Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Deň prvej pomoci vo Vranove nad Topľou

Správy / Ostatné / Deň prvej pomoci vo Vranove nad Topľou

Detský krik, smiech a snaha vyskúšať si čo najviac z toho, čo sa tu ponúka. To bol obraz piatka – 7. septembra 2012 na námestí okresného mesta. Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou tu totiž pripravil pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci prezentáciu poskytovania prvej pomoci. Dobrovoľníci z Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou na modeloch, ale aj živých figurantoch predvádzali jednotlivé úkony pri menších zraneniach, ale aj pri život ohrozujúcich stavoch. Deti, ale aj široká verejnosť mala možnosť si vyskúšať, čo z toho ovláda a v čom sa potrebuje zdokonaliť. Na akcii spolupracovala aj Vranovská nemocnica, ktorá zabezpečila, že občania si mohli dať zmerať tlak, hladinu cukru a cholesterol.

Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť verejnosti na to, že základné úkony, ktoré môžu zachrániť život sa môže naučiť každý laik.

M. Majzlíková, riaditeľka ÚzS SČK

Deň prvej pomoci vo Vranove nad Topľou

Správy / Ostatné / Deň prvej pomoci vo Vranove nad Topľou

Detský krik, smiech a snaha vyskúšať si čo najviac z toho, čo sa tu ponúka. To bol obraz piatka – 7. septembra 2012 na námestí okresného mesta. Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou tu totiž pripravil pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci prezentáciu poskytovania prvej pomoci. Dobrovoľníci z Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou na modeloch, ale aj živých figurantoch predvádzali jednotlivé úkony pri menších zraneniach, ale aj pri život ohrozujúcich stavoch. Deti, ale aj široká verejnosť mala možnosť si vyskúšať, čo z toho ovláda a v čom sa potrebuje zdokonaliť. Na akcii spolupracovala aj Vranovská nemocnica, ktorá zabezpečila, že občania si mohli dať zmerať tlak, hladinu cukru a cholesterol.

Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť verejnosti na to, že základné úkony, ktoré môžu zachrániť život sa môže naučiť každý laik.

M. Majzlíková, riaditeľka ÚzS SČK

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok