hodnôt stelesnených v ľudových remeslách šiestich európskych krajín posilní presvedčenie, že dedičstvo, ktoré sme získali od svojich predkov je dôležitou súčasťou európskej kultúrnej identity. Spoločná práca na projekte povedie na jednej strane k uvedomeniu si jedinečnosti vlastných tradícií a na druhej strane k uvedomeniu si a oceneniu jedinečnosti a hodnoty dedičstva partnerov. Verme, že spoločné úsilie o zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva jednotlivých európskych krajín zapojených do projektu je tou najvyššou európskou pridanou hodnotou, ktorá pomôže vytvárať rovnováhu voči negatívnym efektom anonymnej masovej kultúry. Vzájomnú inšpiráciu, učenie sa a rozvíjanie tvorivosti považujeme za dôležitú súčasť projektu, pričom k tomuto cieľu sa môžeme dopracovať len na spoločných stretnutiach,“ zdôraznila G. Lacušová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok